• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lekarz rodzinny

  Przeczytaj także...
  Medycyna rodzinna – dział medycyny zajmujący się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej. Lekarz rodzinny jest zwykle pierwszym ogniwem w systemie, zapewniając tak zwaną podstawową opiekę zdrowotną. W swojej codziennej pracy współpracuje z lekarzami specjalistami (konsultantami), a także kieruje pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych.Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  Lekarz rodzinny (lekarz pierwszego kontaktu) – specjalista medycyny rodzinnej, kluczowy element podstawowej opieki zdrowotnej.

  Lekarze specjaliści medycyny ogólnej, specjalizacji, która rozpoczęła w latach 70. i 80. kształcenie lekarzy specjalistów do pracy w POZ, jest równorzędną ze specjalizacją z medycyny rodzinnej zgodnie z przepisem paragrafu 20 odnośnikiem 14 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 01.02.1983 r. wraz z jego nowelizacją z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Min. Zdr. Nr 11, poz. 23). Zatem w chwili obecnej lekarze rodzinni to lekarze ze specjalizacją z medycyny rodzinnej i specjaliści II stopnia medycyny ogólnej. Okręgowe Rady Lekarskie wydały lekarzom specjalistom medycyny ogólnej zaświadczenia, iż powyższy tytuł lekarza specjalisty medycyny ogólnej został uzyskany w wyniku ukończenia kształcenia zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 31 Dyrektywy Rady 93/16/EWG. Wymieniony dokument jest traktowany jako równoważny z uzyskaniem dyplomu specjalisty medycyny rodzinnej, notyfikowanym przez RP zgodnie z art. 41 Dyrektywy Rady 93/16/EWG.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.