• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lampka rowerowa

  Przeczytaj także...
  Żarówka, lampa żarowa – elektryczne źródło światła, w którym ciałem świecącym jest włókno wykonane z trudno topliwego materiału (pierwotnie grafit, obecnie wolfram). Drut wolframowy jest umieszczony w szklanej bańce wypełnionej mieszaniną gazów szlachetnych (np. argon z 10-procentową domieszką azotu). Włókno osiąga temperaturę ok. 2500–3000 K na skutek przepływu prądu elektrycznego. Wynalazek powstał w połowie XIX w.Dynamo (z języka niemieckiego) – dawna nazwa prądnicy, aktualnie rzadko używana. Obecnie nazwa stosowana potocznie tylko dla prądnic rowerowych napędzanych przez obracające się koło rowerowe.
  Transport Miejski i Regionalny – istniejące od 1982 roku czasopismo naukowe wydawane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Tytuł publikuje artykuły z zakresu nauk technicznych oraz ekonomicznych.
  Współczesna lampa rowerowa - przednia, LED, zasilana bateryjnie
  Przykład niegdyś stosowanej lampy karbidowej

  Oświetlenie rowerowe – oświetlenie przeznaczone do oświetlenia roweru z przodu oraz z tyłu.

  Tradycyjne lampy rowerowe, w których źródłem światła są żarówki, mają moc 2,4 W przednia i około 0,5 W tylna, dlatego zazwyczaj tego typu oświetlenie zasilane jest przez dynamo rowerowe. We współczesnych lampach rowerowych stosuje się diody elektroluminescencyjne (LED), które mają moc poniżej 0,5 W, dlatego mogą być zasilane z baterii. W lampach takich baterie lub akumulatory mogą być w lampach.

  Lampa naftowa – skonstruowana przez polskiego chemika, farmaceutę i przedsiębiorcę Ignacego Łukasiewicza w 1853 roku we Lwowie. Była efektem prac nad destylacją ropy naftowej. Odkrycie to miało bezpośredni wpływ na rozwój przemysłu naftowego.Karbidówka – typ lampy gazowej, w której jako paliwa używa się acetylenu. Acetylen otrzymuje się w reakcji chemicznej karbidu z wodą w zbiorniku lampy.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pod koniec XIX wieku kupić można było lampy żarowe zasilane elektrycznie, lampy w których źródłem zasilania był olej (lampa naftowa), gaz (lampa karbidowa lub lampa acetylenowa). Ponieważ najtańsze z nich, a jednocześnie z najlepszymi parametrami okazały się lampy acetylenowe, używane były one do II wojny światowej. Po wojnie popularne stało się oświetlenie elektryczne. Początkowo stosowano żarówki, które były najpopularniejszym rowerowym źródłem światła aż do początku XXI wieku. W nowym tysiącleciu zastąpiło je oświetlenie ledowe. Przyczyniły się do tego trwałość, małe rozmiary, a mniejsza moc elektryczna upowszechniła zasilanie bateryjne.

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK) – organizacja naukowo-techniczną zrzeszająca inżynierów i techników specjalności związanych z transportem drogowym i kolejowym.Dioda elektroluminescencyjna, dioda świecąca (ang. light-emitting diode, LED) – dioda zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu.

  Prawo[ | edytuj kod]

  Lampy rowerowe powinny spełniać określone normy i przepisy. W różnych krajach Unii Europejskiej mogą one się różnić. Zgodnie z Kodeksem Drogowym w Polsce w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu, rowerzysta jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie roweru. W myśl prawa światło rowerowe powinna świecić tak, by inni użytkownicy nie doznawali olśnienia, oraz nie powodowało dezorientacji innych użytkowników ruchu.

  Prawo o ruchu drogowym – zbiór aktów prawnych regulujących przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego.Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym – międzynarodowy traktat, określający ogólne zasady ruchu drogowego, do którego przestrzegania zobowiązały się kraje – sygnatariusze.

  Normy dotyczące oświetlenia rowerowego ustalone zostały w 44 artykule konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym z 8 listopada 1968 (link), którą Polska ratyfikowała w 1988 roku. Zgodnie z dokumentem rowery wyposażone być powinny w czerwone światło odblaskowe z tyłu oraz w urządzenia dające białe lub żółte selektywne światło do przodu oraz czerwone światło do tyłu

  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Dodatkowo w Polsce przepisy dotyczące oświetlenia rowerowego określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku: Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110). Według ustawy rower powinien być wyposażony w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. Ponadto rower powinien posiadać światła pozycyjne oraz światła odblaskowe. Światło powinno znajdować się na wysokości pomiędzy 25 a 150 centymetrami od podłoża.


  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Fryc i Więcko 2015 ↓.
  2. Art. 51 ust. 6 Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110)
  3. § 53 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022)
  4. Konwencja o ruchu drogowym (Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 40 i Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 44)

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Irena Fryc, Adam Więcko. Bezpieczeństwo rowerzystów a oświetlenie roweru. „Transport Miejski i Regionalny”. 01/2015, s. 9, styczeń 2015. redaktor naczelny Wiesław Starowicz. Kraków: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. ISSN 1732-5153 (pol.). 




 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.823 sek.