• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lejówki

  Przeczytaj także...
  Niżnia Polana Kominiarska – polana reglowa w Tatrach Zachodnich. Położona jest poniżej północnego zbocza Kominiarskiego Wierchu, w górnej części Doliny Lejowej, na wysokości 1110–1170 m n.p.m. Polana leży na silnie nachylonym na północ stoku, pomiędzy dwoma potokami, będącymi dopływami Lejowego Potoku. Wchodzi w skład TPN, lecz jest własnością Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie.Dolina Lejowa – dolina reglowa w polskich Tatrach Zachodnich, położona pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną Chochołowską. Jest środkową odnogą doliny Czarnego Dunajca.
  Polana Biały Potok – polana u podnóża Tatr, u wylotu Doliny Lejowej. Znajduje się w mezoregionie geograficznym zwanym Rowem Podtatrzańskim, a dokładniej w jego części zwanej Rowem Kościeliskim. Położona jest na wysokości 890-920 m n.p.m.. Jej północnym skrajem biegnie szosa z Zakopanego do Czarnego Dunajca przez Kościelisko i Chochołów. Najstarsze dokumenty wymieniające tę polanę jako pastwisko pochodzą z XVI w. Polana składa się z dwóch części oddzielonych od siebie Lejowym Potokiem i pasem zadrzewień wzdłuż niego. Część zachodnia to polana kośna, znajdują się na niej dwa tylko szałasy. Część wschodnia jest wypasana i znajdują się na niej liczne szałasy, a w sezonie zimowym jest czynny wyciąg narciarski (bardzo łatwy, dla początkujących narciarzy) Przy skraju wschodnim znajduje się zajazd "Józef" (noclegi z wyżywieniem, bar). Wiosną na polanie obficie zakwitają krokusy, a jesienią zimowit jesienny.
  Zarośnięta polana Lejówki

  Lejówki – dwie niewielkie polanki w Dolinie Lejowej w polskich Tatrach Zachodnich. Położone są na wysokości 1020–1060 m n.p.m., powyżej polany Huty Lejowe, u podnóży Zadniej Kopki, nad prawym brzegiem Lejowego Potoku. Dawniej wchodziły w skład Hali Lejowej. Po utworzeniu parku narodowego zniesiono na nich wypas, po 1982 przywrócono ponownie jako tzw. wypas kulturowy. Polanki jednak zdążyły już niemal całkowicie zarosnąć lasem.

  Hala Lejowa – dawna hala pasterska w Dolinie Lejowej w Tatrach Zachodnich. Jej nazwa pochodzi od nazwiska Leja. Znajdowała się na wysokości 980-1150 m n.p.m., na średnio stromych stokach Kościeliskich Kopek, Wierchu Kuca, Zadniej Rosochy i Skrajnej Rosochy. Stoki te są zalesione, oprócz polan występują na nich jeszcze niewielkie poręby. W jej skład wchodziły polany: Huty Lejowe, Lejówki (już zarośnięta lasem), Jaworzyna Lejowa, Polana Kuca oraz płaśń i przełęcz Lejowe Siodło. Wraz z Halą Kopka miała powierzchnię 96,45 ha, z czego halizny stanowiły 8,70 ha, lasy 22,66 ha, nieużytki 65,09 ha. Będące własnością Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi hale nie posiadały dodatkowych serwitutów. Na obydwu halach wypas w przeliczeniu na owce wynosił łącznie 140 sztuk.Zadnia Kopka lub Zadnia Kopka Kościeliska – jeden z trzech szczytów Kościeliskich Kopek (pozostałe to: Przednia i Pośrednia Kopka), wznoszących się w paśmie reglowym Tatr Zachodnich, pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną Lejową. Zadnia Kopka jest najwyższym z nich, wznosi się na wysokość 1333 m n.p.m. Od strony zachodniej podcięta jest urwiskiem Świńskiej Turni. Od Przedniej Kopki oddziela ją głęboki Wściekły Żleb. Zbudowana jest z wapieni numulitowych, w których znajdują się duże ilości wód krasowych.

  Nazwa polan pochodzi od nazwiska Leja.

  Szlaki turystyczne[]

  szlak turystyczny żółty – żółty szlak z polany Biały Potok przez Dolinę Lejową na Niżnią Polanę Kominiarską. Czas przejścia: 1:10 h, ↓ 55 min.

  Przypisy

  1. Tatry polskie. Mapa turystyczna 1:20 000. Piwniczna: Agencja Wyd. „WiT” s.c., 2006. ISBN 83-89580-00-4.
  2. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  3. Marcin Bukowski, M. Guzik (red.): Dynamika zarastania polan tatrzańskich. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2009. ISBN 978-83-61788-08-9.
  4. Tatry. Zakopane i okolice. Mapa w skali 1:27 000. Warszawa: ExpressMap Polska, 2005. ISBN 83-88112-35-X.


  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.Wypas kulturowy – wypas owiec i bydła na chronionych obszarach parków narodowych dozwolony z zachowaniem licznych ograniczeń.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Lejowy Potok – potok płynący w Tatrach Zachodnich, dnem Doliny Lejowej. Jego źródła znajdują się na wysokości 1240 m n.p.m., na północnych zboczach Kominiarskiego Wierchu i pod Kominiarską Przełęczą. Długość potoku wynosi ok. 6 km, spadek około 58‰, średni przepływ 150 l/s. Dno potoku jest kamieniste. Po wypłynięciu z Doliny Lejowej poniżej skał Między Ściany potok wpływa do Rowu Kościeliskiego. Ten dolny odcinek Lejowego Potoku o małym spadku często nazywany jest Przybielanką. Płynie ona przez środek polany Biały Potok, rozdzielając ją na dwie części, i w Roztokach wpada do Kirowej Wody tuż przed jej połączeniem się z Siwą Wodą.
  Tatry Zachodnie (514.52; słow. Západné Tatry, dawniej Liptovské hole, Liptovské Tatry, niem. Liptauer Alpen, Liptauer Tatra, Liptauer Hochgebirge, Arva-Liptauer Hochgebirge, Westliche Tatra, węg. Liptói-Tátra) – największa, zachodnia część Tatr położona w Polsce i na Słowacji. Nazwa rozpowszechniła się w polskiej literaturze dopiero po 1868, dawniej używano także nazw: Hale Liptowskie, Hale Liptowsko-Orawskie, Hale Liptowsko-Nowotarskie.
  Polana Huty Lejowe – polana reglowa w Dolinie Lejowej w Tatrach Zachodnich, leżąca na terenie Hali Lejowej. Nazwa polany pochodzi od istniejących na niej niegdyś pieców przetapiających wydobywane w okolicy rudy żelaza. Znajduje się w dolnym odcinku doliny, przy Lejowym Potoku, na wysokości 980–1040 m n.p.m. Polana, chociaż leży na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, nie jest jego własnością, lecz należy do Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie. Jest koszona i wypasana (tzw. wypas kulturowy), dzięki czemu nie zarasta lasem jak większość polan tatrzańskich. Część polany przy potoku jest płaska, część wschodnia znajduje się na stromym stoku Pośredniej Kopki (1305 m n.p.m.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.