• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Landratura

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Powiat (niem. Kreis) – jednostka podziału administracyjnego i samorządu terytorialnego II stopnia w Niemczech. Wyróżnia się dwa rodzaje powiatów Landkreise, czyli powiaty ziemskie i Kreisfreie Städte (Stadtkreise w Badenii-Wirtembergii), czyli miasta na prawach powiatu. Obecnie istnieje 401 powiatów: 294 ziemskich i 107 miast na prawach powiatów. Na powiaty dzielą się wszystkie kraje związkowe Niemiec z wyjątkiem Berlina, Bremy i Hamburga. Większość powiatów ma od 100 000 do 200 000 mieszkańców. Najmniejszy powiat ziemski pod względem powierzchni, Main-Taunus ma 222,39 km², największy zaś, Mecklenburgische Seenplatte jest od niego 25-krotnie większy.
  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  Budynek Landratury Tarnowitz (powiat Królestwa Prus)
  Budynek Landratury Wreschen (powiat Królestwa Prus)
  Budynek Landratury Rhein-Pfalz (powiat współczesnych Niemiec)

  Landratura (niem. Landratsamt) – urząd landrata, zarząd powiatowy, jeden z odpowiedników starostwa powiatowego w niemieckich systemach podziału administracyjnego, dawniej w Prusach, także na terenach Polski włączonych bezpośrednio do III Rzeszy.

  Starosta – urząd związany z zarządzaniem jednostką administracyjną. W Polsce urząd starosty został wprowadzony podczas panowania króla Wacława II (1291-1305) z czeskiej dynastii Przemyślidów w celu sprawniejszego zarządzania krajem. Stanowisko to na przestrzeni lat zmieniało swoje znaczenie i funkcje, znane jest też w sąsiednich krajach. Obecnie w Polsce funkcja starosty oznacza osobę kierującą powiatem. Kraje związkowe Niemiec – Niemcy składają się obecnie z 16 krajów związkowych, w tym trzech miast na prawach kraju związkowego.

  Landratura, podobnie jak „Starostwo”, jest określeniem potocznie używanym także w innych znaczeniach:

 • jako nazwa jednostki administracyjnej zarządzanej przez landrata, czyli powiatu na terenach wchodzących w skład Królestwa Prus,
 • jako nazwa budynku będącego siedzibą zarządu powiatowego.
 • We współczesnych Niemczech w niektórych krajach związkowych landraci i landratury funkcjonują jako organy powiatu ziemskiego (niem. Landkreis) lub powiatu (niem. Kreis), mające podwójną funkcję: samorządu terytorialnego i najniższego szczebla administracji państwowej.

  Powiat tarnogórski – powiat ziemski w województwie śląskim, odrodzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej.Starostwo – urząd i siedziba starosty i władz administracyjnych powiatu, obszar podległy władzy starosty. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą, którą powołuje się w celu wykonywania poleceń zarządu powiatu i przewodniczącego zarządu oraz uchwał rady powiatu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Słownik języka polskiego ułożony pod redakcją Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego, Warszawa 1902, t. II. H-M, s. 696.
  2. Natomiast w Generalnym Gubernatorstwie nie było landrata i landratury – na tym terenie starostę Niemcy nazwali naczelnikiem powiatu (niem. Kreishauptmann), a jego urząd nosił nazwę Kreishauptmannschaft.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Jubileusz Powiatu Choszczeńskiego
 • Wykaz instytucji miast powiatu wałeckiego z lat 1931–1938
 • Budynek Starostwa Powiatowego we Wrześni – usytuowany na południowy wschód od Rynku, w pewnym oddaleniu od centrum Wrześni. Starostwo w czasach zaborów nazywane było landraturą, a sąsiadująca z nim willa starosty - willą landrata.Powiat wrzesiński – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Września.
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat Rhein-Pfalz (niem. Rhein-Pfalz-Kreis) - powiat w niemieckim kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. Do 31 grudnia 2003 nazwa powiatu brzmiała Powiat Ludwigshafen (niem. Landkreis Ludwigshafen). Stolicą powiatu jest miasto Ludwigshafen am Rhein.
  Generalne Gubernatorstwo (1939–1945) (czasem Generalna Gubernia, w skrócie GG; niem. Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, dosłownie Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich) – jednostka administracyjno-terytorialna utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939 z mocą obowiązującą od 26 października 1939, obejmująca część okupowanego wojskowo przez Niemcy terytorium II Rzeczypospolitej, która nie została wcielona bezpośrednio do Rzeszy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.