• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • LBA - informatyka

  Przeczytaj także...
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory – jest to pamięć trwała, przeznaczona do długotrwałego przechowywania dużych ilości danych. Pamięć masowa, w odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie adresuje pojedynczych bajtów oraz ma wydłużony czas dostępu.
  ATAPI (ang. Advanced Technology Attachment Packet Interface) – interfejs systemowy w komputerach klasy PC przeznaczony do komunikacji z urządzeniami pamięci masowych. ATAPI to de facto rozszerzona wersja standardu ATA, wprowadzająca wiele usprawnień pod kątem obsługi wymiennych mediów. Głównie dotyczyło to napędów CD-ROM/DVD, napędów taśmowych, czy też dyskietek o dużych rozmiarach – ZIP, SuperDisk. W wyniku wprowadzonych zmian w standardzie ATA, od tamtej pory przyjął on nazwę ATA/ATAPI – jednak większość osób posługuje się jego starą, krótszą nazwą.

  LBA (ang. Logical Block Addressing) (pol. Logiczne Adresowanie Bloków) - metoda adresowania pamięci masowej przez system operacyjny. W LBA stosuje się prosty schemat adresowania liniowego. Bloki są adresowane przez kolejne liczby naturalne, przy czym pierwszy blok ma numer LBA 0, drugi – 1 i tak dalej.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  System LBA został wprowadzony dla pokonania granicy 528 MB = 504 MiB (1024×16×63 sektorów), w standardzie EIDE używający wcześniej metodę cylinder, głowica, sektor. W metodzie LBA, dokonuje się tzw. translacji adresów, czyli zamiany numerów głowicy, cylindra i sektora na ich logiczny odpowiednik, czyli numer sektora licząc od początku. Odpada więc skomplikowana adresacja za pomocą cylindrów, głowic i sektorów (ang. Cylinder Head Sector),

  Wzór na obliczanie LBA:

  LBA = ( numer_cylindra * liczba_glowic_na_cylinder + numer_glowicy ) * liczba_sektorow_na_sciezke + numer_sektora -1

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.