• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lech Leciejewicz

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.

  Lech Leciejewicz (ur. 26 stycznia 1931 w Poznaniu, zm. 23 marca 2011) – polski archeolog i mediewista, profesor nauk humanistycznych.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1949-1953. W latach 1951-1954 był pracownikiem Katedry Archeologii Uniwersytetu w Poznaniu. Od roku 1954 do przejścia na emeryturę pracował w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN, obecnym Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. W latach 1973-2001 wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim i od 1986 do 1999 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Starożytność – okres w historii Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki Północnej nazywany też antykiem i obejmujący dzieje tych regionów od powstania pierwszych cywilizacji do około V wieku n.e.

  Prowadził badania wykopaliskowe nad starożytną i średniowieczną kulturą Polski, Słowiańszczyzny i Europy. W Polsce kierował m.in. wykopaliskami w Młodzikowie, Poznaniu i Ujściu na terenie Wielkopolski oraz w Kołobrzegu na Pomorzu. Ponadto brał udział w wykopaliskach we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Szwecji.

  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.Mediewistyka – dyscyplina historyczna zajmująca się różnymi zagadnieniami epoki średniowiecza (m.in. społeczno-gospodarczymi, wojskowo-politycznymi). Współcześnie sięga także do rezultatów badań archeologii i etnografii.

  Wybrane publikacje książkowe[ | edytuj kod]

 • Ujście we wczesnym średniowieczu, Wrocław 1961
 • Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim, Wrocław 1962
 • Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław 1983 (współred. i współautor)
 • Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej, Wrocław 1991
 • Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg 2000 (współred. i współautor)
 • Miasta Słowian północnopołabskich, Wrocław 1968;
 • Mały słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1972, 1988, 1990 (red. i współautor)
 • Słowiańszczyzna zachodnia, Wrocław 1976
 • Hońtvjerjo, zběrarjo, burja, rjemjeslnicy. Dawne stawizny Łužicy hač do 11. lětstotka, Budyšin 1982, wersja niemiecka: Jäger, Sammler, Bauer, Handwerker. Frühe Geschichte der Lausitz bis zum 11. Jahrhundert, Bautzen 1982, 1985
 • Słowianie zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wrocław 1989, Wodzisław Śląski 2010
 • Gli Slavi occidentali. Le origini delle società e delle culture feudali, Spoleto 1991 (współred. i współautor)
 • Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit, Mainz am Rhein 2002 (współred. i współautor)
 • Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 2000
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Prof. zw. dr hab. Lech Leciejewicz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2012-02-07].
 • Przegląd Uniwersytecki Uniwersytetu Wrocławskiego, R.17, Nr 4 (177), kwiecień 2011 - 4/10, s. 34.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Prof. dr hab. Lech Leciejewicz. Szkic do portretu
 • International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.066 sek.