• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lampa gazowana

  Przeczytaj także...
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. (WSiP) – wydawnictwo, które wydaje głównie podręczniki szkolne i inne materiały edukacyjne. Powstało zarządzeniem ministra edukacji narodowej 9 kwietnia 1945 r., jako Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (PZWS), z których w 1951 roku wydzielone zostało Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego. W 1974 roku oba wydawnictwa zostały połączone w wydawnictwo pod obecną nazwą i działały w formie przedsiębiorstwa państwowego. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa zostało dokonane przez Ministra Skarbu Państwa w dniu 16 września 1998 r. Od 3 listopada 2004 do 30 sierpnia 2010 przedsiębiorstwo było notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Jarzeniówka stabilizacyjna (także: jarzeniowy stabilizator napięcia, stabiliwolt, stabilitron) to lampa gazowana z zimną katodą służąca do stabilizacji napięcia. Spełniała podobną rolę w układach lampowych jak dioda Zenera w półprzewodnikowych. Obecnie ma znaczenie wyłącznie historyczne.
  Gazotron to rodzaj gazowanej lampy elektronowej. Jest to dioda prostownicza znajdująca zastosowania głównie w zasilaczach większej mocy.
  Stabilitrony StR 70/6
  Rosyjski gazotron GG1-2/5 (ГГ1-2/5).

  Lampa gazowana – rodzaj lampy elektronowej, której bańka jest wypełniona gazem pod odpowiednim (niewielkim – kilka mm Hg) ciśnieniem. Ponieważ przepływ prądu w gazach podlega zupełnie innym prawom niż w próżni, to w lampach tych zachodzą zupełnie inne zjawiska niż w lampie próżniowej. Lampy gazowane dzielą się na dwa główne rodzaje – na lampy z zimną katodą i lampy z żarzoną katodą.

  Próżnia – w rozumieniu tradycyjnym pojęcie równoważne pustej przestrzeni. We współczesnej fizyce, technice oraz rozumieniu potocznym pojęcie próżni ma zupełnie odmienne konotacje.Lampa próżniowa to najbardziej powszechny rodzaj lamp elektronowych, której najbardziej charakterystyczną cechą jest maksymalnie niskie ciśnienie gazów wewnątrz bańki. Aby pochłonąć śladowe ilości pozostałych gazów, napyla się od środka getter dający charakterystyczną lustrzaną powierzchnię.

  Pierwsza grupa zawiera takie lampy jak stabilitrony (zwane też neonówkami stabilizacyjnymi), fotodiody gazowane, ignitrony. Druga grupa to przede wszystkim prostowniki gazowane – gazotrony, a także sterowane prostowniki – tyratrony.

  Tyratron to lampa gazowana zbliżona konstrukcyjnie do gazotronu. Jest ona pochodną gazotronu powstałą przez umieszczenie pomiędzy anodą i katodą jednej lub kilku siatek. Siatki te służą do regulacji napięcia anodowego, przy którym lampa zacznie przewodzić prąd.Zimna katoda - określenie stosowane w odniesieniu do katod nie podgrzewanych zewnętrznie. Pomimo braku podgrzewania, katoda może nadal w czasie pracy nagrzewać się do wysokich temperatur. Katody takiej konstrukcji są używane w niektórych typach lamp gazowanych (np. wyświetlaczy nixie) i próżniowych.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Andrzej Rusek, Podstawy elektroniki. Część 1 , Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydanie II , Warszawa 1981
 • Tor (Tr, mmHg – milimetr słupa rtęci) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim. Nazwa pochodzi od nazwiska fizyka Evangelisty Torricellego.Fotokomórka gazowana, fotodioda gazowana światłoczuła lampa elektronowa zbliżona pod względem konstrukcji i zasady działania do fotokomórki próżniowej, główna różnica polega na wypełnieniu bańki gazem (na ogół argonem) pod niewielkim – mniejszym od 1 Tr (tora) ciśnieniem. Fotodioda gazowana ma również postać bańki szklanej, z dwiema elektrodami – światłoczułą katodą oraz anodą.
  Warto wiedzieć że... beta

  Lampa elektronowa – element elektroniczny składający się z elektrod umieszczonych w bańce z wypompowanym powietrzem (lampa próżniowa) lub gazem pod niewielkim ciśnieniem (lampa gazowana), w którym wykorzystuje się wiązki elektronów lub jonów poruszające się między elektrodami lampy i sterowane elektrycznie elektrodami. Może służyć miedzy innymi do wzmacniania, generacji i przekształcania sygnałów elektrycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.