• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • La Luz del Mundo

  Przeczytaj także...
  Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – odłam chrześcijaństwa wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie.Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.
  Trójca Święta, Święta Trójca – chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem. Wszystkie trzy Osoby są rozumiane jako mające tę samą jedną istotę czyli naturę, a nie jedynie podobne natury. Od początku trzeciego wieku doktryna Trójcy zaczęła być formułowana następująco: jest "jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec i Syn, i Duch Święty". Wiara w Trójcę jest wyznawana przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne, oraz wszystkie główne wyznania wyrastające z nurtu reformacji takie, jak luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, metodyzm i prezbiterianizm. Dogmat o Trójcy Świętej jest więc uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”.
  Kościół w Guadalajarze o piramidalnej strukturze, do którego uczęszcza 11 tysięcy wyznawców
  Stopień rozprzestrzenienia kościoła w Meksyku według INEGI (2010).

  La Luz del Mundo (światło świata) – denominacja z siedzibą w Guadalajarze. Kościół ma pentekostalny rodowód i jest dziełem charyzmatycznego przywódcy: Eusebio Joaquín Gonzalez, znanego jako „Aaron Apostoł”, który założył kościół w 1926 roku. Od roku 1964 kościołem dowodzi jego syn Samuel Joaquín Flores, znany jako "sługa Boży". Wedle oficjalnych danych kościoła, liczy on ponad 5 milionów wyznawców, z czego 1,5 miliona w mieście Meksyk, jednak według zewnętrznych źródeł ma mniej niż 1 milion. Kościół nie uznaje Trójcy, w związku z czym nie można go zaliczyć do kościołów protestanckich.

  Denominacja (łac. denominare – nazywać) – występujące w religioznawstwie, naukach politycznych i prawie anglosaskim określenie wspólnoty religijnej, posiadającej odrębną podmiotowość określoną przez własną nazwę, naukę i strukturę. Pojęcie to należy odróżniać od określenia wyznanie, gdyż jedno wyznanie (np. kalwinizm) może być w jednym kraju reprezentowane przez kilka denominacji (w Polsce np. mariawityzm reprezentowany jest przez dwie denominacje: Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP i Kościół Katolicki Mariawitów w RP).Meksyk (hiszp. Ciudad de México) – stolica Meksyku, położona na wyżynie leżącej w środkowej części kraju. Zajmuje powierzchnię 1479 km². Populacja miasta wynosi 8 720 916 mieszkańców, natomiast obszar metropolitarny zamieszkuje 19 231 829 osób (2005 r.). Szacuje się, że całe megalopolis liczy ok. 22–25 mln mieszkańców i jest uznawana za trzecią po Tokio i Seulu aglomerację miejską świata. Region miasta odznacza się także jednym z największych i najszybszych przyrostów liczby ludności.

  Na gruncie teologicznym reprezentuje chrześcijański fundamentalizm.

  Guadalajara – stolica stanu Jalisco i siedziba gminy Guadalajara. Miasto położone jest w centralnym regionie Jalisco w zachodnio-pacyficznej części Meksyku. Jest drugą najbardziej zaludnioną gminą Meksyku z liczba mieszkańców 1 564 514. Obszar miejski Guadalajary składa się z siedmiu przyległych gmin o łącznym zaludnieniu 4 328 584 (w 2009 roku) sprawiając, że Guadalajara jest tuż zaraz za Meksykiem najbardziej zaludnionym obszarem miejskim[. Gmina jest drugim obszarem pod względem gęstości zaludnienia w Meksyku. Chrześcijański fundamentalizm – konserwatywny kierunek w teologii protestanckiej, który powstał jako reakcja na pojawienie się teologii liberalnej. George M. Marsden – historyk Kościoła amerykańskiego i badacz ewangelikalizmu – określił go jako „walczący z modernizmem nurt protestantyzmu”. Chrześcijańskich fundamentalistów określa on jako protestantów, którzy na początku XX wieku „odważnie sprzeciwili się zarówno teologicznemu modernizmowi, jak i zmianom społecznym, do jakich prowadził”.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Pentekostalizm w Meksyku
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Samuel Joaquin Flores. Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo
  2. James W. Dow, Protestantism and Native Religion in Mexico: A Biological Viewpoint, [w:] Meeting of the Latin American Studies Association [online], Las Vegas 2004.???

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona kościoła
 • Pentekostalizm w Meksyku – społeczność wyznawców Kościołów zielonoświątkowych w Meksyku. Aż do lat 70. XX wieku pentekostalizm był w Meksyku marginalnym ugrupowaniem. W roku 2010 osiągnął około 5%. W Meksyku zielonoświątkowcy dzielą się na cztery główne nurty: jednościowcy, klasyczny pentekostalizm (pierwsza fala), autonomiczny pentekostalizm (druga fala) i charyzmatycy lub neopetekostalizm (trzecia fala). Pentekostalizm Jedności Bóstwa odgrywa większą rolę niż w innych krajach, nie należy go identyfikować z arianami. Przykładem denominacji Jedności Bóstwa jest La Voz de la Piedra Angular założony przez William Soto Santiago i nawiązujący do Branhama.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.