• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lampa subminiaturowa

  Przeczytaj także...
  Cokół lampy elektronowej to układ styków stale połączonych z elektrodami znajdującymi się wewnątrz lampy, zapewniający połączenie elektryczne z obwodami zewnętrznymi przy jednoczesnym zachowaniu szczelności lampy (której wnętrze może być wypełnione gazem o ciśnieniu odmiennym od atmosferycznego lub może w nim występować próżnia). Cokół pozwala na umieszczenie lampy w podstawce lampowej. Spośród wielu typów cokołów stosowanych w technice lampowej można wyróżnić: bocznostykowy (np. AZ1), 8-nóżkowe - oktalowy (np. EL34) i loktalowy (np. DL21), heptalowy 7-nóżkowy (np. ECC91), nowalowy - 9-nóżkowy (np. ECC83), a także dekalowy - 10-nóżkowy (np. PFL200). W europejskim literowo-liczbowym systemie oznaczeń lamp pierwsza cyfra liczby dwucyfrowej określa rodzaj cokołu np. 3 oznacza cokół oktalowy. Szczegółowe informacje o cokołach (wraz z rysunkami) są podawane w katalogach lampowych.Lampa pręcikowa – rodzaj subminiaturowej lampy elektronowej, w której tradycyjne siatki zostały zastąpione przez pary elektrod prętowych (pręcików). Lampa tego typu została skonstruowana w ZSRR w latach 50. XX w. i była tam produkowana na masową skalę w kilkunastu typach do końca następnego dziesięciolecia. W porównaniu z lampami z siatkami tradycyjnymi lampy pręcikowe wyróżniają się mniejszymi stratami energii na anodzie, mniejszymi pojemnościami międzyelektrodowymi, a także większą wytrzymałością mechaniczną, stabilnością oraz niezawodnością. Wadą tych lamp jest stosunkowo niskie nachylenie charakterystyki statycznej S − rzędu 1÷3 mA/V (większość pentod klasycznych ma S≥5 mA/V). Lampy pręcikowe znalazły szerokie zastosowanie w ówczesnej radzieckiej wojskowej i cywilnej aparaturze radiowej (głównie przenośnej i pokładowej), w tym także w technice rakietowej i kosmicznej.
  Lutowanie – metoda trwałego łączenia elementów metalowych za pomocą metalowego spoiwa zwanego lutem o temperaturze topnienia niższej niż temperatura topnienia łączonych elementów. Proces lutowania należy prowadzić w temperaturze wyższej od temperatury topnienia lutu, lecz nie wyższej od temperatury topnienia łączonych elementów. Dzięki temu lut topi się, a łączone elementy pozostają cały czas w stanie stałym. Istotne jest, aby zarówno lut, jak i elementy lutowane, osiągnęły temperaturę lutowania (wyższą od temperatury topnienia lutu), w przeciwnym przypadku mogą powstać wadliwe złącza zwane zimnymi lutami lub zimnymi stykami, o niezadowalających właściwościach użytkowych. Podstawową różnicą między lutowaniem a spawaniem jest to, że w przypadku spawania temperatura procesu jest tak wysoka, aby stopić i materiał dodatkowy, i brzegi elementów spawanych.

  Lampa subminiaturowa (mikrolampa) – rodzaj lampy elektronowej charakteryzującej się bardzo małymi rozmiarami w stosunku do zwykłych lamp. Średnica szklanych baniek tych lamp kształtuje się na ogół w granicach 5–10 mm, a ich wysokość jest rzędu 20–40 mm. Są to lampy zazwyczaj zasilane bateryjnie o napięciu żarzenia od ułamka wolta do 1,4 V a także o niskim napięciu anodowym od 20 do 70 V. Cokoły (również szklane) tych lamp mają nóżki w postaci elastycznych drucików umożliwiających montaż lampy bez podstawki (np. za pomocą lutowania). Istnieje też możliwość wstawienia (po skróceniu drucików) lampy subminiaturowej w specjalną podstawkę, zwaną również subminiaturową.

  Trioda – najprostsza i najstarsza lampa wzmacniająca sygnały elektryczne. Ma trzy elektrody – anodę, katodę i siatkę. Trioda umożliwia sterowanie przepływem elektronów z katody do anody przez zmianę napięcia na siatce. Znalazła zastosowanie w licznych układach elektronicznych: wzmacniaczach, generatorach i innych.Żarzenie – emitowanie światła przez rozgrzane ciała. Minimalna temperatura, w której dane ciało zaczyna się żarzyć, zależy od zdolności emisyjnej tego ciała.
  Subminiaturowa pentoda 5636 (prod. RCA)

  Przykłady:

  RCA ( Radio Corporation of America) - amerykańska firma elektroniczna istniejąca w latach 1919 - 1986 . Założycielem i głównym menażerem był David Sarnoff. RCA wsławiła się uruchomieniem pierwszej sieci radiowych stacji nadawczych NBC. W okresie międzywojennym firma była głównym w USA producentem lamp elektronowych, głównie pod marką Radiotron. Produkowała też m.in. gramofony , odbiorniki radiowe, telewizory. W 1939 r. RCA zaprezentowana na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w pełni elektroniczny system telewizyjny. Po II wojnie światowej w firmie tej opracowano system telewizji kolorowej NTSC.Anoda (gr. ana – "w górę", hodós – "ścieżka") – elektroda, przez którą prąd elektryczny wpływa do urządzenia (co może polegać na dopływie ładunku dodatniego lub wypływie ładunku ujemnego). W odbiornikach prądu elektrycznego (np. lampach elektronowych) anoda jest elektrodą dodatnią, natomiast w źródłach prądu (np. ogniwach galwanicznych) – ujemną. Anoda występuje zawsze w parze z elektrodą, przez którą prąd wypływa z urządzenia, czyli katodą.
 • CV4501pentoda wielkiej częstotliwości
 • 1AG4 – pentoda małej częstotliwości
 • AC701 – trioda małej częstotliwości
 • DC70 – trioda UKF
 • DL64 – pentoda końcowa
 • DM160 – wskaźnik dostrojenia ("magiczne oko")
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Czesław Klimczewski, Jak czytać schematy radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 7 zmienione i uzupełnione, Warszawa 1973
 • Leonard Niemcewicz, Lampy elektronowe. Dane techniczne i charakterystyki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie I, Warszawa 1967
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Lampa pręcikowa
 • Elektronowy wskaźnik strojenia (magiczne oko) – próżniowa lampa elektronowa, której zadaniem jest sygnalizowanie poziomu napięcia. Stosowana była jako wskaźnik wysterowania w radioodbiornikach i wzmacniaczach oraz wskaźnik równowagi w mostkach pomiarowych.UKF – zakres fal radiowych (pasmo radiowe) o częstotliwości od 30 do 300 MHz, co odpowiada długości fali od 10 metrów do 1 metra.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  CV4501 – subminiaturowa lampa elektronowa (pentoda) wielkiej częstotliwości, produkcji brytyjskiej, przeznaczona do zastosowań militarnych. Jest lampą o zwiększonej odporności na wibracje opartą na lampie EF72, przeznaczoną dla użycia w wojskowym sprzęcie radioodbiorczym. Posiada szklaną bańkę (z 8 wyprowadzeniami) o wymiarach: 38 mm (długość bez wyprowadzeń) na 10 mm (średnica).
  Lampa elektronowa – element elektroniczny składający się z elektrod umieszczonych w bańce z wypompowanym powietrzem (lampa próżniowa) lub gazem pod niewielkim ciśnieniem (lampa gazowana), w którym wykorzystuje się wiązki elektronów lub jonów poruszające się między elektrodami lampy i sterowane elektrycznie elektrodami. Może służyć miedzy innymi do wzmacniania, generacji i przekształcania sygnałów elektrycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.