• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lü Junchang

  Przeczytaj także...
  Era mezozoiczna, mezozoik – era która rozpoczęła się od wielkiego wymierania pod koniec permu, a skończyła zagładą wielkich gadów, pod koniec kredy (patrz tabelka), znanego jako wymieranie kredowe. Era mezozoiczna trwała dwa razy krócej niż paleozoiczna, bo tylko 170 milionów lat. Dzieli się ją na trzy okresy: trias, jurę i kredę.Paleontologia (od gr. palaios – stary + on – byt + logos – nauka) – dziedzina biologii zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości geologicznej. Ściśle związana z geologią, posługuje się często fizyką i chemią.
  Ruyangosaurus – rodzaj zauropoda z grupy Titanosauriformes. Żył na początku późnej kredy na terenie dzisiejszych Chin. Gatunek typowy rodzaju, Ruyangosaurus giganteus, został opisany w 2009 roku przez Lü Junchanga i współpracowników. Jego szczątki odkryto w osadach formacji Mangchun w powiecie Ruyang na terenie prowincji Henan we wschodnich Chinach. Ruyangosaurus cechował się stosunkowo niskimi wyrostkami kolczystymi kręgosłupa. Odnaleziona kość piszczelowa dinozaura mierzyła 127 cm długości, a zachowany fragment kości udowej – 120 cm. Długość całej tej kości szacuje się na około 200 cm. Czwarty krętarz jest zredukowany do niskiej, zaokrąglonej wypukłości. Średnica centrum kręgu tułowiowego Ruyangosaurua mierzy 51 cm, natomiast u argentynozaura – 50 cm. Kręgi argentynozaura miały jednak znacznie dłuższe wyrostki kolczyste. Lü i współpracownicy sugerują, że Ruyangosaurus jest największym dinozaurem odkrytym dotychczas w Azji. Autorzy wstępnie przypisali ten rodzaj do rodziny Andesauridae, wskazując na duże rozmiary, obecność systemu hyposphene–hypantrum i dwa lub trzy duże wgłębiania na bocznej stronie łuku kręgowego. Stwierdzili jednak, że nie jest on typowym andezaurydem, a kolejne odkrycia mogą doprowadzić do zmiany jego pozycji systematycznej.

  Lü Junchang (chiń.: 吕君昌; ur. 1965) – chiński paleontolog specjalizujący się w badaniu mezozoicznych gadów oraz stratygrafii. Ma stopień doktora. Obecnie pracuje w Instytucie Paleontologii Kręgowców i Paleoantropologii w Pekinie. Zajmuje się głównie pterozaurami i ich filogenezą. Opisał kilka ich gatunków, m.in. Ningchengopterus liuae i Changchengopterus pani. Bada również dinozaury – jest jednym z autorów naukowego opisu olbrzymiego zauropoda z rodzaju Ruyangosaurus.

  Filogeneza (gr. φυλη – gatunek, ród i γενεσις – pochodzenie) – droga rozwoju rodowego, pochodzenie i zmiany ewolucyjne grupy organizmów, zwykle gatunków. Termin wprowadzony w 1866 roku przez Ernsta Haeckla w Generelle Morphologie der Organismen.Stratygrafia – dział geologii historycznej zajmujący się ustalaniem wieku i przyczyn rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej.

  Przypisy

  1. Lu Junchang (ang.). The Pterosaur Database. [dostęp 16 sierpnia 2009].
  2. Lü J, Xu L, Jia S, Zhang X i inni. A new gigantic sauropod dinosaur from the Cretaceous of Ruyang, Henan, China. „Geological Bulletin of China”. 28 (1), s. 1–10, 2009 (ang.). 
  Dinozaury (Dinosauria – z stgr. δεινός deinos – straszny, potężny + σαῦρος sauros – jaszczur) – grupa archozaurów (gadów naczelnych), które zdominowały ziemskie ekosystemy na ponad 160 mln lat, pojawiając się w środkowym triasie. Pod koniec okresu kredy, około 65,5 mln lat temu, katastrofalne wymieranie skończyło ich dominację na lądzie na wszystkich kontynentach. Jedna grupa dinozaurów przeżyła do dnia dzisiejszego: większość taksonomów uważa, że współczesne ptaki są dinozaurami z grupy teropodów. Dinosauria obejmuje dwa rzędy: Saurischia (gadziomiedniczne) oraz Ornithischia (ptasiomiedniczne).Język chiński (chiń. upr. 汉语, chiń. trad. 漢語, pinyin Hànyǔ; lub chiń. upr./chiń. trad. 中文, pinyin Zhōngwén) – język lub grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk), należących do rodziny chińsko-tybetańskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pterozaury, gady latające (Pterosauria, z gr. pteron – skrzydło + sauros – jaszczur) – rząd latających archozauromorfów, prawdopodobnie archozaurów (gadów naczelnych), żyjących od późnego triasu do końca kredy (230 do 65,5 mln lat temu). Najczęściej klasyfikowane jako archozaury z kladu Avemetatarsalia (obejmującego ptaki i archozaury bliżej spokrewnione z nimi niż z krokodylami) blisko spokrewnione z dinozauromorfami; z niektórych analiz kladystycznych wynika jednak, że mogły być przedstawicielami kladu Archosauriformes nienależącymi do archozaurów lub nawet archozauromorfami nienależącymi do Archosauriformes.
  Zauropody (Sauropoda) – infrarząd dinozaurów z rzędu dinozaurów gadziomiednicznych (Saurischia). Należały do niego największe zwierzęta lądowe, jakie kiedykolwiek stąpały po ziemi. Wszystkie były roślinożerne. Odkryto, że ostatnie z zauropodów, żyjące około 65 mln lat temu na terenie dzisiejszych Indii, mogły żywić się także trawami, na co wskazują przeprowadzone przez Caroline Stromberg i współpracowników badania skamieniałych odchodów znalezionych w Indiach. Wcześniej uważano, że trawy pojawiły się długo po wymarciu dinozaurów (w oligocenie).
  Ningchengopterus – rodzaj pterozaura z grupy pterodaktyli żyjącego we wczesnej kredzie na terenie dzisiejszej Azji. Jego szczątki odkryto w osadach formacji Yixian w Mongolii Wewnętrznej w północnych Chinach.
  Changchengopterus – rodzaj pterozaura z rodziny Wukongopteridae. Żył w jurze na terenach współczesnych Chin. Został opisany w 2009 roku przez Lü Junchanga w oparciu o niemal kompletny szkielet pozaczaszkowy. Lü twierdził, że okaz pochodzi z osadów formacji Tiaojishan w powiecie Qinglong w prowincji Hebei, datowanych na środkową lub późną jurę, jednak inni autorzy sugerują, że został on zebrany w złożach Daohugou, datowanych na późną jurę lub wczesną kredę.

  Reklama