• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leśnictwo - jednostka

  Przeczytaj także...
  Nadleśnictwo – podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturze Lasów Państwowych. Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i obejmuje swoim obszarem możliwy do zapewnienia szczegółowego nadzoru i kontroli pracy podległych leśniczych.Podleśniczy – pracownik Służby Leśnej w Lasach Państwowych, podległy bezpośrednio leśniczemu. Obszar za który odpowiada podleśniczy ustala leśniczy. Może to być teren całego leśnictwa, bądź też jego część. Zakres obowiązków podleśniczego określa instrukcja służbowa. Podleśniczy bywa potocznie nazywany gajowym, co jest błędne w świetle rozdzielnego traktowania tych stanowisk w wykazie stanowisk Służby Leśnej.
  Leśniczy – pracownik instytucji Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Jest pracownikiem Służby Leśnej w nadleśnictwie. Leśniczy jest podwładnym nadleśniczego i przełożonym podleśniczego. Sprawuje opiekę nad powierzonym mu leśnictwem, w którego skład wchodzą lasy należące do Skarbu Państwa jak również mogą to być lasy prywatne powierzone do prowadzenia przez starostę.

  Leśnictwo - jednostka organizacyjna w strukturze nadleśnictwa.

  Liczba i obszar leśnictwa zależy od stanu rozproszenia lasów, rozmiaru zadań gospodarczych, nasilenia szkodnictwa leśnego itp. Powierzchnia leśnictwa może wynosić od około 400 do nawet 3000 ha.

  Na czele leśnictwa stoi leśniczy, powołany do wykonywania na powierzonym mu terenie czynności techniczno-gospodarczych, ochronnych i administracyjno-rachunkowych.

  Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu podleśniczych.

  Przypisy

  1. Leksykon ekologii i ochrony środowiska - leśnictwo. ekologia.pl. [dostęp 2014-01-06].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.