• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ležáky

  Przeczytaj także...
  Kraj Warty (niem. Wartheland), Okręg Rzeszy Kraj Warty (niem. Reichsgau Wartheland lub Warthegau) – nazwa regionu administracyjnego utworzonego podczas II wojny światowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej anektowanym przez III Rzeszę.Powiat Chrudim (czes. Okres Chrudim) to powiat w kraju pardubickim (okręg terytorialny: kraj wschodnioczeski) w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Chrudim. Powierzchnia powiatu wynosi 1029,67 km², zamieszkuje go 104 707 osób (gęstość zaludnienia wynosi 101,76 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 113 miejscowości, w tym 8 miast.
  Chełmno (nazwa urzędowa), znane także jako Chełmno nad Nerem – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Dąbie, nad Nerem.
  Teren dawnej wsi z pomnikami

  Ležáky (niem. Ležak, od 1939 r. niem. Lezaky) – dawna czeska wieś na terenie gminy Miřetice w powiatu Chrudim.

  24 czerwca 1942 została zrównana z ziemią po zamachu na Reinharda Heydricha. We wsi ukrywano tajną radiostację Libuše należącą do grupy spadochronowej Silver A, która przygotowywała zamach. Na miejscu wymordowano wszystkich mężczyzn i kobiety (33 osoby), 13 dzieci wysłano do Generalnego Gubernatorstwa i Kraju Warty (obóz dziecięcy w Łodzi i dom dziecka w Puszczykowie) i, poza dwiema dziewczynkami, przewidzianymi do germanizacji w ramach Heuaktion, zagazowano w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Wieś przed zniszczeniem zrabowano.

  Germanizacja – proces przyswajania języka lub kultury niemieckiej przez jednostki i grupy społeczne funkcjonujące wcześniej w ramach innych kultur. Germanizacja może zachodzić zarówno w wyniku mniej lub bardziej wyraźnego przymusu (np. administracyjnego, edukacyjnego), jak i mieć charakter względnie dobrowolny, tzn. nie wiązać się z żadną bezpośrednią presją. Często rozumiana obecnie jako proces wynarodowienia, poprzez nakłanianie lub przymuszanie ludności rdzennej określonego terenu do przyswojenia języka niemieckiego oraz kultury niemieckiej, a także proces rozprzestrzeniania się języka, kultury i ludności poprzez asymilację lub adaptację obcojęzycznych słów.Heuaktion (pol. Akcja Siano) – niemiecka nazistowska akcja przesiedleńcza i germanizacyjna realizowana w latach II wojny światowej w ramach programu rabunku dzieci, będącego częścią Generalnego Planu Wschodniego, mająca na celu pozyskanie jednostek uznanych przez eugenikę niemiecką za "wartościowych rasowo".

  Obecnie na miejscu wsi wznosi się pomnik ofiar, zainstalowana jest stała ekspozycja Ležáky – wieś, która nie milczała, a także wytyczono tu plenerową ścieżkę edukacyjną. Teren dawnej wsi stanowi Narodowy zabytek kultury.

  Przypisy

  1. Gerwarth 2013 ↓, s. 443.
  2. Deschner 2000 ↓, s. 296.

  Bibliografia[]

 • Miloš Krejčí, Kurs na... wojskowość i historię województwa pardubickiego, folder turystyczny, Destinační společnost Východní Čechy, 2011
 • Robert Gerwarth: Kat Hitlera. przeł. Andrzej Wojtasik. Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2013. ISBN 978-83-63621-09-4.
 • Günther Deschner: Reinhard Heydrich. Namiestnik władzy totalitarnej. przeł. Magdalena Ilgmann. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2000. ISBN 88-11-08981-7.
 • Obóz prewencyjny (izolacyjny) dla młodych Polaków Policji Bezpieczeństwa w Łodzi niem. (Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt) – utworzony na obszarze wydzielonym z łódzkiego getta (graniczący z cmentarzem żydowskim przy ul. Brackiej), przeznaczony dla dzieci i młodzieży polskiej od 6 do 16 roku życia. Formalnie utworzony około połowy 1942, praktyczną działalność rozpoczął 11 grudnia 1942 roku. Jego popularna – powojenna – nazwa pochodzi od ulicy przy której znajdowała się jego brama główna i która na pewnym odcinku stanowiła jego część. Funkcjonował do 19 stycznia 1945 roku.SS Sonderkommando Kulmhof, Vernichtungslager Kulmhof, Waldlager Kulmhof, Kulmhof an der Nehr – obóz zagłady założony przez Niemców we wsi Chełmno nad Nerem. Funkcjonował od jesieni 1941 roku do kwietnia 1943, oraz na krótko w 1944 roku.



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy zabytek kultury Republiki Czeskiej, cz. Národní kulturní památka České republiky - zabytek zarejestrowany przez rząd Republiki Czeskiej. Lista obejmuje obecnie 237 pozycji o numerach od 101 (Zamek na Hradczanach) do 375 (krucyfiks z Igławy).
  Ścieżki edukacyjne – termin stosowany w polskiej oświacie, oznaczający zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczanych przedmiotów lub w postaci odrębnych zajęć. Decyzje o sposobie realizacji ścieżek edukacyjnych podejmuje zespół nauczycieli uczących w danym oddziale klasowym. Zakres treści poszczególnych Ścieżek edukacyjnych został ustalony w przepisie nazywanym podstawą programową kształcenia ogólnego. Obowiązek realizacji w polskich szkołach został wprowadzony w dniu 1 września 1999 roku.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Komora gazowa – urządzenie do uśmiercania ludzi (m.in. w związku z wykonywaniem wyroku śmierci) trującym gazem. Ma postać hermetycznej komory lub pomieszczenia, wyposażonego w instalację umożliwiającą przeprowadzenie reakcji chemicznej, w wyniku której powstaje śmiercionośny gaz – zwykle cyjanowodór – oraz usunięcie i neutralizację tego gazu. Zwykle istnieją w niej okna, aby świadkowie mogli obserwować przebieg egzekucji. Ostatnią egzekucję w komorze gazowej wykonano w 1999 roku w stanie Arizona w USA.
  Puszczykowo – miasto i gmina w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. Położone ok. 12 km na południe od Poznania, otoczone obszarem Wielkopolskiego Parku Narodowego (położone w granicach otuliny Parku).
  Generalne Gubernatorstwo (1939–1945) (czasem Generalna Gubernia, w skrócie GG; niem. Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, dosłownie Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich) – jednostka administracyjno-terytorialna utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939 z mocą obowiązującą od 26 października 1939, obejmująca część okupowanego wojskowo przez Niemcy terytorium II Rzeczypospolitej, która nie została wcielona bezpośrednio do Rzeszy.
  Radiostacja (łac.) – zestaw urządzeń do nadawania lub odbierania sygnałów radiowych. Składa się z nadajnika lub odbiornika radiowego, anteny, linii kablowych itp. Czasami zalicza się do niej także budynki, w których się znajduje. Uproszczoną wersją radiostacji są radiotelefony.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.