Lactobacillus reuteri

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output .takson-zwierzeta .naglowek{color:black;background:#d3d3a4}.mw-parser-output .takson-rosliny .naglowek{color:black;background:#90ee90}.mw-parser-output .takson-grzyby .naglowek{color:black;background:#add8e6}.mw-parser-output .takson-protozoa .naglowek{color:black;background:#f0e68c}.mw-parser-output .takson-chromalveolata .naglowek{color:black;background:#adff2f}.mw-parser-output .takson-excavata .naglowek{color:black;background:#f0e68c}.mw-parser-output .takson-amoebozoa .naglowek{color:black;background:#ffc8a0}.mw-parser-output .takson-opisthokonta .naglowek{color:black;background:#e0d0b0}.mw-parser-output .takson-sar .naglowek{color:black;background:Moccasin}.mw-parser-output .takson-bakterie .naglowek{color:black;background:#d3d3d3}.mw-parser-output .takson-archeony .naglowek{color:black;background:#f3e0e0}.mw-parser-output .takson-eukarionty .naglowek{color:black;background:#faf0e6}.mw-parser-output .takson-inne .naglowek{color:white;background:red}

Lactobacillus reuteri – gatunek Gram-dodatniej bakterii z rodzaju Lactobacillus, która naturalnie zasiedla jelita u ssaków i ptaków. Pierwszy raz opisano ją w 1980 roku. Jest wykorzystywana jako probiotyk.

Integrated Taxonomic Information System (ITIS) – system zaprojektowany do dostarczania informacji taksonomicznych o organizmach. Został utworzony w 1996 r. System jest wspierany przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku. Współpracuje z taksonomami z całego świata. Jest partnerem Species 2000 i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Współuczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Katalog Życia (Catalogue of Life Programme).Witamina B12 (nazwy chemiczne: cyjanokobalamina, kobalamina) - złożony organiczny związek chemiczny zawierający kobalt jako atom centralny. W organizmach żywych pełni rolę regulatora produkcji erytrocytów (czerwonych ciałek krwi). Jego niedobór powoduje niedokrwistość. Zaliczany jest do witamin z grupy B, tj. rozpuszczalnych w wodzie prekursorów koenzymów.

Historia[ | edytuj kod]

Odkrycie[ | edytuj kod]

Bakterie L. reuteri były opisywane już na przełomie XIX/XX wieku, lecz klasyfikowano je błędnie jako Lactobacillus fermentum. Bakterie te zaczął rozróżniać w latach 60. niemiecki mikrobiolog Gerhard Reuter, opisując L. reuteri jako „L. fermentum biotyp II”. L. reuteri została zidentyfikowana jako odrębny gatunek w 1980 roku przez Kandlera i współpracowników. Stwierdzili oni istotne różnice pomiędzy L. reuteri i innymi biotypami L. fermentum i zaproponowali sklasyfikowanie bakterii jako osobnego gatunku. Jako nazwę gatunkową wybrano „reuteri” na cześć Gerharda Reutera.

Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

Występowanie[ | edytuj kod]

Na początku 1980 roku, krótko po uznaniu bakterii L. reuteri jako odrębnego gatunku, naukowcy zaczęli odkrywać, że L. reuteri występuje w wielu różnych naturalnych środowiskach; zaczęto izolować ją też z wielu produktów żywnościowych (głównie z produktów mlecznych i mięsa. Zainteresowanie bakterią L. reuteri zaczęło wzrastać od momentu, kiedy odkryto, że jest to bakteria kolonizująca jelita zdrowych zwierząt. W 1960 roku Gerhard Reuter jako pierwszy wyizolował L. reuteri z ludzkich próbek kału i jelit. Badania te w późniejszym okresie zostały kilkakrotnie powtórzone przez innych badaczy. Te same eksperymenty, mające na celu wyizolowanie L. reuteri z jelit zdrowych zwierząt, wykonywano również na innych gatunkach zwierząt, potwierdzając powszechne występowanie L. reuteri. Odkryto ją w jelitach owiec i kurczaków, świń. Ponadto badania w poszukiwaniu 18 najważniejszych gatunków flory bakteryjnej u różnych zwierząt, włączając Lactobacillus acidophilus, wykazały, że L. reuteri jest jedyną bakterią stanowią główną składową z gatunku Lactobacillus w jelitach każdego gospodarza spośród badanych zwierząt. Obecnie jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych bakterii naturalnie występujących w jelitach. Podobne badania wykazały, że każde zwierzę ma sobie właściwy szczep L. reuteri. Uniwersalność L. reuteri i związana z nim specyficzność, doprowadziła do tego, że naukowcy zaczęli się doszukiwać jej roli w utrzymywaniu zdrowia danego organizmu.

Lactobacillus acidophilus - gatunek bakterii z rodzaju Lactobacillus. Razem z Streptococcus salivarius powszechnie używana przy produkcji wyrobów mlecznych (np. jogurty).Probiotyki (gr. pro bios – dla życia), zwane również czynnościową żywnością – podawane doustnie wyselekcjonowane kultury bakteryjne lub drożdży, najczęściej bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus), których zadaniem jest korzystne dla zdrowia działanie w przewodzie pokarmowym, poprzez immunomodulację oraz zachowywanie prawidłowej flory fizjologicznej. W większości przypadków korzystne oddziaływania probiotyków dotyczą wyłącznie warunków in vitro. Zaproponowano, że jeżeli wpływ drobnoustrojów na leczenie choroby został zbadany naukowo i ma dowiedzioną skuteczność należy używać nazwy czynnik bioleczniczy.

L. reuteri jako środek przeciwko drobnoustrojom[ | edytuj kod]

Pod koniec lat 80. XX wieku Walter Dobrogosz, Ivan Casas i ich współpracownicy odkryli, że L. reuteri za sprawą fermentacji glicerolu produkuje i wydziela antybiotyk o szerokim spektrum. Na cześć Gerharda Reutera nazwano go reuteryną. Powstawanie reuteryny to wynik szeregu reakcji chemicznych. Odkryto, że reuteryna hamuje wzrost części szkodliwych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, a także drożdży, grzybów i pierwotniaków.

Gliceryna, glicerol (łac. Glycerolum) – organiczny związek chemiczny z grupy cukroli; najprostszy trwały alkohol trójwodorotlenowy (triol).Encyclopedia of Life (w skrócie EOL, Encyklopedia Życia) – współtworzona przez wielu fachowców, anglojęzyczna, internetowa bezpłatna encyklopedia, której zadaniem jest zebranie informacji o wszystkich opisanych przez naukę gatunkach. Encyklopedia rozpoczęła swoje działanie 26 lutego 2008 r. z 30 000 hasłami. Olbrzymie zainteresowanie (11,5 mln trafień w ciągu 5,5 godz.) spowodowało przeciążenie serwisu i konieczne było przez kilka dni ograniczenie jego funkcjonalności.

W tamtym okresie organizmy jelitowe zdolne do zwalczania innych organizmów, szkodliwych dla zdrowia innych, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Naukowcy odkryli, że L. reuteri może wydzielać wystarczającą ilość reuteryny, która może powodować pożądane efekty przeciwbakteryjne. Co więcej, okazało się, że do zabicia „dobrych” bakterii jelitowych (m.in. L. reuteri i innych gatunków Lactobacillus) potrzeba 4-5 razy większej ilości reuteryny. To pozwoliłoby L. reuteri usunąć „najeźdźców” zachowując w stanie nienaruszonym naturalną mikroflorę jelit.

Antybiotyki (z greki anti – przeciw, bios – życie) – naturalne wtórne produkty metabolizmu drobnoustrojów, które działając wybiórczo w niskich stężeniach wpływają na struktury komórkowe lub procesy metaboliczne innych drobnoustrojów hamując ich wzrost i podziały. Antybiotyki są przedmiotem badań auksanografii, stosuje się je jako leki w leczeniu wszelkiego rodzaju zakażeń bakteryjnych. Bywają także używane profilaktycznie w zapobieganiu zakażeniom bakteryjnym w przypadku osłabienia odporności, np. neutropenii, a także w profilaktyce bakteryjnego zapalenia wsierdzia.Lactobacillus – rodzaj laseczkowatych bakterii Gram-dodatnich. Najliczniejsze spośród grupy bakterii kwasu mlekowego. Większość z nich jest zdolna do zamiany laktozy i innych prostych cukrów w kwas mlekowy. Bardzo powszechne, często wywierają pozytywny wpływ na organizm człowieka i zwierząt. Aktywnie przytwierdzają się do ścian jelita, tworząc mikroflorę konkurującą o składniki pokarmowe z innymi organizmami, także chorobotwórczymi. Swoją obecnością wpływają na zwiększoną produkcję przeciwciał klasy IgA, które są wydalane głównie do przewodu pokarmowego, oraz jamy ustnej w postaci śliny. U człowieka są obecne w przewodzie pokarmowym (są bardzo ważnym składnikiem flory jelitowej) oraz u kobiet w pochwie.

Niektóre badania podały w wątpliwość to, że produkcja reuteryny ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia. Na początku 2008 roku potwierdzono zdolność L. reuteri do wytwarzania reuteryny w przewodzie pokarmowym, co polepsza jej zdolność do hamowania wzrostu bakterii E. coli. Klaster genów kontrolujących biosyntezę reuteryny i kobalaminy w genomie L. reuteri jest genomową wyspą pozyskaną od nietypowego źródła.

Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.Ssaki (Mammalia) – zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro; silnie zredukowane u gatunków wodnych, jak hipopotamy, u waleni całkowicie zanikają przed porodem lub w trakcie) oraz stałocieplnością (potocznie "ciepłokrwistość"). Większość ssaków utrzymuje temperaturę w granicach 36-39 °C. Stałocieplność umożliwia aktywny tryb życia w różnych środowiskach – od mroźnych obszarów podbiegunowych do gorących tropików. Futro i tłuszcz pomagają uchronić się przed zimnem, a wydzielanie potu i szybki oddech pomagają pozbyć się nadmiernego ciepła.

Chociaż L. reuteri występuje naturalnie u ludzi, nie występuje u wszystkich osób. Dlatego w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu bakterii L. reuteri potrzebna jest jej suplementacja. Wykazano, że doustnie przyjmowana L. reuteri efektywnie kolonizuje jelita zdrowych ludzi; kolonizacja zaczyna się szybko (w ciągu kilku dni od spożycia), aczkolwiek poziom bakterii spada w ciągu kilku miesięcy po zaprzestaniu ich przyjmowania. Co więcej, L. reuteri można znaleźć w kobiecym mleku, a przyjmowanie suplementów przez matkę zwiększa ilość L. reuteri obecnych w produkowanym przez nią pokarmie i co za tym idzie - prawdopodobieństwo przekazania ich do organizmu dziecka.

Owca domowa (Ovis aries) – gatunek hodowlanego zwierzęcia domowego z rodziny krętorogich. Przodkiem były najprawdopodobniej różne podgatunki owcy dzikiej (Ovis ammon). Jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone przez genetyków, owce były pierwszymi zwierzętami udomowionymi przez człowieka. Ich domestykacja nastąpiła dwuetapowo. Najpierw udało się to osiągnąć człowiekowi około 11 tys. lat temu - potomkami tych zwierząt są dzisiejsze półdzikie, mocno włochate rasy wciąż hodowane na szkockich wyspach. Drugi raz dokonano tego między VIII a VI tysiącleciem p.n.e. w południowo-zachodniej Azji, na terenie dzisiejszego Iraku i Iranu, prawdopodobnie jeszcze przed rozpoczęciem osiadłego życia w epoce brązu.PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Orla-Jensen, S. 1919. The lactic acid Bacteria. Det Kongelige Danske Videnskasbernes Selskab. Naturvidenskabelige mathematiske Afdeling, NS 8.5.2
 2. Reuter G.. Das vorkommen von laktobazillen in lebensmitteln und ihr verhalten im menschlichen intestinaltrakt. „Zbl Bak Parasit Infec Hyg I Orig”. 197 (S), s. 468–487, 1965. 
 3. Kandler, Otto, Stetter, Karl-Otto, Köhl, Ruth. Lactobacillus reuteri sp. nov., a New Species of Heterofermentative Lactobacilli. „Zentralblatt für Bakteriologie: I. Abt. Originale C: Allgemeine, angewandte und ökologische Mikrobiologie”. 1 (3), s. 264-269, 1980. DOI: 10.1016/S0172-5564(80)80007-8. 
 4. Lerche M, Reuter G. Das vorkommen aerob wachsender grampositiver stabchen des genus Lactobacuillus beijerinck im darminhalt erwachsener menchen. „Zbl Bak Parasit Infec Hyg I Orig”. 185 (S), s. 446–481, 1965. 
 5. Dellaglio F, Arrizza FS, Leda A. Classification of citrate fermenting lactobacilli isolated from lamb stomach, sheep milk, and pecorino romano cheese. „Zbl Bakt Hyg Abt Orig”. C2, s. 349–356, 1981. DOI: 10.1016/S0721-9571(81)80028-2. 
 6. G. Molin, B. Jeppsson, ML. Johansson, S. Ahrné i inni. Numerical taxonomy of Lactobacillus spp. associated with healthy and diseased mucosa of the human intestines. „J Appl Bacteriol”. 74 (3), s. 314-323, 1993. DOI: 10.1111/j.1365-2672.1993.tb03031.x. PMID: 8468264. 
 7. Sarra, P.G., Dellaglio, F., Bottazzi, V.. Taxonomy of Lactobacilli Isolated from the Alimentary Tract of Chickens. „Systematic and Applied Microbiology”. 6 (1), s. 86-89, 1985. DOI: 10.1016/S0723-2020(85)80017-5. 
 8. Naito, S., Hayashidani, H., Kaneko, K., Ogawa, M. i inni. Development of intestinal lactobacilli in normal piglets. „Journal of Applied Bacteriology”. 79 (2), s. 230-236, 1995. DOI: 10.1111/j.1365-2672.1995.tb00940.x. PMID: 7592119. 
 9. Mitsuoka T (1992). "The human gastrointestinal tract". In Wood BJB. The lactic acid bacteria in health and disease. 1. The lactic acid bacteria. New York: Elsevier Applied Science. s. 69–114.
 10. Molin, G., Johansson, M-L., Ståhl, M., Ahrné, S. i inni. Systematics of theLactobacillus population on rat intestinal mucosa with special reference toLactobacillus reuteri. „Antonie van Leeuwenhoek”. 61 (3), s. 175-183, 1992. DOI: 10.1007/BF00584224. PMID: 1325752. 
 11. Casas IA, Dobrogosz WJ (1997). "Lactobacillus reuteri: An overview of a new probiotic for humans and animals". Microecol Therap 25: 221–31.
 12. Casas, Ivan A., Dobrogosz, Walter J.. Validation of the Probiotic Concept: Lactobacillus reuteri Confers Broad-spectrum Protection against Disease in Humans and Animals. „Microbial Ecology in Health and Disease”. 12 (4), s. 247-285, 2000. DOI: 10.1080/08910600050216246-1. 
 13. TL. Talarico, IA. Casas, TC. Chung, WJ. Dobrogosz. Production and isolation of reuterin, a growth inhibitor produced by Lactobacillus reuteri. „Antimicrob Agents Chemother”. 32 (12), s. 1854-1858, 1988. DOI: 10.1128/AAC.32.12.1854. PMID: 3245697. PMCID: PMC176032. 
 14. Hall, R. H., Stern, E. S.. 96. Acid-catalysed hydration of acraldehyde. Kinetics of the reaction and isolation of [small beta]-hydroxypropaldehyde. „Journal of the Chemical Society”, s. 490-498, 1950. DOI: 10.1039/JR9500000490. 
 15. Nielsen AT, Moore DW, Schuetze Jr. A. "C and H NMR study of formaldehyde reactions with acetaldehyde and acrolein. Synthesis of 2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol". Pol J Chem 55: 1393–1403.
 16. S. Vollenweider, G. Grassi, I. König, Z. Puhan. Purification and structural characterization of 3-hydroxypropionaldehyde and its derivatives. „J Agric Food Chem”. 51 (11), s. 3287-3293, 2003. DOI: 10.1021/jf021086d. PMID: 12744656. 
 17. TL. Talarico, WJ. Dobrogosz. Chemical characterization of an antimicrobial substance produced by Lactobacillus reuteri. „Antimicrob Agents Chemother”. 33 (5), s. 674-679, 1989. DOI: 10.1128/AAC.33.5.674. PMID: 2751282. PMCID: PMC172512. 
 18. V. Cleusix, C. Lacroix, S. Vollenweider, G. Le Blay. Glycerol induces reuterin production and decreases Escherichia coli population in an in vitro model of colonic fermentation with immobilized human feces. „FEMS Microbiol Ecol”. 63 (1), s. 56-64, 2008. DOI: 10.1111/j.1574-6941.2007.00412.x. PMID: 18028400. 
 19. H. Morita, H. Toh, S. Fukuda, H. Horikawa i inni. Comparative genome analysis of Lactobacillus reuteri and Lactobacillus fermentum reveal a genomic island for reuterin and cobalamin production.. „DNA Res”. 15 (3), s. 151-61, Jun 2008. DOI: 10.1093/dnares/dsn009. PMID: 18487258. PMCID: PMC2650639. 
 20. Wolf, B. W., Garleb, K. A., Ataya, D. G., Casas, I. A.. Safety and Tolerance of Lactobacillus reuteri in Healthy Adult Male Subjects. „Microbial Ecology in Health and Disease”. 8 (2), s. 41-50, 1995. DOI: 10.3109/08910609509141381. 
Drożdże (Saccharomyces Meyen ex E.C. Hansen) – rodzaj grzybów jednokomórkowych z rodziny drożdżakowatych (Saccharomycetaceae).DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
Warto wiedzieć że... beta

Fermentacja – proces enzymatycznych przemian związków organicznych (przede wszystkim zawierających grupę hydroksylową), których efektem jest uzyskanie energii, najczęściej pod postacią ATP. Proces umożliwia uzyskanie energii użytecznej metabolicznie organizmom stale lub okresowo żyjącym w warunkach beztlenowych. Fermentacje przeprowadzane są przez liczne drobnoustroje lub wytworzone przez nie enzymy.
Pałeczka okrężnicy (łac. Escherichia coli) – Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz zwierząt stałocieplnych. W jelicie ta symbiotyczna bakteria spełnia pożyteczną rolę, uczestnicząc w rozkładzie pokarmu, a także przyczyniając się do produkcji witamin z grupy B i K. Pałeczka okrężnicy w określonych warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka, wywołując głównie schorzenia: układu pokarmowego i moczowego. Nazwa bakterii pochodzi od nazwiska jej odkrywcy, austriackiego pediatry i bakteriologa Theodora Eschericha.

Reklama