• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • LINPACK

  Przeczytaj także...
  Procesor wektorowy, w przeciwieństwie do skalarnego, pozwala na przetwarzanie,w pojedynczych cyklach całych wektorów danych. Operandami instrukcji są wieloelementowe zbiory liczb. Dzięki temu można przyspieszyć niektóre obliczenia.Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.
  FLOPS (ang. FLoating point Operations Per Second) – liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Jest jednostką mocy obliczeniowej komputerów, używaną szczególnie w zastosowaniach naukowych. Jest bardziej uniwersalna od wcześniej używanej jednostki MIPS (instrukcji procesora na sekundę).

  LINPACK - biblioteka oprogramowania napisana w Fortranie w latach 70. dla numerycznego rozwiązywania problemów algebry liniowej. Jej autorami są Jack Dongarra, Jim Bunch, Cleve Moler i Pete Stewart. Jej następcą jest biblioteka LAPACK, przystosowana lepiej do architektur współczesnych komputerów. LINPACK wykorzystuje zestaw bibliotek BLAS do wykonywania podstawowych operacji na wektorach i macierzach. Jedną z najbardziej czasochłonnych podprocedur biblioteki BLAS, którą wykorzystuje LINPACK jest SAXPY. W zasadzie jest to operacja mnożenia wektora przez skalar i dodawania do innego wektora. Takie operacje mogą być wykonywane szczególnie szybko przez procesory wektorowe w komputerach o architekturze masywnie równoległej.

  Abstrakcja - sposób rozumowania leżący u podstaw matematyki, polegający na odrzuceniu części cech przedmiotów fizycznych w celu wyeksponowania cech pożądanych. Wszystkie obiekty matematyczne powstały na tej drodze. Utworzone w ten sposób obiekty są obiektami idealnymi, a nie realnymi.LAPACK (Linear Algebra PACKage) to napisana w Fortranie biblioteka procedur numerycznych z zakresu algebry liniowej; oferuje podobne możliwości jak starsze od niej biblioteki LINPACK i EISPACK.

  Najważniejsze problemy, które rozwiązuje LINPACK to liniowe układy równań oraz liniowe zagadnienia najmniejszych kwadratów. Pakiet jest przystosowany do różnych specjalnych typów układów z macierzami ogólnego typu, pasmowymi, symetrycznymi nieokreślonymi, symetrycznymi dodatnio określonymi, trójdiagonalnymi. Nie zaimplementowano natomiast metod dla macierzy rzadkich ogólnego typu. Ponadto pakiet oblicza rozkład QR oraz SVD dla macierzy prostokątnych i stosuje je w zagadnieniach najmniejszych kwadratów. LINPACK bazuje na algorytmach zorientownych kolumnowo.

  Fortran (od wersji 90 do aktualnej) a dawniej FORTRAN (do wersji 77 włącznie) (od ang. FORmula TRANslator) – język programowania pierwotnie zaprojektowany do zapisu programów obliczeniowych, był niegdyś językiem proceduralnym, obecnie jest nadal rozwijanym językiem ogólnego przeznaczenia. Umożliwia programowanie strukturalne, obiektowe (Fortran 90/95), modularne i równoległe (Fortran 2008). Jego zastosowaniami są, między innymi, obliczenia naukowo-inżynierskie, numeryczne, symulacja komputerowa itp.Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

  Benchmark LINPACK, wprowadzony przez Dongarrę, jest testem wzorcowym opartym na bibliotece LINPACK. Mierzy on szybkość rozwiązywania gęstego układu równań liniowych, jako abstrakcji standardowych problemów spotykanych w problemach inżynieryjnych i naukowych. Benchmark ten jest używany do porównywania szybkości działania komputerów, wyrażonej w liczbie wykonywanych operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę (FLOPS). Jest podstawą rankingu superkomputerów TOP500 - listy najszybszych superkomputerów świata.

  Biblioteka (w informatyce) – zbiór klas, funkcji (i ew. innych konstrukcji programistycznych), z których korzystają różne programy.Algebra liniowa – dział algebry zajmujący się badaniem przestrzeni liniowych oraz ich homomorfizmów, tj. przekształceń liniowych. Algebra liniowa skupia się głównie na badaniu przestrzeni skończenie wymiarowych nad ciałami lub ogólniej, pierścieniami. Do algebry liniowej można zaliczyć także teorię form kwadratowych, macierzy, przekształceń półtora- i wieloliniowych. Dziedzina ta wyrosła w sposób naturalny na gruncie badania układów równań liniowych.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • O bibliotece LINPACK
 • Lista TOP500 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Superkomputer – komputer znacznie przewyższający możliwościami powszechnie używane komputery, w szczególności dysponujący wielokrotnie większą mocą obliczeniową. Określenie to pojawiło się w latach 60. w odniesieniu do komputerów produkowanych przez CDC i później przez firmę Cray. Były one produkowane w dziesiątkach egzemplarzy i kosztowały po kilka milionów dolarów. Współcześnie większość superkomputerów to pojedyncze egzemplarze, zaprojektowane i wyprodukowane na zamówienie, zazwyczaj z seryjnie produkowanych procesorów i innych podzespołów. Koszty ich produkcji sięgają miliarda dolarów. Od czerwca 2013 najszybszym superkomputerem na świecie jest Tianhe-2, zbudowany w Chinach.
  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.
  BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) to wysokiej jakości procedury numeryczne służące do przeprowadzania podstawowych operacji algebraicznych na macierzach i wektorach. Ze względu na funkcjonalność wyróżnia się trzy poziomy BLAS-ów:
  TOP500 - strona internetowa przedstawiająca listę 500 superkomputerów uzyskujących najlepsze wyniki w teście LINPACK. Lista jest aktualizowana dwa razy w ciągu roku i prezentowana na dwóch konferencjach naukowych: w czerwcu na International Supercomputing Conference i w listopadzie na ACM/IEEE Supercomputing Conference.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.