• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Legiony Polskie - 1914–1918  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Albin Jan Fleszar ps. „Satyr” (ur. 1 marca 1888 w Kąkolówce, zm. 3 września 1916 w Słonimie) - major piechoty Wojska Polskiego.Szczypiorno – dzielnica Kalisza znajdująca się na południowo-zachodnim krańcu miasta, przy wylocie na Ostrów Wielkopolski i dalej Wrocław, Katowice (droga krajowa nr 25, stacja kolejowa Kalisz Szczypiorno), włączona do miasta w 1976.
  Struktura organizacyjna[]
  Płk Józef Piłsudski ze swoim sztabem przed Pałacem Gubernialnym w Kielcach w 1914
  Przemarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej przez Kielce, 1914
  Piłsudski w Otwocku w sierpniu 1915 (z prawej siedzi m.in. jego ówczesny adiutant, Bolesław Wieniawa-Długoszowski)
  Piłsudski i jego oficerowie, 1915
  Józef Piłsudski pod Kostiuchnówką

  Początkowo istniały dwa legiony:

  7 Pułk Piechoty (7 pp) – oddział piechoty Legionów Polskich istniejący (początkowo nieformalnie) w latach 1915-1916.Józef Haller von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, brat stryjeczny gen. Stanisława Hallera, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.
 • Legion Wschodni (16 sierpnia – 21 września 1914) dowódca – gen. Adam Pietraszkiewicz,
 • Legion Zachodni (16 sierpnia – 19 grudnia 1914) dowódca – gen. Rajmund Baczyński (do 25 września 1914), później gen. Karol Durski-Trzaska.
 • Później przeformowano je w trzy brygady:

 • I Brygada (od 19 grudnia 1914) – dowódca Józef Piłsudski (do 27 września 1916), następnie Kazimierz Sosnkowski (do października 1916), a później Marian Żegota-Januszajtis (do 30 lipca 1917),
 • II Brygada (od 8 maja 1915) – dowódca Ferdynand Küttner (do 14 lipca 1916), później Józef Haller (do 19 lutego 1918),
 • III Brygada (od 8 maja 1915) – dowódca Wiktor Grzesicki (do 14 lipca 1916), później Stanisław Szeptycki (do 14 listopada 1916), Zygmunt Zieliński (do 25 kwietnia 1917), Bolesław Roja (do 30 lipca 1917).
 • Brygady podlegały austriackiemu dowództwu Legionów Polskich w osobach:

  Rajmund Baczyński (ur. 10 czerwca 1857 w Krakowie, zm. 7 listopada 1929 w Poznaniu) – tytularny marszałek polny porucznik cesarskiej i królewskiej Armii i generał dywizji Wojska Polskiego.29 października jest 302. (w latach przestępnych 303.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 63 dni.
 • gen. Karola Durskiego-Trzaski (do 27 stycznia 1916),
 • gen. Stanisława Puchalskiego (do 14 listopada 1916),
 • płk Stanisława Szeptyckiego (do 25 kwietnia 1917),
 • płk Zygmunta Zielińskiego (do 19 lutego 1918).
 • Organizacja Legionów Polskich w dniu 6 sierpnia 1916 roku[]

  c. i k. Komenda Legionów Polskich:

   Zobacz też kategorię: Członkowie Komendy Legionów Polskich 1914-1918 (Austro-Węgry).
 • Sztab
 • komendant – generał major Stanisław Puchalski
 • szef sztabu – major przydzielony do SG Filip Kochański
 • Intendentura c. i k. Komendy Legionów Polskich
 • szef intendentury - starszy intendent wojskowy I klasy Jan Zavrel
 • Kompania Sztabowa (niem. Infanteriestabskompagnie) → Oddział Sztabowy (niem. Stabsabteilung)
 • Pluton Kawalerii Sztabowej (niem. Kavalleriestabszug)
 • Oddział Telefoniczny (niem. Telephonabteilung)
 • Tren Sztabowy (niem. Stabstrain)
 • Komenda Trenu Legionów Polskich → Komenda Trenu Dywizyjnego Polskich Legionów → Komenda Taborów Legionów Polskich (od 1 IV 1917)
 • komendant - kpt. Aureliusz Passella
 • chor. / ppor. Eugeniusz Niewiadomski (od 22 VII 1916)
 • Kolumna Prowiantowa 1/P
 • komendant - por. Wacław Ruciński-Czaczka (od 22 VII 1916)
 • Kolumna Prowiantowa 2/P
 • komendant - ppor. Bolesław Zajączkowski (od 22 VII 1916)
 • zastępca komendanta - chor. Rudolf Tyrpa (od 22 VII 1916)
 • Kolumna Prowiantowa 3/P
 • komendant - por. Władysław Selim-Brunne (od 22 VII 1916)
 • Kolumna Prowiantowa 4/P
 • c. i k. Sąd Polowy Polskich Legionów w Lublinie (od 15 marca 1917 roku w Warszawie przy ul. Śliskiej 18)
 • szef - ppłk audytor Stanisław Krzyżanowski (do 17 VI 1916)
 • szef - ppłk audytor Rudolf Borth (od 17 VI 1916)
 • Poczta polowa

  Franciszek Kleeberg (ur. 1 lutego 1888 w Tarnopolu, zm. 5 kwietnia 1941 w Weisser Hirsch k. Drezna) – generał brygady Wojska Polskiego.Siódemka Beliny, ułańska siódemka – nazwa siedmioosobowej grupy zwiadowczej strzelców Józefa Piłsudskiego, która 2 sierpnia 1914 r. z rozkazu komendanta wyruszyła z zadaniem przekroczenia granicy zaboru rosyjskiego, utworzenia patrolu konnego i dokonania rozpoznania w kierunku na Miechów, przed wkroczeniem na te tereny oddziałów Strzelców. Grupa ta była zaczątkiem kawalerii II Rzeczypospolitej, a jej członkowie stanowili potem kwiat polskiego wojska.
 • Poczta Polowa Nr 355 → Poczta Polowa Nr 378 (przemianowana 7 września 1916 roku na podstawie rozkazu c. i k. Dyrekcji Poczty 4 Armii z 4 września 1916 roku.)
 • Poczta Polowa Nr 378 (niem. K.u.K. Feldpostamt 378) → Urząd Pocztowy Wojsk Polskich w Warszawie (od 1 VIII 1917)
 • kierownik - c. i k. starszy oficjał Wilhelm Bier (do 4 VIII 1917)
 • kierownik - chor. Jan Ferdynand Stettner (od 4 VIII 1917)
 • zastępca kierownika - c. i k. oficjał Rudolf Danzinger (do 4 VIII 1917)
 • Poczta Polowa Nr 389 (niem. K.u.K. Feldpostamt 389) - c. i k. oficjał Alojzy Eberl
 • 2 pułk ułanów – mjr Juliusz Ostoja-Zagórski
 • 1 Pułk Artylerii LP – mjr Ottokar Brzezina ps. Brzoza
 • Półbatalion Etapowy Legionów Polskich („Komenda ½ Baonu Etap. Legionu Polskiego”)
 • Kompania Saperów Legionów Polskich
 • Kompania Techniczna przy Komendzie Legionów Polskich
 • Szpital Koni Legionów Polskich w Kotwicy k. Garwolina (rozwiązany na podstawie rozporządzenia nr 8846 Oddziału Polska Siła Zbrojna z 27 VIII 1917)
 • komendant - por. lek. wet. Jan Ślaski
 • Piekarnia Polowa Legionów Polskich
 • komendant trenu - ppor. Władysław Zachorowski (od 22 VII 1916)
 • Personalna Stacja Zborna dla polskich legionistów we Lwowie
 • Personalna Stacja Zborna Legionów polskich w Krakowie (niem. Personalsammelstelle für die polnischen Legionäre in Krakau)
 • Dom Rekonwalescentów Polskich Legionów w Kamieńsku
 • komendant - kpt. Jan Łuczyński (do 31 VII 1916)
 • komendant - por. dr Eugeniusz Malisz (od 1 VIII 1916)
 • Urząd Filmowy Legionów Polskich (utworzony 20 VI 1917)
 • kierownik chor. Maksymilian Strański
 • I Brygada Legionów Polskich

  Polska Siła Zbrojna (niem. Polnische Wehrmacht) – siły zbrojne Królestwa Polskiego aktu 5 listopada. Do października 1918 r. wojska te były podporządkowane armii Cesarstwa Niemieckiego. 12 października 1918 Rada Regencyjna przejęła zwierzchnią władzę nad Polską Siłą Zbrojną oraz wydała dekret z nową rotą przysięgi Wojska Polskiego.Józef Szczepan (ur. 24 lutego 1885 w Babicach, zm. 4 marca 1936 w Krakowie) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego.
 • c. i k. Komenda I Brygady Legionów Polskich
 • komendant – brygadier Józef Piłsudski
 • szef sztabu – płk Kazimierz Sosnkowski
 • 1 pułk piechoty LP – płk Edward Rydz ps. Śmigły
 • 5 pułk piechoty LP – mjr Stanisław Bukacki ps. Burhardt
 • 7 pułk piechoty LP – mjr Albin Fleszar ps. Satyr
 • 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich – rtm. Władysław Prażmowski ps. Belina
 • Szpital Polowy I Brygady Legionów Polskich
 • II Brygada Legionów Polskich

  Wołyń (ukr. Волинь) – kraina historyczna w dorzeczu górnego Bugu oraz dopływów Dniepru: Prypeci, Styru, Horynia i Słuczy, obecnie część Ukrainy – obwody wołyński i rówieński, zachodnia część żytomierskiego oraz północne części tarnopolskiego i chmielnickiego.Józef Panaś (ur. 23 listopada 1887 w Odrzykoniu, zm. w kwietniu 1940) – kapelan II Brygady Legionów Polskich, podpułkownik, działacz ruchu ludowego, publicysta, pamiętnikarz, obrońca Przemyśla i Lwowa.
 • c. i k. Komenda II Brygady Legionów Polskich
 • komendant – płk Józef Haller
 • szef sztabu – kpt. Stanisław Tarabanowicz
 • 2 pułk piechoty LP – kpt. Karol Dziekanowski
 • 3 pułk piechoty LP – kpt. Józef Szczepan
 • III Brygada Legionów Polskich

 • c. i k. Komenda III Brygady Legionów Polskich
 • komendant – płk Stanisław Szeptycki
 • szef sztabu – kpt. Franciszek Kleeberg
 • 4 pułk piechoty LP – płk Bolesław Roja
 • 6 pułk piechoty LP – mjr Mieczysław Neugebauer ps. Norwid
 • c. i k. Grupa Polskich Legionów

 • c. i k. Komenda Grupy Polskich Legionów
 • Naczelny Komitet Narodowy

  Wiktor Grzesicki (ur. 28 listopada 1859 w Ochotnicy, zm. 28 stycznia 1917 w Lublinie) – Polak, generał major Cesarskiej i Królewskiej Armii.Bitwa pod Krzywopłotami – bitwa stoczona nieopodal wsi Krzywopłoty, na bagnach między Bydlinem a Załężem w dniach 17-18 listopada 1914, pomiędzy oddziałami Austro-Węgrów i Rosjan.
 • Departament Wojskowy NKN
 • szef departamentu - płk Władysław Sikorski
 • Biuro Werbunkowe
 • Biuro Prasowe
 • Biuro Prezydialne
 • Biuro dla zbioru aktów i obrazów Legionów Polskich w Krakowie
 • ppor. kanc. Jan Effenberger-Śliwiński
 • chor. piech. Władysław Orkan-Smreczyński
 •  Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

  Działania zbrojne[]

  Podczas I wojny światowej Legiony Polskie brały udział w walkach z armią rosyjską (najważniejsze stoczone bitwy):

  Polskie Drużyny Strzeleckie - polska organizacja niepodległościowa powstała w 1911 roku, powołana przez Organizację Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie".Legion Wschodni (II Legion Polski) – polska formacja wojskowa utworzona we Lwowie w początkach sierpnia 1914 pod auspicjami Naczelnego Komitetu Narodowego.
 • Mołotków (29 października 1914)
 • Łowczówek (22-25 grudnia 1914),
 • Rokitna (13 czerwca 1915),
 • Kostiuchnówka (4-6 lipca 1916).


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Puchalski herbu Puchała vel Stanislaus Ritter von Puchalski (ur. 5 stycznia 1867 w Wapowcach, zm. 16 stycznia 1931 w Warszawie) – marszałek polny porucznik Armii Austro-Węgier oraz komendant Legionów Polskich i generał dywizji Wojska Polskiego.
  Karpaty (51-54) (węg. Kárpátok; rum. Carpaţi; ukr. i serb. Карпати; czes. i słow. Karpaty) – łańcuch górski w środkowej Europie (jeden z największych w tej części świata), ciągnący się łukiem przez terytoria Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Serbii i Rumunii. Najwyższy szczyt Gerlach ma wysokość 2655 m n.p.m.
  Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.
  Armia Austro-Węgier (albo Armia Monarchii Austro-Węgierskiej) (niem. Gemeinsame Armee, kaiserliche und königliche Armee, k.u.k. Armee czyli cesarska i królewska Armia; do 1867 p.n. kaiserlich königliche Armee, k.k. Armee czyli cesarsko-królewska Armia) – wspólne wojska monarchii austro-węgierskiej. Wchodziły w skład wojsk lądowych (Landstreitkrräfte).
  Związek Legionistów Polskich – najstarsza polska piłsudczykowska organizacja kombatancka i państwowo - niepodległościowa.
  Lubelszczyzna – określenie regionu używane w zależności od kontekstu w odniesieniu do ziemi lubelskiej (średniowiecze), województwa lubelskiego z lat 1474–1795 lub do późniejszych województw lubelskich. Po 1999 r. instytucje samorządowe pod nazwą Lubelszczyzna określają obecne województwo lubelskie i stosują je zamiennie (synonim).
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.065 sek.