• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Laur Stokrotek Dobroci

  Przeczytaj także...
  Adam Nyk (ur.17 kwietnia 1970 r. w Kielcach) - socjolog, absolwent wydziału filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, twórca Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie, specjalista terapii uzależnień, autor wielu programów eksperymentalnych form terapeutycznych, programów profilaktycznych, rzecznik grup wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków w formule AN, a także grup wsparcia dla współuzależnionych (rodzin osób uzależnionych). Propagator działań na rzecz inkluzji społecznej osób żyjących z HIV wieloletni sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia "Solidarni PLUS". Inicjator współpracy programowej z agendą ONZ - UNDP w Warszawie, twórca pierwszego programu pracy socjalnej Harm Reduction w Krakowie, stażysta Service Civil International w Bonn, praktykujący terapeuta uzależnień w zakładach penitencjarnych w Warszawie. Inicjator wielu akcji sprzeciwu wobec inicjacji narkotykowej dzieci i młodzieży ; "Nie biorę, jutro też nie wezmę" akcja letnia 2004, 2005. "Moda na niebranie" ogólnopolska akcja na rzecz racjonalnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży, zainicjowana we wrześniu 2005 r.,prowadzona na terenie całego kraju we współpracy ze stacją Polskie Radio Bis. Kawaler wyróżnienia Laur Stokrotek Dobroci, przyznanego przez Fundację Kwiaty Polskie.Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Marek Goliszewski (ur. 10 listopada 1952 w Warszawie) – polski działacz gospodarczy, założyciel i prezes Business Centre Club.

  Fundacja Kwiaty Polskiegdańska fundacja zajmująca się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocą społeczną - rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z tytułu choroby dzieci lub niewydolności socjalnej.

  Fundacja istnieje od lutego 2005. Jej powstanie było formą ujęcia w ramy organizacyjne wieloletniej aktywności pomocowej grupy przyjaciół z trójmiejskiego środowiska małego biznesu. Fundacja od chwili powstania posiada status organizacji pożytku publicznego.

  Fundacja jest inicjatorem szeregu przedsięwzięć na rzecz doraźnej i długofalowej pomocy osobom niepełnosprawnym, skrajnie ubogim i niezaradnym życiowo. Od roku 2007 Fundacja skoncentrowała swoja aktywność statutową na pomocy rodzinom z dziećmi dotkniętymi porażeniem mózgowym, dysfunkcją narządów ruchu i cukrzycą. Nadal wspomagane są rodziny o niskim statusie ekonomicznym i socjalnym. Na stałe pod opieką Fundacji znajduje się ponad 200 rodzin. Dla swych podopiecznych FKP zorganizowała – w Jastrzębiej Górze i Gostomiu – wypoczynek letni połączony z rehabilitacją dla 75 dzieci z różnymi dysfunkcjami. Podopieczni Fundacji uczestniczą w cyklicznych weekendowych wyjazdach terapeutyczno-rehabilitacyjnych do nadmorskich miejscowości wypoczynkowych.

  Krzysztof Jan Janik (ur. 11 czerwca 1950 w Kielcach) – polski polityk, politolog, przewodniczący partii SLD w 2004, były minister spraw wewnętrznych i administracji, w latach 1993–2005 poseł na Sejm II, III i IV kadencji.Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.

  W przeszłości Fundacja Kwiaty Polskie była edytorem poradników dla ludzi bezdomnych i bezrobotnych. Na terenie 10. największych w Polsce dworców kolejowych FKP kolportowała ulotki informacyjne o formach pomocowych na rzecz ludzi bezdomnych. Fundacja uruchomiła alarmowy telefon informacyjny dla ludzi bezdomnych. Fundacja jest inicjatorem projektu "Imienna Karta Usług Socjalnych" dla ludzi bezdomnych. Realizacja tego projektu miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 2005 roku. Celem tego przedsięwzięcia było zebranie dokładnych danych statystycznych o bezdomnych w regionie w porównawczym odniesieniu do skali ogólnopolskiej. Pod patronatem Fundacji, w okresie przedświątecznym pod hasłem "Bank chleba", organizowane są zbiórki i dystrybucja artykułów żywnościowych z przeznaczeniem dla najuboższych mieszkańców Trójmiasta.

  Jan Krzysztof Bielecki (ur. 3 maja 1951 w Bydgoszczy) – polski polityk, ekonomista, premier Polski w 1991, minister-członek Rady Ministrów ds. kontaktów z Europejską Wspólnotą Gospodarczą w latach 1992–1993, poseł na Sejm X i I kadencji, od 2003 do 2010 prezes zarządu Banku Pekao S.A. Kawaler Orderu Orła Białego.Marian Krzaklewski (ur. 23 sierpnia 1950 w Kolbuszowej) – polski polityk, działacz związkowy, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w latach 1991–2002, założyciel i lider AWS, poseł na Sejm III kadencji.

  Laur Stokrotek Dobroci[]

  Laur Stokrotek Dobroci to honorowe wyróżnienie, które ustanowiła Fundacja Kwiaty Polskie, nadając je decyzją swej kapituły osobom szczególnie zasłużonym w dziele pomocy ludziom pozostającym w trudnym położeniu. Dotychczas Laur Stokrotek Dobroci otrzymali:

  Trójmiasto (kasz. Trzëgard) – policentryczny ośrodek metropolitalny, obejmujący trzy połączone miasta: Gdańsk, Gdynię i Sopot. Stanowi także śródmiejski obszar aglomeracji gdańskiej zwanej też trójmiejską. Położony w północnej Polsce, nad Zatoką Gdańską obejmuje obszar o powierzchni 414,38 km². Głównym ośrodkiem miejskim tej jednostki przestrzennej jest Gdańsk, będący także siedzibą władz województwa pomorskiego. Według danych z 31 grudnia 2010 Trójmiasto miało 742,4 tys. mieszkańców.Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.
 • Adam Nyk
 • Janusz Śniadek
 • Jan Krzysztof Bielecki
 • Krzysztof Janik
 • Marian Krzaklewski
 • Gabriela Nawrot
 • Marek Goliszewski
 • Laurem Stokrotek Dobroci wyróżniane są także organizacje i stowarzyszenia, których aktywność statutowa jest tożsama z profilem działalności Fundacji Kwiaty Polskie.

  Janusz Józef Śniadek (ur. 26 maja 1955 w Sopocie) – polski inżynier, działacz związkowy, przewodniczący NSZZ „Solidarność” od 2002 do 2010, poseł na Sejm VII kadencji.

  Linki zewnętrzne[]

 • http://www.fundacjakwiatypolskie.pl
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.