• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwoczenie

  Przeczytaj także...
  Pisklę – świeżo wykluty z jaja ptak (termin stosowany również dla młodych dinozaurów), u większości gatunków wymagający opieki rodzicielskiej.1. Kwoka (kura), (ang. brood hen) – kura domowa w okresie lęgowym, potocznie nazywanym okresem kwoczenia. W okresie tym kwoka znosi jaja, wysiaduje je i wyprowadza lęg. Potomstwem kwoki są kurczęta.
  Prolaktyna (PRL) – hormon peptydowy zbudowany ze 198 aminokwasów (u człowieka), o masie cząsteczkowej 23 kDa. Ma zbliżone efekty metaboliczne, budowę chemiczną i centrum aktywne do somatotropiny. Prolaktyna wiąże cynk, co prawdopodobnie zwiększa trwałość cząsteczki.

  Kwoczenie – zespół objawów u kwoki wywołanych chęcią wysiadywania jaj i wodzenia piskląt. Występowanie kwoczenia, o ile się go nie przerwie, powoduje przerwę w nieśności trwającą do 7 tygodni. Objawy te pojawiają się pod wpływem wydzielania przez przedni płat przysadki mózgowej hormonu – prolaktyny.

  Rasa – dostatecznie liczna grupa organizmów w obrębie jednego gatunku, zdolna do rozmnażania w warunkach naturalnych, o wspólnym pochodzeniu i wspólnych cechach istotnych dla odróżnienia jej od innych organizmów tego gatunku. Rasa wykształca się samorzutnie lub zostaje wyhodowana przez człowieka w wyniku stosowanych metod hodowlanych.

  Objawy kwoczenia[ | edytuj kod]

 • przerwa w nieśności,
 • podwyższona temperatura ciała,
 • charakterystyczny głos,
 • uporczywe siedzenie w gnieździe.
 • Warunki sprzyjające występowaniu kwoczenia[ | edytuj kod]

 • pozostawianie jaj w gniazdach,
 • podwyższona temperatura otoczenia,
 • nierównomierne oświetlenie powierzchni kurnika (szczególnie zaciemnione kąty).
 • Oprócz różnic osobniczych w obrębie rasy istnieją różnice między poszczególnymi rasami w skłonności do występowania kwoczenia. Wynika to z różnej intensywności wydzielania prolaktyny oraz różnej wrażliwości na ten hormon. Obecnie większość rodów wyselekcjonowanych na wysoką nieśność ma tę niepożądaną cechę zupełnie wyeliminowaną.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Witold Gawęcki, Jerzy Kruszyński, Nomenklatura i definicje w produkcji drobiarskiej, w: Poradnik instruktora drobiarstwa, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Warszawa, 1982, s.10  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.