• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Latorica

  Przeczytaj także...
  Czop (ukr. Чоп, węg. Csap, słow. Čop) - miasto na prawach powiatu w obwodzie zakarpackim Ukrainy (na Zakarpaciu). Leży na Nizinie Zakarpackiej, w miejscu największego zbliżenia rzek Latoricy i Cisy, w pobliżu zbiegu granic Ukrainy, Węgier i Słowacji.Laborec (węg. Laborcza) – rzeka we wschodniej Słowacji, należąca do dorzecza Dunaju. Długość - 129 km. Powierzchnia zlewni - 4522,5 km². Przeciętny roczny przepływ u ujścia - 54,5 m³.
  Swalawa (ukr. Свалява, węg. Szolyva, niem. Schwallbach, słow. Svaľava, rum. Svalova, jidysz Swaljawy, Swaliwe, Swaljawe, Swaljiwe) – miasto powiatowe w obwodzie zakarpackim w zachodniej Ukrainie (na Zakarpaciu). 16 549 mieszkańców [2012]. Leży w górnej części doliny Latoricy, oddzielającej pasma Makowicy i Bużory. Znany na Ukrainie ośrodek uzdrowiskowy, liczne sanatoria i ośrodki turystyczne, około 100 źródeł wód mineralnych. W mieście jest wyspa Martha-Margarita (ukr. Марта-Маргарита).

  Latorica (ukr. Латориця, Łatorycia, węg. Latorca) – rzeka w dorzeczu Dunaju, przepływająca przez Ukrainę i Słowację. Długość 188 km, z tego 156,6 km na Ukrainie i 31,4 km na Słowacji (inne źródła podają 204 km). Powierzchnia zlewni wynosi 3 128,9 km², z tego 94% na Ukrainie, 6% na Słowacji. Średni roczny przepływ mierzony na wysokości miasta Czop wynosi 37 m/s.

  Cisa (węg. Tisza, ukr. Тиса – Tysa, słow. i rum. Tisa, serb. Тиса – Tisa, niem. Theiß) – rzeka w środkowej Europie, lewostronny dopływ Dunaju. Długość wynosi 966 km (201 km na Ukrainie, 597 km na Węgrzech, 168 km w Serbii; przed regulacją – 1419 km), powierzchnia zlewni – 157 218 km², średni przepływ u ujścia – 776 m³/s.Ondava – rzeka we wschodniej Słowacji, w dorzeczu Dunaju. Długość - 144,4 km, powierzchnia zlewni - 3354,7 km². Ósma co do długości rzeka Słowacji.

  Źródła Latoricy znajdują się na wysokości 850 m n.p.m., na południowych stokach Beskidów Połonińskich pod Połoniną Kozacką. Jeszcze jako górski potok Latorica płynie na południe, następnie w mieście Swalawa zmienia kierunek na południowo-zachodni i przełamuje się przez pasmo wulkaniczne. Następnie przepływa przez Mukaczewo, wypływa na Nizinę Zakarpacką i zmienia kierunek na zachodni. Tutaj rzeka nabiera charakteru nizinnego, jej bieg staje się kręty i meandrowaty. Na tym odcinku przyjmuje prawobrzeżny dopływ Starą i lewobrzeżny – Koropiec. W dalszym biegu Latorica mija od północy Czop (w tym miejscu zbliża się do Cisy na odległość kilku kilometrów), po czym koło miejscowości Sołomonowo przecina granicę ukraińsko-słowacką. Tu przyjmuje swój największy dopływ – Laborec, zmienia kierunek na południowo-zachodni i po kilku kilometrach, koło wsi Zemplín, łączy się z Ondavą, tworząc rzekę Bodrog.

  Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.

  Na odcinku od źródeł rzeki do Mukaczewa doliną Latoricy biegnie najważniejsza droga łącząca Ukrainę Zakarpacką z resztą Ukrainy – droga krajowa M06 (międzynarodowa E50). Na odcinku od Mukaczewa do Swalawy doliną tą poprowadzono również linię kolejową. Doliną Latoricy biegnie także rurociąg naftowy. Wycieki ropy z tego rurociągu są największym zagrożeniem dla środowiska i dla czystości wód rzeki.

  Zemplín - (niem. Semplin, węg. Zemplén, rus. Цемно/Zemno, łac. Zemplinium) - słowacka wieś w powiecie trebiszowskim znajdująca się w kraju koszyckim. Wieś położona jest u podnóża górskiego wyniesienia Zemplínske vrchy, nad rzekami Latorica i Ondava będącymi dopływami Bodroga. Na wschód od wsi położone jest miasto Kráľovský Chlmec oraz Trebišov na północy.Mukaczewo (dawniej Munkacz, ukr. Мукачеве - Mukaczewe lub Мукачів - Mukacziw, węg. Munkács, niem. Munkatsch, rus. Мукачoвo - Mukaczowo, ros. Мyкaчeвo - Mukaczewo, słow. i cz. Mukačevo, jidysz מונקאטש (czyt. Munkacz lub Minkacz), rum. Munceag) - miasto powiatowe w obwodzie zakarpackim Ukrainy. Liczba mieszkańców - 82,3 tys. 2001, powierzchnia - 28 km².

  Rzeka nie jest używana do żeglugi, natomiast jej wody są użytkowane do nawadniania oraz na potrzeby przemysłu i gospodarstw domowych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rezerwat przyrody Botiansky luh
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Latorcza, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. V: Kutowa Wola – Malczyce, Warszawa 1884, s. 98.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Nizina Zakarpacka (554.9; ukr. Закарпатська низовина, Zakarpatśka nyzowyna) - nizina na zachodniej Ukrainie (na Zakarpaciu); północno-wschodni skrawek Kotliny Panońskiej.
  Dunaj (łac. Danubius, niem. Donau, słow. Dunaj, węg. Duna, chorw. Dunav, serb. i bułg. Дунав, rum. Dunărea, ukr. Дунай gr. Ίστρος (Istros) – druga co do długości (po Wołdze) rzeka w Europie.
  Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.
  Rezerwat przyrody Botiansky luh (sk. Národná prírodná rezervácia Botiansky luh, dawniej: Latorický luh I) – rezerwat przyrody na Słowacji, w kraju koszyckim, w pobliżu wsi Ptrukša (powiat Michalovce) i Boťany (powiat Trebišov). Granica rezerwatu częściowo opiera się o brzeg rzeki Latorica.
  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Bodrog – rzeka w dorzeczu Dunaju, przepływająca przez wschodnią Słowację i północno-wschodnie Węgry. Prawy dopływ Cisy. Długość 66 km, z tego 15 km na Słowacji, 51 km na Węgrzech. Powierzchnia zlewni 11.552 km², w tym na Słowacji 7.272 km². Przeciętny przepływ na granicy - 115 m³/s, przeciętna głębokość w tym samym miejscu - 4,3 m.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.