• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Las łęgowy  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Dziurawiec kosmaty (Hypericum hirsutum L.) – gatunek rośliny wieloletniej z rodziny dziurawcowatych. Występuje w południowej i środkowej Europie. W Polsce występuje tylko na południu, także jako gatunek zawleczony.Las galeriowy – las występujący w strefie sawanny wzdłuż rzek, w dolinach zalewowych, czerpiący wodę z płytko położonych wód gruntowych. Gdy rzeka jest wąska, korony drzew stykają się nad nią tworząc zacienioną galerię.
  Gatunki roślin[]
  Łęg wiązowo-jesionowy w rezerwacie przyrody Wielka Kępa Ostromecka k. Bydgoszczy

  Gatunki typowe[]

 • Aegopodium podagraria – podagrycznik pospolity,
 • Alnus incana – olsza szara,
 • Agropyron caninum (syn. Elymus caninus) – perz psi,
 • Carex pendula – turzyca zwisła,
 • Carex remota – turzyca rzadkokłosa,
 • Carex strigosa – turzyca zgrzebłowata,
 • Chrysosplenium alternifolium – śledziennica skrętolistna,
 • Circaea alpina – czartawa drobna,
 • Circaea lutetiana – czartawa pospolita,
 • Equisetum telmateia – skrzyp olbrzymi,
 • Festuca gigantea – kostrzewa olbrzymia,
 • Ficaria verna – ziarnopłon wiosenny,
 • Filipendula ulmaria – wiązówka błotna,
 • Gagea lutea – złoć żółta,
 • Glechoma hederacea – bluszczyk kurdybanek,
 • Hypericum hirsutum – dziurawiec kosmaty,
 • Matteuccia struthiopteris – pióropusznik strusi,
 • Plagiomnium undulatum (syn. Mnium undulatum) – płożymerzyk falisty (kędzierzawy),
 • Prunus padus (syn. Padus aivum) – czeremcha zwyczajna,
 • Ribes spicatum (syn. R. schlechtendalii) – porzeczka dzika,
 • Rumex sanguineus – szczaw gajowy,
 • Salix alba – wierzba biała,
 • Salix triandra – wierzba trójpręcikowa,
 • Salix viminalis – wierzba wiciowa,
 • Solidago serotina – nawłoć późna,
 • Stellaria nemorum – gwiazdnica gajowa,
 • Ulmus minor (syn. U. campestris) – wiąz pospolity.
 • Gatunki częste[]

 • Calystegia sepium – kielisznik zaroślowy,
 • Circaea intermedia – czartawa pośrednia,
 • Dactylis polygama – kupkówka Aschersona,
 • Deschampsia caespitosa – śmiałek darniowy,
 • Galeodbolon luteum – gajowiec żółty,
 • Geum urbanum – kuklik pospolity,
 • Geranium robertianum – bodziszek cuchnący,
 • Humulus lupulus – chmiel zwyczajny,
 • Impatiens noli-tangere – niecierpek pospolity,
 • Lysimachia nummularia – tojeść rozesłana,
 • Phalaris arundinacea – mozga trzcinowata,
 • Pulmonaria obscura – miodunka ćma,
 • Pulmonaria officinalis – miodunka plamista,
 • Rubus caesius – jeżyna popielica,
 • Stachys sylvatica – czyściec leśny,
 • Symphytum officinale – żywokost lekarski,
 • Urtica dioica – pokrzywa zwyczajna.
 • Zagrożenia i ochrona[]

  Łęgi na potrzeby inwentaryzacji obszarów Natura 2000 są oznaczone jako siedlisko przyrodnicze nr 91F0 – łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) oraz siedlisko priorytetowe nr 91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe).

  Jeżyna popielica (popielica, j. sinojagodowa) Rubus caesius L. – gatunek rośliny z rodziny różowatych. Występuje w strefie klimatu umiarkowanego w Euroazji. W Polsce jest pospolity.Swelina (rzeka Swelina, niem. Menzelbach) – zwana także Potokiem Granicznym (niem. Der Grenzfluß) lub Swelinią – potok płynący wzdłuż granicy między Gdynią i Sopotem, uchodzący do Zatoki Gdańskiej. Długość potoku wynosi około 2,6 km. W dolnym biegu potoku znajduje się niewielki zbiornik wodny o nazwie Staw Mazowiecki.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kuklik pospolity (Geum urbanum L.) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny różowatych. Występuje w Afryce Północnej, Azji, Europie, a jako gatunek zawleczony również w Australii i na Nowej Zelandii. W Polsce jest pospolity na całym niżu i w niższych położeniach górskich.
  Łęg rozlewiskowy – rodzaj łąki zajmującej siedliska podmokłe. Występuje zwykle w dolinach rzecznych na tarasie zalewowym. Gleba mułowo-torfowa, także mady. Odczyn gleby kwaśny (pH=5,5÷6,5). Poziom wody zmienny – po roztopach i powodziach na powierzchni, latem tuż pod powierzchnią lub do 80-100 cm pod powierzchnią. Woda odpływa powoli. Żyzność stosunkowo dobra. Użytkowanie ekstensywne. Jako użytek zielony jest objęty przez program rolnośrodowiskowy – warianty 4.3 i 5.3 (szuwary wielkoturzycowe). Znaczenie gospodarskie niewielkie (siano nadające się na ściółkę).
  Rezerwat przyrody Wielka Kępa Ostromecka – rezerwat leśny o powierzchni 27,6 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
  Czartawa pospolita (Circaea lutetiana L.) – gatunek rośliny wieloletniej z rodziny wiesiołkowatych. Występuje w całej Europie, na znacznym obszarze Azji oraz w Afryce Północnej (Algeria i Tunezja). W Polsce dość pospolity.
  Skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia Ehrh.) – gatunek należący do rodziny skrzypowatych. Jest to najokazalszy skrzyp spośród występujących poza strefą tropikalną. W Polsce gatunek ten występuje rzadko, przede wszystkim na pogórzu i w północnej części kraju. Jest to roślina podgórska, związana z wilgotnymi i mokrymi siedliskami o średnim nasłonecznieniu. W Polsce na wielu obszarach traci stanowiska i znajduje się pod ochroną prawną.
  Turzyca rzadkokłosa, turzyca odległokłosa (Carex remota L.) – gatunek rośliny z rodziny ciborowatych. Występuje w wilgotnych lasach liściastych. Zasięg tego gatunku obejmuje obszar od północno-zachodniej Afryki poprzez niemal całą Europę i Azję zachodnią, po północną część subkontynentu indyjskiego.
  Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.