• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lammefjord

  Przeczytaj także...
  Fiord – rodzaj głębokiej zatoki, mocno wcinającej się w głąb lądu, często rozgałęzionej, z charakterystycznymi stromymi brzegami, powstałej przez zalanie żłobów i dolin polodowcowych.Ziemniak, kartofel, psianka ziemniak (Solanum tuberosum L.) – gatunek byliny należący do rodziny psiankowatych. Nazwa ”ziemniak” odnosi się zarówno do całej rośliny, jak i do jej jadalnych, bogatych w skrobię bulw pędowych, z powodu których gatunek jest uprawiany na masową skalę. Roślina wywodzi się z Andów, gdzie udomowiono ją ok. 8 tysięcy lat temu. Ziemniak został przywieziony do Europy w końcu XVI wieku, w ciągu następnych stuleci stał się integralną częścią wielu kuchni z całego świata. Obecnie jest czwartą pod względem produkcji rośliną uprawną (po pszenicy, ryżu i kukurydzy).
  Marchew zwyczajna Daucus carota L. – gatunek rośliny z rodziny selerowatych. Występuje w stanie dzikim pospolicie na terenach Europy, Azji i północnej Afryki. Jest również rośliną uprawną. W Polsce w stanie dzikim jest rośliną bardzo pospolitą.
  Stara mapa regionu Ods Herred z 1768, z zaznaczonym Lammefjordem, jeszcze akwenem Bałtyku
  Historyczny podział półwyspu Ods Herred. Jeszcze nie osuszona połać Lammefjordu jest tu białym akwenem morza wcinającym się w ląd, na który naniesiono przerywaną linię granicy tej krainy

  Lammefjord – sztucznie osuszony teren (polder), dawny fiord w Danii, na południowo-wschodnim krańcu półwyspu Ods Herred, który z kolei wieńczy środkową część północnej Zelandii.

  Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.Zelandia (duń. Sjælland) to największa z 443 wysp Danii i 12. wyspa Europy. Zelandia położona jest między Fionią a szwedzką Skanią; z obiema połączona jest mostami poprzez cieśniny Wielki Bełt i Sund. Linia brzegowa silnie rozczłonkowana, liczne półwyspy, m.in. Ods Herred, Horns na północy, zatoki Sejerø, Roskilde Fjord, Ise Fjord na północy; Køge, Fakse na wschodzie oraz Vordingborska na zachodzie, mniejsze wyspy, takie jak Saltholm, Amager, Sejerø.

  Jest to najniżej położony punkt kraju (6,7 m p.p.m.).

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwsze prace osuszające rozpoczęły się w 1841 w związku z powstaniem tamy Lammefjord. Pierwszym polderem w regionie Lammefjord był Sidinge Fjord, osuszony obszar fiordu Isefjord, położony na północ od Lammefjord.

  Gleba murszowata – typ gleb hydrogenicznych, należący do rzędu gleb pobagiennych, powstający wskutek zmurszenia płytkiego utworu organicznego, zalegającego na mineralnym podłożu, ponad poziomem wody gruntowej w warunkach tlenowych. Gleba typowa dla okresowo zalewanych siedlisk łąkowych. Składa się z resztek roślinnych i kwasów humusowych przyswajalnych przez rośliny i tworzących bazę gleby. Zawiera ponad 20% związków organicznych.Tulipan (Tulipa L.) – rodzaj roślin cebulowych należący do rodziny liliowatych. Zalicza się do niego ok. 120 gatunków i co najmniej 15 tysięcy kultywarów (popularnie, choć błędnie zwanych odmianami). Gatunkiem typowym jest Tulipa sylvestris L.. Naturalny obszar występowania tulipana to Europa Południowa, północna Afryka, Azja od Turcji, przez Iran, góry Pamir i Hindukusz, stepy Kazachstanu, po północno-wschodnie Chiny i Japonię.

  Następnie powstał polder Svinninge Vejle. Jest to niewielka część największego osuszanego obszaru. Jego odwadnianie rozpoczęto w 1873. Svinninge Vejle jest położone na skrajnym południowo-zachodnim krańcu fiordu. Obszar ten został osuszony w pierwszej kolejności z uwagi na ukształtowanie i niewielką głębokość tej części Lammefjordu.

  Akwen – każdy dowolnie określony fragment powierzchni wodnej. Termin spełniający taką samą funkcję jak teren w odniesieniu do powierzchni lądowej.DaniaKrólestwo Danii (duń. Kongeriget Danmark) – państwo położone w Europie Północnej (Skandynawia), najmniejsze z państw nordyckich. W jej skład wchodzą też formalnie Grenlandia oraz Wyspy Owcze, które posiadając szeroką autonomię tworzą z kontynentalną Danią Wspólnotowe Królestwo Danii (Rigsfællesskabet). Dania graniczy od południa z Niemcami, zaś przez cieśninę Sund sąsiaduje ze Szwecją.

  Ostatnim osuszonym terenem jest Klintsø, obszar najbardziej wysunięty na północ. Pierwotnie był to fiord, lecz ujście zostało w sposób naturalny zamulone. Na obszarze tym zbudowano również kanały odwadniające.

  Urządzenia odwadniające napędzane były parą i wiatrem, a od 1920 pracowały już pompy elektryczne. Poziom wody w trakcie osuszania obniżał się stopniowo. Od stycznia do września 1875 obniżył się o 2,7 m, w 1882 wynosił -3,8 m, w 1906: -4,75 m i od 1943 utrzymuje się na poziomie -7 m.

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Szparag lekarski (Asparagus officinalis L.) – gatunek byliny z rodziny szparagowatych. Występuje naturalnie w obszarze śródziemnomorskim i na terenach przyległych. Jest jedynym jadalnym przedstawicielem rodzaju szparag (Asparagus) i jako roślina uprawna rozpowszechniony został na całym świecie, z największym obecnie ośrodkiem produkcji w Chinach.

  Znaczenie rolnicze[ | edytuj kod]

  Poldery mają dobrą ziemię rolną, ponieważ pierwotne dno fiordu było głównie mułem bogatym w substancje odżywcze, które powstały z obumarłych roślin i zwierząt opadających przez tysiące lat na dno morskie (w niektórych miejscach tworząc osad o głębokości ponad 20 metrów). Duży obszar Lammefjord jest w mniejszym lub większym stopniu wolny od kamieni, a zawartość szczątków muszli małży i ostryg wzbogaca go w wapń. Na urodzajnych glebach Lammefjord szczególnie dobrze uprawia się ziemniaki i marchew, ale także szparagi i tulipany.

  Morze Bałtyckie, Bałtyk (łac. balteus — pas. Nazwa Bałtyku pojawia się po raz pierwszy u Adama z Bremy) – płytkie morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w północnej Europie. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały i Wielki Bełt) oraz Kattegat i Skagerrak. Za zachodnią granicę Bałtyku właściwego przyjmuje się cieśninę Sund i próg podwodny ciągnący się na głębokości 18–20 m od przylądka Gedser (wyspa Falster) do przylądka Darßer Ort (Darß); na zachód od tej linii znajduje się akwen Bałtyku Zachodniego o powierzchni ok. 8000 km² nazywany przez Niemców także Ostsee; akwen ten obejmuje m.in. część wód Cieśnin Duńskich (oprócz Małego i Wielkiego Bełtu) a także mniejsze: Alsenbelt, Fehmarnbelt, Langelandsbælt.p.p.m. – skrót używany w geografii do określenia terminu pod poziomem morza lub poniżej poziomu morza, czyli poniżej umownej granicy 0 m, na której znajduje się przyjęty poziom morza.

  Marchew Lammefjord[ | edytuj kod]

  Marchew Lammefjord pochodzi z osuszonego obszaru między kanałem Ringkanal i zaporą Audebo. Pierwotne obszary nadbrzeżne mają wyjątkową glebę piaszczystą; ziarenka piasku są wypolerowane, znacznie gładsze niż w klasycznej piaszczystej ziemi, dzięki temu zbierana marchew nie ma rys i pęknięć. Nie ma też matowej szarej barwy, charakterystycznej dla marchwi z typowej piaszczystej gleby.

  Zelandia (duń. Sjælland) – jeden z pięciu duńskich regionów administracyjnych utworzonych 1 stycznia 2007 na mocy reformy administracyjnej. W jego skład weszły dotychczasowe okręgi Roskilde Amt, Storstrøms Amt i Zelandia Zachodnia.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • gleby murszowe
 • Zelandia, jednostka administracyjna Zelandia, obejmująca Ods Herred i Lammefjord
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • DANIA: Lammefjordsgulerod (Marchew Lammefjord) (pol.). W: Dziennik Urzędowy (Unii Europejskiej) [on-line]. 2002-04-03. s. 7-10. L 086.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.