• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwiatówki

  Przeczytaj także...
  Strefa międzyzwrotnikowa (strefa gorąca, tropikalna, tropiki) – jedna ze stref oświetlenia kuli ziemskiej, obejmująca obszar położony między zwrotnikami Raka (23°27′N) i Koziorożca (23°27′S). W ciągu roku w każdym miejscu tej strefy Słońce dwa razy znajduje się w zenicie – z wyjątkiem zwrotników, gdzie zenitalne górowanie Słońca zachodzi tylko raz. Poza tą strefą Słońce nigdy nie góruje w zenicie.Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).
  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.

  Kwiatówki, czerwonki (Dicaeidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca 44 gatunki małych ptaków, występujących w tropikach Azji i Australazji.

  Są to małe (długość ciała 10–18 cm), kolorowo ubarwione ptaki, z krótkimi ogonami, krótkimi grubymi dziobami oraz rurkowatymi językami. Język jest przystosowany do odżywiania się nektarem, aczkolwiek niektóre gatunki zjadają również owoce i drobne bezkręgowce.

  Systematyka[]

  Do rodziny zaliczane są następujące rodzaje:

  Australazja – to część świata rozciągająca się przestrzeni ok. 70 mln km² morskiej półkuli globu (gł. Oceanu Spokojnego). Obszar obejmujący Australię, Nową Zelandię, Nową Gwineę oraz wiele mniejszych wysp w ich okolicach, większość z których położona jest we wschodniej części Indonezji. Nazwę utworzył Charles de Brosses w Histoire des navigations aux terres australes (1756).Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:
 • Prionochilus
 • Dicaeum
 • Wcześniej zaliczano do tej rodziny rodzaje Melanocharis, Rhamphocharis (obecnie klasyfikowane w rodzinie Melanocharitidae), Oreocharis, Paramythia (obecnie Paramythiidae) i Pardalotus (obecnie Pardalotidae).

  Przypisy

  1. Dicaeidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Systematyka i nazwy polskie za: P. Mielczarek, M. Kuziemko: Rodzina: Dicaeidae Bonaparte, 1853 - kwiatówki - Flowerpeckers (wersja: 2015-05-27). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2015-11-21].
  3. Przemysław Busse: Mały słownik zoologiczny - Ptaki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991, s. 23. ISBN 83-214-0563-0.
  4. F. Gill, D. Donsker: Dippers, leafbirds, flowerpeckers & sunbirds (ang.). IOC World Bird List: Version 3.2. [dostęp 2015-11-21].
  5. J.H. Boyd III: Dicaeidae: Flowerpeckers (ang.). W: Aves—A Taxonomy in Flux 3.05 Introduction [on-line]. John Boyd's Home Page. [dostęp 2015-11-21].
  Nektar – wydzielina miodników (nektarników) roślin. Jest to wodny roztwór cukrów, głównie fruktozy i glukozy. Nektar wabi zwierzęta zapylające kwiaty (głównie owady), przez co odgrywa kluczową rolę w procesie rozmnażania roślin. Jego skład i intensywność wydzielania są zmienne u poszczególnych gatunków, o różnej porze dnia i w zależności od warunków pogodowych. Z nektaru pszczoły wytwarzają miód, który powstaje w wyniku zagęszczenia nektaru (odparowania znacznej części wody), rozłożenia sacharozy na cukry proste i zakonserwowania powstałej substancji niewielką ilością kwasu mrówkowego.Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prionochilus – rodzajów ptaków z rodziny kwiatówek (Dicaeidae). Od drugiego taksonu z tej rodziny odróżnia je posiadanie dziesięciu długich lotek w skrzydle i charakterystyczny głos. Badania nad nim, prowadzone u obu rodzajów, sugerują, że Dicaeum pochodzą od Prionochilus. Wewnątrz rodzaju wyróżnia się sześć gatunków, co stanowi niewiele, w porównaniu do 42 gatunków w Dicaeum. Zasięg występowania gatunków z rodzaju tego rodzaju jest mniejszy niż Dicaeum – żyją na Filipinach, Borneo, Sumatrze, Jawie i Półwyspie Malajskim. Nazwa Prionochilus pochodzi od greckich słów prion – piła i kheilos – warga, co odnosi się do ząbkowanych krawędzi wzdłuż dzioba.
  Lamparciki (Pardalotidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), występujących endemicznie w Australii.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Melanocharis – rodzaj ptaków z rodziny jagodziaków (Melanocharitidae), obejmujący gatunki występujące w Nowej Gwinei.
  Jagodniki (Paramythiidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Wcześniej zaliczana do kwiatówek (Dicaeidae).
  Jagodziaki (Melanocharitidae) – rodzina małych ptaków z rzędu wróblowych (passeriformes). Są endemiczne dla Nowej Gwinei.
  Język (łac. lingua) – wieloczynnościowy narząd, twór mięśniowy jamy gębowej kręgowców. Głównym zadaniem języka jest podsuwanie pokarmu pod zęby, mieszanie pokarmu w czasie żucia i przesuwanie kęsów pokarmu do gardła, lecz niektóre gatunki używają go również do innych celów. Dla przykładu:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.