• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Landsat 7

  Przeczytaj także...
  World Wind – stworzony przez NASA i społeczność otwartego oprogramowania program komputerowy, który wyświetla wysokiej jakości zdjęcia satelitarne i lotnicze, mapy topograficzne oraz publicznie dostępne dane geograficzne na trójwymiarowych modelach Ziemi, Księżyca oraz Marsa (dostępne są również Wenus oraz Jowisz wraz z 4 księżycami, jednak już bez danych 3D, a także mapy gwiazd i galaktyk z projektu Sloan Digital Sky Survey). Użytkownik może dowolnie zmieniać swoje położenie, wysokość i kąt widzenia. Możliwe jest również wyświetlanie granic administracyjnych, nazw geograficznych oraz siatki współrzędnych.Sztuczny satelita – satelita wykonany przez człowieka poruszający się po orbicie wokół ciała niebieskiego. Pierwszym sztucznym satelitą był Sputnik 1, wyniesiony na orbitę wokół Ziemi przez Związek Radziecki w 1957.
  Delta II - rakieta nośna należąca do rodziny rakiet Delta zaprojektowana i zbudowana przez wytwórnię lotniczą McDonnell Douglas, następnie produkowana przez Integrated Defense Systems - własność Boeinga. Rakiety te są w użyciu od 1989 roku. Za program Delta II od 1 grudnia 2006 roku odpowiedzialny jest United Launch Alliance. Jest dwuczłonowa. Do pierwszego członu doczepia się najczęściej 9 silników pomocniczych na stały materiał pędny. Jest średniej wysokości [około 40 metrów]. Wynosi sondy i satelity na niskie orbity stacjonarne i międzyplanetarne. Jest jednym z podstawowych środków transportu kosmicznego. Na ponad 300 startów 95% było udanych.
  Zalew Wiślany - zdjęcie z satelity Landsat 7 (Geocover 2000)

  Landsat 7satelita z amerykańskiego programu Landsat. Wystrzelony przy pomocy rakiety Delta II 15 kwietnia 1999 roku z bazy Vandenberg w Kalifornii.

  Landsat 7 porusza się po orbicie biegunowej (inklinacja 98°), na wysokości 705 km, z okresem rewizyty (tj. czasem między kolejnymi przejściami nad tym samym obszarem) wynoszącym 16 dni.

  Głównym instrumentem na pokładzie satelity jest Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+), który pozwala na rejestrację obrazów o rozdzielczości 15 (panchromatyczne) w kanale 8 pasma VNIR, 30 (wielospektralne) oraz 60 metrów na piksel (zdjęcia termowizyjne w podczerwieni). Szerokość pojedynczej sceny to około 185 km. Zebrane przez Landsata 7 dane posłużyły do stworzenia globalnej mozaiki przedstawiającej powierzchnię Ziemi. Proces ten obejmował wybranie scen z najmniejszą liczbą chmur, a następnie ich zortorektyfikowanie i odpowiednie przetworzenie tak, aby całość miała jednakową kolorystykę, jasność, itp.

  Obrazowanie wielospektralne (wielowidmowe) (multispektralne), superspektralne i hiperspektralne – techniki rejestracji obrazu będące uogólnieniem fotografii barwnej na pełną przestrzeń barw w zakresie światła widzialnego, a także mikrofal, dalekiej i bliskiej podczerwieni oraz ultrafioletu. Obraz wielospektralny składa się z wielu kanałów będących uogólnieniem kanałów barw podstawowych: R (red), G (green) i B (blue) na dowolne zakresy spektralne.Google Maps — serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje. Został stworzony w 2005 roku przez Google, jest darmowy dla niekomercyjnych użytkowników.

  Gotowe produkty dostępne są zarówno bezpłatnie jak i na zasadach komercyjnych, służą też jako podstawowe podkłady w wielu programach (warstwy NLT, Geocover 2000, OnEarth i i3 w NASA World Wind; TruEarth w Google Earth i Maps; TerraColor w Windows Live Maps/Virtual Earth 3D).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jonathan's Space Home Page (ang.)
 • NSSDC Master Catalog (ang.)
 • Space 40 (cz.)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • NASA Landsat Website
 • USGS Landsat Website
 • EarthNow! zdjęcia z Landsata 5 i 7 sprzed kilku godzin
 • Landsat 7 Science Data User's Handbook (pdf)
 • lista warstw Landsata w NASA World Wind
 • Produkty:
 • darmowe
 • OnEarth Global Mosaic - publicznie dostępny serwer WMS
 • Global Land Cover Facility
 • NASA Applied Sciences Directorate
 • komercyjne
 • EarthSat NaturalVue
 • TruEarth
 • TerraColor
 • i-cubed eSAT
 • Vandenberg Air Force Base – baza Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Kalifornii, USA. Baza stanowi centralny kosmodrom amerykańskich sił powietrznych, rezerwowy kosmodrom NASA oraz siedzibę dowództwa 30 Skrzydła Sił Kosmicznych USAF (30th Space Wing).Ortorektyfikacja - proces przetworzenia obrazu fotogrametrycznego (zdjęcie lotnicze lub satelitarne) mający na celu usunięcie jego zniekształceń powodowanych różnicami wysokości powierzchni terenowej oraz nachyleniem zdjęcia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Orbita okołobiegunowa (lub biegunowa) – orbita satelity przebiegająca nad biegunami lub w ich pobliżu. Orbita taka, w zależności od jej promienia (zatem i okresu obiegu), przecina płaszczyznę równika przy każdym obrocie w innym miejscu (Ziemia, przy każdym obrocie satelity, obraca się o stały kąt). Umożliwia to obserwację całej powierzchni planety, dlatego na orbicie polarnej umieszcza się m.in. satelity meteorologiczne, szpiegowskie.
  Rakieta to pojazd latający lub pocisk, napędzany silnikiem rakietowym. Obiekt ten uzyskuje siłę ciągu dzięki reakcji szybko wyrzucanych gazów spalinowych lub innych mediów (np. sprężone gazy, przegrzana para) z dysz silnika rakietowego, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona. Często pojęcie rakiety jest używane w znaczeniu silnika rakietowego lub pocisku rakietowego. Rakiety służą między innymi do przenoszenia ładunku, np. statku kosmicznego, głowic bojowych, sztucznych satelitów w warunkach przestrzeni kosmicznej, gdzie nie ma żadnej zewnętrznej substancji, której pojazd mógłby użyć jako elementu napędzającego.
  Podczerwień (promieniowanie podczerwone) (ang. infrared, IR) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Oznacza to zakres od 780 nm do 1 mm.
  Inklinacja (nachylenie) – jeden z elementów orbity. Określa kąt pomiędzy płaszczyzną orbity a płaszczyzną odniesienia. W astronomii gwiazdowej przez nachylenie rozumie się także kąt, jaki tworzy linia widzenia na gwiazdę z jej osią obrotu, albo z osią prostopadłą do płaszczyzny jej orbity, w przypadku gwiazd podwójnych i wielokrotnych.
  Landsat – nazwa programu zdalnego pozyskiwania zdjęć Ziemi z kosmosu. W ramach programu wystrzelono osiem sztucznych satelitów Ziemi.
  Google Earth - program komputerowy, którego producentem jest amerykańska firma Keyhole Inc. kupiona w 2004 roku przez Google. Umożliwia wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć satelitarnych, lotniczych, panoram zrobionych z poziomu ulicy, oraz różnego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych. Program dostępny jest w 3 wersjach: do użytku domowego przeznaczona jest wersja Google Earth Free, za którą firma nie pobiera opłat, jednak wyświetlane są w niej niewielkie reklamy tekstowe, natomiast wersje Plus i Pro są płatne (odpowiednio 20$ i 400$ rocznie; tylko wersja Pro umożliwia zastosowanie w celach komercyjnych). Google Earth oferuje te same zdjęcia co Google Maps (brak natomiast oddzielnej mapy drogowej) oraz szereg dodatkowych funkcji. Od 10 maja 2007 aplikacja jest dostępna w polskiej wersji językowej.
  Web Map Service (WMS) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard udostępniania map w postaci rastrowej za pomocą interfejsu HTTP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.108 sek.