Lech Wyszczelski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lech Wyszczelski (ur. 2 stycznia 1942 w Rzeczkach-Wolkach) – polski historyk wojskowości, doktor habilitowany, profesor zwyczajny, pułkownik w stanie spoczynku.

Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Akademia Obrony Narodowej (AON) – uczelnia wojskowa, zlokalizowana w Warszawie przy alei gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, która powstała z dniem 1 października 1990 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – najwyższej rangi cywilno-wojskowa szkoła wyższa w Polsce. Uczelnia prowadzi zarówno działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia wyższych kadr dowódczych Wojska Polskiego jak też cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Powołana jest także do prowadzenia rozległych prac badawczych w zakresie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego i sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki.

Życiorys[ | edytuj kod]

W 1973 ukończył Wojskową Akademię Polityczną im. Feliksa Dzierżyńskiego na Wydziale Historyczno-Politycznym, doktorat uzyskał w 1979 (WAP), habilitował się w Akademii Sztabu Generalnego WP w 1986, a od 1998 posiada tytuł naukowy profesora. Wieloletni wykładowca WAP, Akademii Obrony Narodowej oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku. W latach 1988–1990 był członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Aktualnie profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania i członek Komisji Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem ponad 75 książek i ponad 500 publikacji dotyczących XX wieku. Wypromował 16 doktorów i ponad 300 magistrów historii, pedagogiki i nauki o bezpieczeństwie. Specjalizuje się w dziejach historii polskiej lat 1918–1939, w szczególności historii wojskowości oraz historii myśli wojskowej oraz teoriach wojen od ich powstania do współczesności. W 2012 roku został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora) - niepaństwowa szkoła wyższa utworzona w 1994 roku przez Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „Atena”. Jej pierwszym rektorem był prof. Andrzej Bartnicki.

Ważniejsze publikacje[ | edytuj kod]

 • Zarys powszechnej myśli wojskowej. Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna F. Dzierżyńskiego, Katedra Teorii Wojen i Historii Wojskowej. (w dwu częściach, dwa wydania: 1984 i 1986).
 • Poglądy na wojnę i walkę zbrojną w polskiej myśli wojskowej lat 1918–1939, Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna F. Dzierżyńskiego, 1985.
 • Bohaterowie stu bitew. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. ISBN 83-03-01442-0.
 • Polska myśl wojskowa 1918-1939. Wybór dokumentów. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. ​ISBN 83-03-02012-9​.
 • Historia myśli wojskowej okresu międzywojennego (1918–1939). Warszawa: Bellona, 1994. ​ISBN 83-11-08330-4​.
 • Historia myśli wojskowej. Warszawa: Bellona, 2000. ​ISBN 83-11-09128-5​.
 • Polskie Radio w powstaniu warszawskim 1944 r. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. ​ISBN 83-7174-738-1​.
 • Armia w systemie demokratycznym. Warszawa: Bellona, AON, 2001. ​ISBN 83-11-09272-9​.
 • Historia polskiej myśli wojskowej. Warszawa: Bellona, 2001. ​ISBN 83-11-09416-0​.
 • Operacja warszawska 1920. Warszawa: Bellona, 2005. ​ISBN 83-11-10179-5​.
 • Społeczeństwo a obronność w Polsce (1918–1939). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. ​ISBN 978-83-7441-552-1​.
 • O Polsce w Wersalu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. ​ISBN 978-83-7611-150-6​.
 • Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko polskie 1921–1926. Warszawa: Neriton, 2008. ​ISBN 978-83-7543-002-8​.
 • Kampania ukraińska 1920 roku. Warszawa: Neriton, 2008. ​ISBN 978-83-7543-066-0​.
 • Warszawa. Listopad 1918. Warszawa: Bellona, 2008. ​ISBN 978-83-11-11323-7​.
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918–1939). Warszawa: Neriton, 2009. ​ISBN 978-83-7543-128-5​.
 • Kampania ukraińska 1920 roku. Warszawa: Neriton, 2009. ​ISBN 978-83-7543-066-0​.
 • Bezpieczeństwo narodowe Polski w latach 1918–1939: teoria i praktyka. Toruń, Łysomice: Dom Wydawniczy Duet, 2009. ​ISBN 978-83-61185-66-6​.
 • Wojna polsko-rosyjska 1919–1920. Tom 1 i 2. Warszawa: Bellona, 2010. ​ISBN 978-83-11-11934-5​.
 • Generał Kazimierz Sosnkowski. Warszawa: Bellona, 2010. ​ISBN 978-83-11-11942-0​.
 • Wojna o Kresy Wschodnie 1918–1921. Warszawa: Bellona, 2011. ​ISBN 978-83-11-12012-9​.
 • Bitwa u wrót Warszawy 1920. 2013 ​ISBN 978-83-11-12867-5​.
 • Wojsko II Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona, 2014. ​ISBN 978-83-11-13061-6​.
 • Odrodzona Rzeczpospolita 1918. Warszawa: Bellona, 2014. ​ISBN 978-83-11-13002-9​.
 • Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920. Warszawa: Bellona, 2014. ​ISBN 978-83-11-13129-3​.
 • Tajna gra mocarstw o Polskę. Wiosna-lato 1939. Warszawa: Bellona, 2014. ​ISBN 978-83-11-13402-7​.
 • Polska mocarstwowa. Warszawa: Bellona, 2015. ​ISBN 978-83-11-13548-2​.
 • Konflikty narodowe i wewnętrzne II Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona, 2015. ​ISBN 978-83-11-13943-5​.
 • Skrywane oblicza II Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona, 2015. ​ISBN 978-83-11-13700-4​.
 • Rozpruwanie Rosji. Prometeizm - idea i realizacja. Warszawa: Bellona, 2016. ​ISBN 978-83-11-14078-3​.
 • Wojna polsko-rosyjska 1919-1920. Mity, legendy i fakty, Warszawa: Bellona, 2016. ​ISBN 978-83-11-13955-8​.
 • Seria Historyczne bitwy
 • Madryt 1936–1937. Warszawa: MON, 1986. ​ISBN 83-11-07343-0​.
 • Niemen 1920. Warszawa: Bellona, 1991. ​ISBN 83-11-07908-0​. (2008. ​ISBN 978-83-11-11324-4​).
 • Warszawa 1920. Warszawa: Bellona, 1995. ​ISBN 83-11-08399-1​. (2005. ​ISBN 83-11-10227-9​).
 • Kijów 1920. Warszawa: Bellona, 1999. ​ISBN 83-11-08963-9​. (2008. ​ISBN 978-83-11-11431-9​).
 • Wilno 1919–1920. Warszawa: Bellona, 2008. ​ISBN 978-83-11-11249-0​.
 • Warszawa 1939. Warszawa: Bellona, 2009. ​ISBN 978-83-11-11591-0​.
 • Lwów 1920. 2014 ​ISBN 978-83-11-13193-4​.
 • Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Warszawa: Bellona, 2018. ​ISBN 978-83-11-15527-5
 • Nasielsk 1920. Warszawa: Bellona, 2020. ​ISBN 978-83-11-15895-5​.
 • Ciechanów 1920. Warszawa: Bellona 2020. ​ISBN 978-83-11-15889-4​.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Złota Księga Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy (redaktor naczelny Krzysztof Pikoń), Gliwice 2006, s. 936.
  2. L. Wyszczelski. Polska sztuka wojenna w okresie narastania zagrożenia wojennego (1935–1939). „Kwartalnik Bellona”. s. 89. 
  3. Ryszard Łagun: Ludzie nauki w Wojsku. Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej, 1997, s. 138.
  4. Prof. dr hab. Lech Wyszczelski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2011-11-27].
  5. Skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 1988–2011. radaopwim.gov.pl. [dostęp 2011-11-06].
  6. Stanisław Jaczyński: Historia wydziału. Wydział Humanistyczny UPH. [dostęp 2013-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-22)].
  7. UPH z nowym rektorem inauguruje rok akademicki. [dostęp 2013-06-02].
  Siedlce (ros. Седлец, jid. שעדליץ Shedlits) – miasto we wschodniej Polsce położone na terenie województwa mazowieckiego pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, na Południowym Podlasiu. Pod względem liczby mieszkańców 48. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięte handel, usługi i przemysł), edukacyjne (szkoły wyższe m.in. uniwersytet, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia) i kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki i 3 muzea).Historyczne Bitwy – seria wydawnicza o charakterze popularnonaukowym, wydawana od 1980 roku, początkowo przez wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, a następnie przez Dom Wydawniczy Bellona. W serii ukazują się książki przedstawiające tło historyczne, przebieg i konsekwencje ważniejszych bitew z dziejów świata i Polski.
  Warto wiedzieć że... beta

  Bellona – dom wydawniczy, specjalizujący się w literaturze historycznej oraz militarnej. W jego ofercie znajdują się także kryminały, powieści historyczne i fantastyczne, oraz albumy, kalendarze, bajki i inna literatura dziecięca i wszelkiego rodzaju poradniki pomocne w życiu codziennym.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).
  Kwartalnik Bellona (od Bellona lub Duellona, bogini wojny w mitologii rzymskiej) - czasopismo o tematyce wojskowej wydawane nieprzerwanie od 2007 jako kwartalnik. Kontynuuje tradycję Bellony wydawanej w latach 1918-1939 oraz Myśli Wojskowej z lat 1950-2007.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.

  Reklama