• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Legenda Muhlenberga

  Przeczytaj także...
  Etniczność (od gr. ethnos oznaczającego rasę) zasadnicza cecha określonej zbiorowości etnicznej, stanowiąca zespół wzajemnie i silnie z sobą powiązanych cech społeczno-kulturowych, określających odmienność i specyfikę konkretnej zbiorowości ("swoich") wobec zbiorowości innych ("obcych"). Termin ten jednak nie jest jednoznacznie ujmowany i ciągle w naukach społecznych trwają próby jego odpowiedniego zdefiniowania.Język urzędowy – język, który otrzymał wyjątkowy status prawny na terenie państwa lub regionu administracyjnego. Zazwyczaj jest to język używany w krajowych strukturach legislacyjnych, np. parlamencie, choć prawo niektórych krajów wymaga, by dokumenty urzędowe były przedstawiane również w innych językach.
  Petycja – pismo zawierające jakąś prośbę, kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku na przykład w sprawie likwidacji szkoły przez gminę w danej miejscowości. Petycję składa się bądź przedstawia. Ma ona większą szansę pozytywnego załatwienia sprawy wówczas, gdy zawarte w niej argumenty będą sformułowane jasno i przekonująco.

  Legenda Muhlenberga dotyczyła pogłosek o tym, że pod koniec XVIII wieku w USA zgłoszono w Kongresie projekt ustawy wprowadzającej język niemiecki jako język urzędowy na całym obszarze USA. Według tej legendy wniosek poddano głosowaniu i przepadł on przewagą tylko jednego głosu sprzeciwu. Wprowadzeniu języka niemieckiego jako urzędowego języka wszystkich Amerykanów miał się rzekomo również sprzeciwić Niemiec Frederick Muhlenberg, żyjący w latach 1750–1801.

  Inicjatywa ustawodawcza – uprawnienie do przedkładania władzy ustawodawczej projektów aktów normatywnych. Z reguły krąg podmiotów uprawnionych do wniesienia projektu określany jest w konstytucji, rzadziej w ustawach zwykłych. Niektóre aspekty prawa inicjatywy ustawodawczej mogą być określane także w regulaminach parlamentarnych lub wynikać ze zwyczaju.De iure (łac. według prawa) – w języku prawniczym stan zgodny z treścią norm prawnych. Często używane dla przeciwstawienia stanu de facto wobec rzeczywistości prawnej.

  Plotka powstała ok. roku 1840 i została rozpowszechniona w książce Franza Lohersa pt. History and Achievements of the Germans in America, wydanej w roku 1847. Zwolennicy plotki powielają ją do dziś. Na początku XIX wieku liczba ludności USA pochodzenia niemieckiego była dość znacząca, ale mniejsza niż to wówczas szacowano. Około roku 1830 mniejszość niemiecka stanowiła 9% całej populacji USA, ale w stanie Pensylwania - 33%.

  Stany Zjednoczone Ameryki – państwo związkowe złożone z 50 stanów, w tym 48 tzw. stanów kontynentalnych oraz stanu Alaska – oddzielonego od pozostałych stanów kontynentalnych obszarem Kanady – i stanu Hawaje, położonego na archipelagu o tej samej nazwie. W 1791 roku wydzielony został dodatkowo okręg stołeczny (Dystrykt Kolumbii, potocznie zwany Waszyngtonem), będący oficjalną stolicą państwa.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Historycy dziejów USA przypuszczają, że legenda ma swe źródła w innym zdarzeniu, dotyczącym ludności pochodzenia niemieckiego. 9 stycznia 1794 kilku niemieckich imigrantów przebywających w stanie Wirginia złożyło petycję do Izby Reprezentantów USA z żądaniem, aby wszystkie dokumenty dotyczące prawodawstwa publikowane przez tę Izbę w przyszłości tłumaczono na język niemiecki. Miało to ułatwić nowym imigrantom z Niemiec szybsze zapoznawanie się z prawami obowiązującymi w USA.

  Język niemiecki w Pensylwanii, język pensylwański (Pennsilfaani-Deitsch lub Pennsylvania Dutch) - odmiana języka niemieckiego, którą posługują się amisze w stanach Pensylwania, Ohio i Indiana oraz w kanadyjskim Ontario.De facto (łac. w rzeczywistości) – faktycznie, w rzeczy samej, w praktyce, rzeczywiście, w przeciwieństwie do prognoz lub zamierzeń; w języku prawniczym przeciwstawne do de iure. Figura stylistyczna stosowana do wzmocnienia znaczenia zdania.

  Wniosek ten został odrzucony podczas głosowania stosunkiem głosów 42 do 41. Frederick Muhlenberg (który w rzeczywistości urodził się na kontynencie amerykańskim), pełniący w tamtym okresie funkcję przewodniczącego Izby Reprezentantów, nie brał udziału w tym głosowaniu. Jakiś czas po tym głosowaniu miał jedynie wygłosić swoją opinię, że „im szybciej Niemcy staną się Amerykanami, tym lepiej“.

  Liczba ludności – liczba osób zamieszkujących dany obszar (np. jednostkę osadniczą, jednostkę administracyjną, państwo, kontynent itp.) w danym momencie.Norma prawna – najmniejszy, stanowiący sensowną całość, element prawa. Reguła postępowania zewnętrznego stworzona na podstawie przepisów prawnych, ustanowiona przez kompetentny organ władzy w odpowiednim trybie, generalna (nie jest skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata, ale do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej) i abstrakcyjna (dotycząca powtarzalnych zachowań, wielokrotnego zastosowania, uniwersalna), ogłoszona i chroniona przez państwo aparatem przymusu.

  Nigdy w USA w XVIII czy XIX wieku, ani w Kongresie Kontynentalnym, ani w późniejszym Kongresie Stanów Zjednoczonych, jak również nigdy później nie odbywało się głosowanie na temat tego, czy język niemiecki ani jakikolwiek inny język ma być językiem urzędowym na obszarze tego państwa. Nie było też nigdy takiego głosowania w poszczególnych stanach USA.

  Frederick Augustus Conrad Muhlenberg (ur. 1 stycznia 1750 w Trappe, Pensylwania, zm. 4 czerwca 1801 w Lancaster, Pensylwania) – polityk amerykański z Pensylwanii.Język hiszpański (hiszp. idioma español, castellano) – język należący do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpańskojęzycznej) wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jeszcze dziś język hiszpański bywa nazywany kastylijskim, dla odróżnienia go od innych języków używanych w Hiszpanii (zob. niżej).

  Stany Zjednoczone Ameryki do dziś oficjalnie nie mają ustawowo ustalonego języka urzędowego i są jednym z niewielu krajów na świecie „de iure” (według prawa) bez oficjalnego języka urzędowego, mimo że „de facto” (faktycznie) język angielski jest powszechnie używany jako urzędowy. Jednak poszczególne stany mogą ustalać sobie języki urzędowe. Tam, gdzie jest duża liczba Latynosów, obok angielskiego jest to język hiszpański.

  Kongres Kontynentalny – legislatura federalna, powołana przez trzynaście kolonii, które później utworzyły Stany Zjednoczone. Istniał w latach 1774 - 1789, obejmując czasy wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i obowiązywania Artykułów Konfederacji. Zwoływano go dwa razy.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • język niemiecki
 • język niemiecki w Pensylwanii
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Bastian Sick: Artykuł w tygodniku „Spiegel” (niem.). Der Spiegel, 19 maja 2004. [dostęp 8 października 2011].
 • Artykuł z zasobów Uniwersytetu Indianapolis (ang.). [dostęp 8 października 2011].
 • Artykuł z publikacji Max Kade Institute (ang.). [dostęp 8 października 2011].
 • Plotka jest definiowana w słownikach językowych jako niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska, powodująca utratę dobrego wizerunku osoby, której dotyczy, a plotkowanie jako robienie, rozpowszechnianie plotek. Powszechnie uważa się, że plotka jest synonimem pogłoski, która jest definiowana jako rozpowszechnianie niepewnych, niesprawdzonych wiadomości. Jednakże z takimi definicjami nie zgadzają się przedstawiciele nauk społecznych.Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Migracja, emigracja, imigracja – wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne).
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Spiker Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych (ang. Speaker of the United States House of Representatives) - przewodniczący Izby Reprezentantów (izby niższej amerykańskiego Kongresu). Ponieważ przewodniczącym Senatu jest z urzędu wiceprezydent, spiker jest najwyżej postawionym członkiem Kongresu.
  Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, ang. United States House of Representatives – organ ustawodawczy, izba niższa Kongresu Stanów Zjednoczonych.
  Kongres Stanów Zjednoczonych (ang. United States Congress) – dwuizbowy parlament, najwyższy organ przedstawicielski i zasadniczy organ władzy ustawodawczej w Stanach Zjednoczonych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.77 sek.