• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • L-system

  Przeczytaj także...
  Symbol (z gr. σύμβολον) – semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i nieskończoną liczbę znaczeń ukrytych. Odpowiednik pojęcia postrzegany zmysłowo. Najbardziej ogólnie jest to zastąpienie jednego pojęcia innym, krótszym, bardziej wyrazistym lub najlepiej oddającym jego naturę, albo mniej abstrakcyjnym. Jest to znak odnoszący się do innego systemu znaczeń, niż do tego, do którego bezpośrednio się odnosi. Przykładowo symbol lwa oznacza nie tylko dany gatunek zwierzęcia, lecz często także siłę lub władzę. Symbole są pewnymi znakami umownymi, które w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia - to odróżnia symbol od jednoznacznej alegorii. Znaczenia szczególne to między innymi:Przemysław Prusinkiewicz – polski informatyk oraz matematyk. Profesor informatyki na Uniwersytecie Calgary w Kanadzie.
  Gramatyka formalna – sposób opisu języka formalnego, czyli podzbioru zbioru wszystkich słów skończonej długości nad danym alfabetem.
  Kłosy wygenerowane przez L-system w 3D.
  Drzewo wygenerowane przez L-system.

  L-system, system Lindenmayera – zestaw reguł produkcji gramatyki formalnej służący do tworzenia graficznych tworów o fraktalnej budowie. L-systemy znajdują zastosowanie w grafice komputerowej jako generatory fraktali i systemy modelowania roślin. L-systemy zostały stworzone w 1968 roku przez Aristida Lindenmayera.

  Logo – gr. logo – słowo – język programowania stworzony jako środek do nauczania informatyki i matematyki. Składa się z gotowych elementarnych procedur, które służą do definiowania procedur użytkownika. Został zaprojektowany przez pracującego pod koniec lat 60. na MIT Seymoura Paperta. Jest on oparty na LISP, z zupełnie inną składnią i używa tzw. „grafiki żółwia” (ang. turtle graphics).MathWorld – encyklopedia matematyczna online, sponsorowana przez Wolfram Research, twórcę i producenta programu Mathematica; współsponsorem jest National Science Foundation (National Science Digital Library).

  L-systemy są gramatykami, w których produkcje stosuje się iteracyjnie od stanu początkowego przez założoną liczbę powtórzeń.

  L-system nazywany jest bezkontekstowym wtedy i tylko wtedy, gdy każda reguła produkcji stosuje się tylko do pojedynczego symbolu, niezależnie od symboli sąsiadujących. Jeśli reguła produkcji zależy nie tylko od pojedynczego symbolu, ale także od symboli sąsiednich, to taki L-system nazywany jest kontekstowym.

  Aristid Lindenmayer (ur. 17 listopada 1925, zm. 30 października 1989) – węgierski biolog, który opracował rodzaj języków formalnych, znanych dziś jako L-systemy lub systemy Lindenmayera (1968), za pomocą których modelował zachowanie komórek roślin; dziś służą one również do modelowania całych roślin.Fraktal (łac. fractus – złamany, cząstkowy, ułamkowy) w znaczeniu potocznym oznacza zwykle obiekt samo-podobny (tzn. taki, którego części są podobne do całości) albo "nieskończenie subtelny" (ukazujący subtelne detale nawet w wielokrotnym powiększeniu). Ze względu na olbrzymią różnorodność przykładów matematycy obecnie unikają podawania ścisłej definicji i proponują określać fraktal jako zbiór, który:

  Jeśli dla każdego symbolu istnieje jedna i tylko jedna reguła produkcji, to taki L-system nazywa się deterministycznym. Deterministyczny L-system bezkontekstowy nazywa się systemem DOL (DOL-system).

  Jeśli dla danego symbolu istnieje więcej niż jedna reguła produkcji i dla każdej z nich przypisane jest określone prawdopodobieństwo zastosowania, to taki L-system nazywa się stochastycznym.

  Wykorzystanie L-systemów w grafice komputerowej wymaga przełożenia symboli na struktury graficzne. W zależności od wykorzystywanego modelu stosuje się różne metody transformowania zapisu formalnego do grafiki. Jednym z przykładów jest tak zwana „grafika żółwia” (zbliżona do koncepcji wykorzystywanej w języku Logo). Każdy symbol w L-systemie jest w takim modelu interpretowany jako określona sekwencja ruchów „żółwia”.

  Grafika 3D (grafika trójwymiarowa) – nazwa jednej z dziedzin grafiki komputerowej, zajmującej się głównie wizualizacją obiektów trójwymiarowych. Nazwa pochodzi od angielskiego sformułowania Three-Dimensional Graphics.Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • IFS (geometria fraktalna)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Przemysław Prusinkiewicz, Aristid Lindenmayer, The Algorithmic Beauty of Plants (The Virtual Laboratory), Springer Science+Business Media, 1990 ​ISBN 0-387-97297-8​ (książka do pobrania za darmo w formacie PDF [1]).
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • System Lindenmayera (ang.) w encyklopedii MathWorld
 • PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.IFS (z ang. iterated function system) zwany też systemem funkcji iterowanych, systemem iterowanych kontrakcji albo przekształceń zwężających to rodzina funkcji za pomocą których konstruuje się fraktale samopodobne. W matematyce terminu tego używa się także na określenie samej metody konstrukcji (przedstawionej poniżej). Opis w obecnej postaci został podany przez Hutchinsona (1981). IFS znajduje zastosowanie w zagadnieniach kompresji danych, zwłaszcza graficznych (grafika fraktalna).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.