• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Legenda - numizmatyka  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Dolary prezydenckie – seria monet jednodolarowych emitowana przez Mennicę Stanów Zjednoczonych. O emisji podjął decyzję Kongres Stanów Zjednoczonych ustawą z 22 grudnia 2005. Na awersie przedstawieni mają być wszyscy amerykańscy prezydenci.Koppa (ϙόππα, Ϙϙ) – litera języka greckiego, obecnie nieużywana w tym języku. W greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 90. W alfabecie koppa znajdowała się między san a rho.

  Legenda (łac. coś do czytania; to, co należy przeczytać; od legere – czytać) – wszelki napis na monecie, medalu lub pieczęci; w numizmatyce często synonim inskrypcji.

  Pod określeniem tym należy rozumieć całość występujących na numizmacie znaków pisarskich: słowa, skróty, monogramy czy też pojedyncze litery. Ze względu na ich umiejscowienie rozróżnia się legendy w otoku (najczęstsze), w polu i na obrzeżu (rancie).

  Cechy[ | edytuj kod]

  Legenda dookolna, czyli biegnąca w otoku, często oddzielona od skraju linią ciągłą lub rzędem punktów (tzw. perełkowaniem), może być zwrócona na zewnątrz lub do wewnątrz (np. na praskich groszach stosowano legendę podzielną, tj. częściowo wewnętrzną i zewnętrzną) i przebiegać może prawostronnie lub odwrotnie. Nierzadko obiega ona legendę centralną, zajmującą pole monety, która w wyjątkowych przypadkach (np. na monetach wschodnich) może wypełniać je całkowicie. Inskrypcja w polu monety na ogół bywa pozioma (jedno- lub kilkuwersowa), czasem łukowata, lecz także krzyżowa (np. na kopiejkach Katarzyny I).

  Naksos (gr. Νάξος) – greckie miasto na wyspie Naksos, które znajduje się na Morzu Egejskim. Miejscowość ta jest siedzibą gminy Naksos i Mikres Kiklades. Miasto było stolicą Księstwa Naksos.Emisja pieniądza – polega na wprowadzaniu i wycofywaniu z obiegu pieniądza gotówkowego a także bezgotówkowego przede wszystkim przez banki centralne i komercyjne.

  Legendy umieszczane na rancie (znacznie rzadziej) i biegnące w obu kierunkach, mogą być wklęsłe albo wypukłe (po raz pierwszy zastosowane na francuskich talarach w 1577); w przeszłości miały one zapobiegać obcinaniu krążków cięższych monet z wartościowego kruszcu. Najczęściej są to hasła mające wymowę symboliczną, np. „God zij met ons” na talarach holenderskich, „Gemeinnutz geht vor Eigennutz” (na srebrnych monetach III Rzeszy) czy „E pluribus unum” (na monetach amerykańskich).

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).

  Na dawnych numizmatach legenda występuje najczęściej w łacinie uznawanej za język uniwersalny, bo w kulturze europejskiej ogólnie zrozumiały.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Otok – linia biegnąca wzdłuż krawędzi monety zabezpieczająca ją przed nadmiernym wycieraniem się. Podstawowe typy otoku to liniowy i perłowy.
  Egina (stgr. Αἴγινα Aigina; ngr. Αίγινα [Ejina]) – wyspa grecka w Zatoce Sarońskiej, należąca do archipelagu Wysp Sarońskich.
  Turioj (gr. Θούριοι Thurioi, łac. Thurii albo Thurium) – miasto greckie w Wielkiej Grecji w pobliżu pozostałości starszego Sybaris. Zawdzięczało swoje początki podjętej w 452 p.n.e. przez sybaryckich wygnańców i ich potomków próbie zasiedlenia na nowo ich dawnej ojczyzny.
  Pieczęć – znak własnościowy i rozpoznawczy osoby fizycznej lub prawnej, wyciskany za pomocą stempla (tłoku pieczętnego). Stanowi świadectwo wiarygodności – nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi. Również jest środkiem zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego pisma lub przedmiotu.
  Medal – niewielki, najczęściej okrągły lub owalny, płaski wytwór metalowy (odmiana wieloboczna jest zwana plakietką), wykonany zazwyczaj techniką odlewu lub bicia. Jest zwykle ozdobiony po jednej lub obu stronach reliefem. Często jest zawieszony na wstążce.
  Katarzyna I Aleksiejewna, ros. Екатерина I Алексеевна właściwie Marta Helena Skowrońska (ur. 5 kwietnia/15 kwietnia 1683 lub 5 kwietnia/15 kwietnia 1684 w Jēkabpils w Inflantach, zm. 6 maja/17 maja 1727 w Petersburgu) – cesarzowa Rosji w latach 1725-1727, żona Piotra I Wielkiego (1672-1725).
  Pizystratydzi – ród rządzący Atenami (z krótkimi przerwami) w latach 561- 510 p.n.e. jako tyrani. Założycielem dynastii był Pizystrat, syn ateńskiego arystokraty Hippokratesa, po kądzieli kuzyn Solona. Po jego śmierci rządy przejęli jego synowie Hippiasz i Hipparch, którzy sprawowali władzę aż do czasu usunięcia tyranii w Atenach w 510.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.682 sek.