• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (ang. United Nations High Commissioner for Refugees) jest organem ONZ upoważnionym do przewodzenia i koordynacji międzynarodowych działań mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Do głównych działań urzędu należy zapewnienie praw uchodźców oraz pomoc w zapewnieniu azylu lub repatriacji. Siedziba urzędu znajduje się w Genewie, w Szwajcarii. Wysoki Komisarz jest nominowany przez sekretarza generalnego ONZ i wybierany w głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obecnie funkcję Wysokiego Komisarza pełni António Guterres.Awers i rewers (łac.) to dwie strony jakiegoś zdobionego przedmiotu płaskiego, pokrytego jedno- lub dwustronnie malowidłem, grafiką lub drukiem, zawierającego płaskorzeźbę, wizerunek wykonany metodą rycia, kucia lub zdobionego w jeszcze inny sposób. Oba pojęcia funkcjonują wyłącznie razem, gdy w danym przedmiocie występuje swobodny dostęp do obu jego powierzchni, przy czym jedna z nich jest wyłączną lub główną stroną zawierającą przedstawiane treści.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przypisy
  1. Nobelprize.org: The Will (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-11-16].
  2. nobelpeaceprize.org/: Why Norway? (ang.). The Norwegian Nobel Institute. [dostęp 2013-11-18].
  3. Nobelprize.org: Nominations and Selection of Peace Prize Laureates (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-11-16].
  4. nobelpeaceprize.org/: How are Laureates selected? (ang.). The Norwegian Nobel Institute. [dostęp 2013-11-17].
  5. nobelprize.org: [http://www.nobelprize.org/nomination/peace/database.html Nomination Database The Nomination Database for the Nobel Peace Prize, 1901-1956] (ang.). Nobel Media AB 2013, 2013-11-16. [dostęp 2013-11-17].
  6. Nobelprize.org: Facts on the Nobel Peace Prize (ang.). Nobel Media AB 2014. [dostęp 2015-11-06].
  7. Øyvind Tønnesson: Mahatma Gandhi, the Missing Laureate (ang.). Nobel Media AB 2013, 1999-12-01. [dostęp 2013-11-17].
  8. nobelpeaceprize.org/: The award ceremony (ang.). The Norwegian Nobel Institute. [dostęp 2013-11-17].
  9. nobelpeaceprize.org/: The Nobel Banquet (ang.). The Norwegian Nobel Institute. [dostęp 2013-11-17].
  10. Nobelprize.org: The Nobel Prize Amounts (ang.). Nobel Media AB 2013, 2013-11-16. [dostęp 2013-11-17].
  11. Nobelprize.org: The Nobel Prize Amounts 1901-2012 (ang.). Nobel Media AB 2013, 2013-11-16. [dostęp 2013-11-17].
  12. nobelpeaceprize.org/: The Diploma (ang.). The Norwegian Nobel Institute. [dostęp 2013-11-17].
  13. nobelpeaceprize.org/: The Medal (ang.). The Norwegian Nobel Institute. [dostęp 2013-11-17].
  14. Nobelprize.org: Nobel Prize Awarded Organizations (ang.). Nobel Media AB 2013, 2013-11-16. [dostęp 2013-11-17].
  15. Nobelprize.org: Linus Pauling - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013, 2013-11-16. [dostęp 2013-11-17].
  16. Nobelprize.org: Le Duc Tho - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013, 2013-11-16. [dostęp 2013-11-17].
  17. Nobelprize.org: Statutes of the Nobel Foundation (ang.). Nobel Media AB 2013, 2013-11-16. [dostęp 2013-11-17]. s. §4.
  18. Nobelprize.org: All Nobel Peace Prizes (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-09-21].
  19. Nobelprize.org: Frédéric Passy - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-17].
  20. Nobelprize.org: The Nobel Peace Prize 1901-2000 (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  21. Nobelprize.org: Henry Dunant - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-17].
  22. Nobelprize.org: Élie Ducommun - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-17].
  23. Nobelprize.org: Charles Gobat - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-09-28].
  24. Nobelprize.org: Randal Cremer - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-18].
  25. Nobelprize.org: Institute of International Law - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-18].
  26. Nobelprize.org: Bertha von Suttner - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-18].
  27. Nobelprize.org: Theodore Roosevelt - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  28. Nobelprize.org: Ernesto Teodoro Moneta - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  29. Nobelprize.org: Louis Renault - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  30. Nobelprize.org: Klas Pontus Arnoldson - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  31. Nobelprize.org: Frederik Bajer - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  32. Nobelprize.org: Auguste Beernaert - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-18].
  33. Nobelprize.org: Paul Henri d’Estournelles de Constant - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-09-28].
  34. Nobelprize.org: Permanent International Peace Bureau - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-18].
  35. Nobelprize.org: The Nobel Peace Prize 1910 - Presentation Speech (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-11-01].
  36. Nobelprize.org: Alfred Fried - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  37. Nobelprize.org: Tobias Asser - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  38. Nobelprize.org: Elihu Root - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  39. Nobelprize.org: Henri La Fontaine - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  40. Nobelprize.org: International Committee of the Red Cross- Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-09-28].
  41. Nobelprize.org: Woodrow Wilson - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  42. Nobelprize.org: Léon Bourgeois - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  43. Nobelprize.org: Christian Lange - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  44. Nobelprize.org: Hjalmar Branting - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  45. Nobelprize.org: Fridtjof Nansen - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  46. Nobelprize.org: Sir Austen Chamberlain - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  47. Nobelprize.org: Charles G. Dawes - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  48. Nobelprize.org: Aristide Briand - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  49. Nobelprize.org: Gustav Stresemann - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  50. Nobelprize.org: Ferdinand Buisson - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  51. Nobelprize.org: Ludwig Quidde - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  52. Nobelprize.org: Frank B. Kellog - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  53. Nobelprize.org: Nathan Söderblom - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  54. Nobelprize.org: Jane Addams - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  55. Nobelprize.org: Nicholas Murray Butler - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  56. Nobelprize.org: Sir Norman Angell - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  57. Nobelprize.org: Arthur Henderson - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  58. Nobelprize.org: Carl von Ossietzky - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  59. Nobelprize.org: Carlos Saaverda Lamas - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  60. Nobelprize.org: Robert Cecil- Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  61. Nobelprize.org: Nansen International Office for Refugees - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  62. Nobelprize.org: International Committee of the Red CrosЊ - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  63. Nobelprize.org: Cordell Hull - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-19].
  64. Nobelprize.org: Emily Greene Balch - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  65. Nobelprize.org: John R. Mott - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  66. Nobelprize.org: The Nobel Peace Prize 1947 (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  67. Nobelprize.org: Lord Boyd Orr - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  68. Nobelprize.org: Ralph Bunche - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  69. Nobelprize.org: Léon Jouhaux - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  70. Nobelprize.org: Albert Schweitzer - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  71. Nobelprize.org: George C. Marshall - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  72. Nobelprize.org: Office of United Nations High Commissioner for Refugees - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  73. Nobelprize.org: Lester Bowles Pearson - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  74. Nobelprize.org: Dominique Pire - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  75. Nobelprize.org: Philip Noel-Baker - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  76. Nobelprize.org: Albert Lutuli - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  77. Nobelprize.org: Dag Hammarskjöld - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  78. Nobelprize.org: International Committee of the Red Cross - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  79. Nobelprize.org: League of Red Cross Societie - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  80. Nobelprize.org: Martin Luther King Jr. - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  81. Nobelprize.org: United Nations Children's Fund- Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-09-29].
  82. Nobelprize.org: René Cassin - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  83. Nobelprize.org: International Labour Organization - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  84. Nobelprize.org: Norman Borlaug - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  85. Nobelprize.org: Willy Brandt - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  86. Nobelprize.org: Henry Kissinger - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  87. Nobelprize.org: Eisaku Sato - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-2-].
  88. Nobelprize.org: Seán MacBride - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  89. Nobelprize.org: Andrei Sakharov - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  90. Nobelprize.org: Betty Williams- Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  91. Nobelprize.org: Mairead Corrigan - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  92. Nobelprize.org: Philip W. Anderson - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-09-28].
  93. Nobelprize.org: Anwar al-Sadat - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  94. Nobelprize.org: Menachem Begin - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  95. Nobelprize.org: Mother Teresa - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  96. Nobelprize.org: Adolfo Pérez Esquivel - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  97. Nobelprize.org: Office of United Nations High Commissioner for Refugees - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  98. Nobelprize.org: Alfonso García Robles - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  99. Nobelprize.org: Alva Myrdal - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  100. Nobelprize.org: Lech Walesa - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-09-28].
  101. Nobelprize.org: Desmond Tutu - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  102. Nobelprize.org: International Physicians for the Prevention of Nuclear War - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  103. Nobelprize.org: Elie Wiesel- Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  104. Nobelprize.org: Oscar Arias Sánchez - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  105. Nobelprize.org: United Nations Peacekeeping Force - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  106. Nobelprize.org: The Nobel Peace Prize 1988 (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  107. Nobelprize.org: The 14th Dalai Lama - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  108. Nobelprize.org: The Nobel Peace Prize 1989 (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-20].
  109. Nobelprize.org: Mikhail Gorbachev - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-22].
  110. Nobelprize.org: Aung San Suu Kyi - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-22].
  111. Nobelprize.org: Rigoberta Menchú Tum - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-22].
  112. Nobelprize.org: Nelson Mandela - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-22].
  113. Nobelprize.org: F.W. de Klerk - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-22].
  114. Nobelprize.org: Shimon Peres - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-22].
  115. Nobelprize.org: Yitzhak Rabin - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-22].
  116. Nobelprize.org: Yasser Arafat - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-22].
  117. Nobelprize.org: Joseph Rotblat - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  118. Nobelprize.org: Pugwash Conferences on Science and World Affairs - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  119. Nobelprize.org: Carlos Filipe Ximenes Belo - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  120. Nobelprize.org: José Ramos-Horta - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  121. Nobelprize.org: Jody Williams - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  122. Nobelprize.org: International Campaign to Ban Landmines - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  123. Nobelprize.org: David Trimble- Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  124. Nobelprize.org: John Hume - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  125. Nobelprize.org: Médecins Sans Frontières - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-09-28].
  126. Nobelprize.org: Kim Dae-jung - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  127. Nobelprize.org: Kofi Annan - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  128. Nobelprize.org: United Nations - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  129. Nobelprize.org: Jimmy Carter - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  130. Nobelprize.org: Shirin Ebadi- Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  131. Nobelprize.org: Wangari Maathai- Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-09-28].
  132. Nobelprize.org: International Atomic Energy Agency - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  133. Nobelprize.org: Mohamed ElBaradei - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  134. Nobelprize.org: Grameen Bank - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  135. Nobelprize.org: Muhammad Yunus - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  136. Nobelprize.org: Intergovernmental Panel on Climate Change - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  137. Nobelprize.org: Al Gore - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  138. Nobelprize.org: Martti Ahtisaari- Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  139. Nobelprize.org: Barack H. Obama - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-09-28].
  140. Nobelprize.org: Liu Xiaobo - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  141. Nobelprize.org: Ellen Johnson Sirleaf - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  142. Nobelprize.org: Leymah Gbowee - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  143. Nobelprize.org: Tawakkol Karman - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  144. Nobelprize.org: European Union (EU) - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  145. Nobelprize.org: Organization for the Prohibition of Chemical Weapons - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2013-10-23].
  146. Nobelprize.org: Kailash Satyarthi - Facts (ang.). Nobel Media AB 2014. [dostęp 2014-10-10].
  147. Nobelprize.org: Malala Yousafzai - Facts (ang.). Nobel Media AB 2014. [dostęp 2014-10-10].
  148. Nobelprize.org: National Dialogue Quartet - Facts (ang.). Nobel Media AB 2013. [dostęp 2015-10-09].

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Fundacji Nobla (ang.) [data dostępu 2013-11-17]
 • Strona internetowa Norweskiego Komitetu Noblowskiego (ang.) [data dostępu 2013-11-17]
 • Jej Królewska Wysokość Mette-Marit, Następczyni Tronu Norwegii, z d. Tjessem Høiby (ur. 19 sierpnia 1973 w Kristiansand) – żona następcy tronu Norwegii, księcia Haakona. Posługuje się tytułem: „Jej Królewska Wysokość księżna Mette-Marit”.Norweski Komitet Noblowski (nor.: Den Norske Nobelkomite) – komisja nominująca do Pokojowej Nagrody Nobla. W jej skład wchodzi pięciu członków mianowanych przez norweski parlament, odpowiadających za skład i pracę tego organu. Obsługą administracyjną Komitetu zajmuje się Norweski Instytut Noblowski, w którego siedzibie odbywają się wszystkie obrady Komitetu. Dyrektor Instytutu pełni funkcję stałego sekretarza Komitetu Noblowskiego oraz jest, ex officio jednym z jego doradców.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – laureaci nagrody przyznawanej corocznie osobom (1–3 rocznie), które dokonały odkrycia naukowego lub wynalazku w dziedzinie chemii (jednej z pięciu różnych dziedzin), wyświadczając tym największe dobrodziejstwo ludzkości; kryterium oceny osiągnięć kandydatów do Nagrody Nobla sformułował Alfred Nobel (1833–1896) w swoim testamencie. Fundusz nagród pochodzi z odsetek od majątku fundatora, którym zarządza Fundacja Nobla. Decyzje w sprawach wyróżnień podejmuje Królewska Szwedzka Akademia Nauk, zgodnie ze ściśle opisaną procedurą. Ceremonie wręczania nagród odbywają się od roku 1901, 10 grudnia kolejnych lat, co jest uhonorowaniem rocznicy śmierci fundatora (10 grudnia 1896).
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Linus Carl Pauling (ur. 28 lutego 1901 w Portland w stanie Oregon, zm. 19 sierpnia 1994 w Big Sur w stanie Kalifornia) – amerykański fizyk i chemik. Dwukrotny laureat Nagrody Nobla.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.
  Norweski Instytut Noblowski (nor. Det Norske Nobelinstitutt) – założona w 1904 roku instytucja, której głównym zadaniem jest wspomaganie i obsługa administracyjna Norweskiego Komitetu Noblowskiego podczas prac nad wyborem laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Do zadań Instytutu należy również organizacja uroczystości wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla. Norweski Instytut Noblowski może być traktowany jako sekretariat Komitetu.
  Uniwersytet w Oslo, (no: Universitetet i Oslo (UiO), łac. Universitas Osloensis) założony w 1811 jako Universitas Regia Fredericiana wzorowany na Friedrich-Wilhelms-Universität w Berlinie. Obecnej nazwy używa się od 1939 roku. Na uniwersytecie uczy się około 32 000 studentów, a zatrudnionych jest blisko 4600 pracowników. Jest największym i najstarszym uniwersytetem w Norwegii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.102 sek.