• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Legnica - główna osobowa węzłowa stacja kolejowa w Legnicy, położona na linii nr 275 z Wrocławia do Gubinka, stanowiąca jednocześnie początek linii do Katowic, Jerzmanic i Rudnej. Zatrzymują się na niej wszystkie rodzaje przejeżdżających pociągów.
  Komunikacja[]

  Komunikacja samochodowa[]

  Autobus KM Głogów
  Autobus MPK Legnica
  Główny dworzec PKP na terenie Głogowa
  Most Tolerancji – część DK12 nad Odrą w Głogowie

  Komunikacja miejska:

 • W Legnicy komunikację miejską obsługuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, dysponujące ok. 80 autobusami, obsługujące 24 linie miejskie i trzy linie podmiejskie.
 • W Głogowie transportem miejskim zajmuje się spółka "Komunikacja Miejska", która oddelegowuje codziennie ponad 30 autobusów. Spółka obsługuje 8 linii w tym 1 podmiejską do Lubiatowa (przez Krzepielów).
 • W Lubinie obsługą komunikacji miejskiej zajmuje się miejscowe Przedsiębiorstwo PKS, które do obsługi tras wewnątrz miasta oddelegowuje codziennie ponad 30 pojazdów. Obsługują one 17 tras, z czego jedna jest linią sezonową, a sześć liniami podmiejskimi (do Chróstnika, Czerńca, Dąbrowy Górnej, Goli, Gorzycy, Kłopotowa, Księginic, Krzeczyna Wielkiego, Krzeczyna Małego, przysiółku Łazek, Miroszowic, Niemstowa, Obory, Osieka, Owczar, Składowic, Szklar Górnych, Siedlec, Krzeczyna Małego, Kłopotowa, i Ustronia).
 • W Polkowicach komunikacja miejska to trzy autobusy, które obsługuje PGMiKM w Polkowicach. Kursują z Osiedla Polanka do Polkowic Dolnych i z powrotem, kilkanaście razy dziennie, przez całe miasto. Dodatkowo uruchamiane są kursy na LSSE i ZWR Polkowice Główne oraz do okolicznych wiosek: Bierzychowej, Jędrzychowa, Sobina, Trzebcza, Guzic, Żukowa, Komornik, Tarnówka, Dąbrowy, Pieszkowic, Żelaznego Mostu, Moskorzyna, Kaźmierzowa i Suchej Górnej.
 • Wyżej wymienione przedsiębiorstwa zajmują się obsługą linii komunikacji miejskiej od połowy lat 90, z wyjątkiem Polkowic, gdzie komunikacja działa od 18 września 2008 roku. Do 1994 r. w Lubinie, 1995 r. w Głogowie i 1996 r. w Legnicy wykonywaniem przewozów w ramach gminnego transportu zbiorowego oraz realizacji szeregu połączeń między miastami LGOM zajmowało się WPK Legnica.

  Ścinawa (niem. Steinau an der Oder) – miasto leżące na Śląsku (Dolnym Śląsku), w woj. dolnośląskim, w powiecie lubińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ścinawa.Droga krajowa nr 94 – droga krajowa będąca bezpłatną trasą alternatywną dla autostrady A4. Droga krajowa nr 94 w znacznej części jest poprowadzona starą trasą drogi krajowej nr 4. Po całkowitym wybudowaniu autostrady A4 na odcinku Zgorzelec – Tarnów równolegle biegnąca dawna droga krajowa nr 4, nabrała znaczenia drugorzędnego i pełni funkcję trasy zapasowej; może okazać się przydatna w razie ewentualnego powstania wypadku lub innego źródła zaburzającego ruch na A4. Przebiega przez województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz małopolskie. Pod oznaczeniem drogi krajowej nr 4 nadal funkcjonuje odcinek od Targowiska do przejścia granicznego w Korczowej, jednak według wykazu dróg krajowych opublikowanego na stronie GDDKiA przebieg drogi nr 94 wytyczony został aż do Tarnowa..

  Komunikacja lokalna

  W Legnicy, Głogowie i Lubinie działają Przedsiębiorstwa PKS, obejmujące swoim zasięgiem cały obszar LGOM. Sieć połączeń PKS uzupełniają liczni mali przewoźnicy międzymiastowi, dysponujących z reguły 19-20.osobowymi mikrobusami.

  Komunikacja pracownicza KGHM

  Na potrzeby dowozu pracowników KGHM do pracy, funkcjonuje komunikacja specjalna Kombinatu, obsługiwana przez powstałą w 1997 r. z przekształcenia Zakładu Transportu spółkę Pol-Miedź Trans. Autobusy oznaczone logiem spółki i stosownym numerem linii (z prefiksem: K – kopalnie, HMC – Huta Miedzi "Cedynia", HUTA – Huta Miedzi "Głogów") rozwożą pracowników "Polskiej Miedzi" na ok. 200 regularnych trasach. Połączenia komunikacji KGHM, choć niedostępne dla osób niezatrudnionych w holdingu, posiadają własne rozkłady jazdy, sieć przystanków i dworców (największe w Lubinie i Rudnej), regulamin przewozu oraz system biletowy.

  Droga krajowa nr 12 – droga krajowa klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego) biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach. Przebiega przez 6 województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Przecina drogę krajową nr 18 (docelowo autostradę A18) na węźle Królów i autostradę A1 na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego (wiaduktem, bez węzła). Wschodnie odcinki trasy są częścią trasy europejskiej E372 (od Kurowa do Piask) i E373 (od Lublina do granicy z Ukrainą). Całkowita długość drogi nr 12 wynosi 746 km (z uwzględnieniem odcinków oznaczonych jako S12).Kaczawa (niem. Katzbach, dawniej Kacbacha) – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, na Śląsku, lewy dopływ Odry. Przepływa przez województwo dolnośląskie. Swoje źródła ma w Górach Kaczawskich (Góry Ołowiane – pn. stok zalesionej góry Turzec), powyżej Kaczorowa.

  Kolej[]

  Ważniejsze dworce kolejowe znajdują się w Legnicy, Głogowie i Ścinawie. Średnicowa linia łącząca Legnicę i Lubin z Głogowem została zawieszona dla ruchu pasażerskiego w roku 2004, następnie 9 grudnia 2007 r. reaktywowana na odcinku Legnica-Lubin Górniczy. Dodatkowo Legnica została siedzibą spółki Koleje Dolnośląskie S.A. W latach 2009-2011 ma powstać linia SKM, łącząca Legnicę z Polkowicami. Do 2014 roku linia ta ma zostać przedłużona do Głogowa.

  Lubin (niem. Lüben) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, na Śląsku (Dolnym Śląsku), w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu lubińskiego, gminy miejskiej i gminy wiejskiej Lubin. Jest to drugie miasto pod względem liczby mieszkańców (po Legnicy) w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, piąte w województwie dolnośląskim i pięćdziesiąte w Polsce.KGHM Letia - Legnicki Park Technologiczny S.A. – park technologiczny jest podmiotem, funkcjonującym w ramach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A..

  Tranzyt[]

  Drogi krajowe

 • autostrada A4 (Legnica)
 • droga krajowa nr 3 (Legnica, Lubin, Polkowice)
 • droga krajowa nr 12 (Głogów)
 • droga krajowa nr 36 (Lubin, Ścinawa)
 • droga krajowa nr 94 (Legnica)
 • Główne inwestycje drogowe

 • Kontynuacja Trasy Obwodowej w Głogowie wraz z drugim mostem na Odrze
 • Zachodnia Obwodnica Lubina
 • Obwodnica południowo-wschodnia Legnicy
 • Zbiorcza Droga Południowa w Legnicy
 • Lotnictwo[]

  Planuje się rozwój lotnictwa na terenie LGOM-u. Aktualnie nieczynne jest poniemieckie lotnisko w Legnicy, lecz planuje się jego reaktywację. Zainteresowane lotniskiem są komercyjne firmy. Lubin posiada sportowy port lotniczy Aeroklubu. Lotnisko to posiada pas (1000m x 30m) o utwardzonej nawierzchni a także oświetlenie pasa startowego. Dzięki odprawie celnej są możliwe odloty do sąsiednich krajów. Z lotniska korzystają wszystkie większe firmy LGOM-u (m.in. KGHM, NG2 oraz Volkswagen). Dziennie lotnisko obsługuje kilkanaście operacji lotniczych.

  Zakład Wzbogacania Rud (ZWR) – Oddział KGHM Polska Miedź SA. Jego zadaniem jest wzbogacenie rud wydobywanych w oddziałach górniczych, czyli trzech kopalniach koncernu. Składa się z trzech rejonów, zlokalizowanych przy szybach wydobywczych kopalń "Lubin", "Polkowice-Sieroszowice" i "Rudna". Ciągi technologiczne zakładu wzbogacania należą do największych na świecie. Głównymi elementami przeróbki są rozdrabialnia, młynownia z flotacją oraz suszarnia. Trzy lub czterostopniowa flotacja pozwala uzyskać koncentrat miedziowy o wysokiej - (20-30%) - zawartości składnika użytecznego, głównie siarczków miedzi oraz związków ołowiu i srebra.Zakład Hydrotechniczny KGHM – oddział KGHM Polska Miedź S.A., odpowiedzialny za utrzymanie, eksploatację i rozbudowę składowiska Żelazny Most, gdzie trafiają odpady poflotacyjne z procesu wzbogacania rudy. Składowisko jest umieszczone w naturalnym obniżeniu i otoczone wałami. Do rozbudowy składowiska (podnoszenie korony wału) używa się materiału o najgrubszej frakcji, odseparowanego ze składowanego odpadu. Materiał jest transportowany na składowisko hydrotechniczne, następnie następuje jego naturalna segregacja i sedymentacja. Najdrobniejszy materiał jest składowany w centralnej części składowiska w postaci zawiesiny. Woda krąży w obiegu zamkniętym.

  Zobacz też[]

 • Górnośląski Okręg Przemysłowy
 • Rybnicki Okręg Węglowy
 • miasta regionu: Legnica, Głogów, Lubin, Polkowice


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Lotnisko Lubin (kod ICAO: EPLU) - lotnisko sportowe Aeroklubu Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Jest położone w północnej części miasta. Lotnisko posiada asfaltobetonową drogę startową (RWY 31/13, 1000 m x 30 m) pozwalającą na przyjmowanie większych samolotów, jak i drogę trawiastą (RWY 11/29, 1100 m x 200 m).
  Województwo legnickie istniało w latach 1975-1998. Miało 4037 km² powierzchni, graniczyło z województwami; zielonogórskim, leszczyńskim, wrocławskim, wałbrzyskim i jeleniogórskim. Wysoka urbanizacja (ludność miejska 68,2% w 1987), charakter przemysłowy, wydobycie miedzi - Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  18 września jest 261. (w latach przestępnych 262.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 104 dni.
  Powiat polkowicki - powiat w Polsce (na północnym zachodzie województwa dolnośląskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Polkowice.
  Zbiorcza Droga Południowa - droga planowana, która pobiegnie przez środek miasta. Połączy dzielnicę Tarninów z osiedlem Piekary, poprzez istniejącą ul. Grabskiego, nowy most przez rzekę Kaczawę wraz z dojazdami, istniejące ulicę Bielańską, Okrężną i nowy łącznik Okrężna - Sudecka z wiaduktem kolejowym.
  Polkowice (niem. Polkwitz) – miasto leżące na Dolnym Śląsku, w woj. dolnośląskim, w powiecie polkowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Polkowice. Położone przy trasie E65 (droga krajowa nr 3), na południowo-wschodnim skraju Wzgórz Dalkowskich w kierunku Doliny Szprotawy. Stanowi jeden z głównych ośrodków przemysłowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Na terenie miasta znajduje się podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.