• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwasy siarkowe

  Przeczytaj także...
  Kwas sulfoksylowy (sulfanodiol), H2SO2 – nieorganiczny związek chemiczny, bardzo słaby kwas nieorganiczny o silnych właściwościach redukujących. Jony sulfoksylowe można otrzymać przez rozkład dwutlenku tiomocznika, (NH2)2CSO2, w warunkach alkalicznych w atmosferze argonu. Roztwory wodne kwasu sulfoksylowego i jego soli są nietrwałe. Znane są sole sulfoksylowe cynku i kobaltu, otrzymywane przez działanie wodą amoniakalną na odpowiednie podsiarczyny:Kwas siarkowy (nazwa Stocka: kwas siarkowy(VI)), H2SO4 – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami. Bywa zwany krwią przemysłu chemicznego, ze względu na to, że używa się go w bardzo wielu kluczowych syntezach. Sole kwasu siarkowego to siarczany.
  Kwasy tlenowe (oksokwasy) – kwasy nieorganiczne, które zawierają przynajmniej jeden atom tlenu połączony z atomem centralnym kwasu. Przykładem tego rodzaju kwasu jest kwas siarkowy H2SO4.

  Tlenowe kwasy siarki – ogólne określenie tlenowych kwasów nieorganicznych, w których atom siarki jest atomem centralnym.

  Atom centralny – w chemii koordynacyjnej – atom wchodzący w skład związku chemicznego, wokół którego skoordynowane są inne atomy lub ich grupy zwane ligandami. Inna nazwa to centrum koordynacji.Kwas sulfonowy – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, nietrwały tautomer kwasu siarkawego zawierający grupę sulfonową.

  Przykłady[]

 • kwas sulfoksylowy, kwas siarkowy(II) – H2SO2
 • kwas siarkawy, kwas siarkowy(IV) – H2SO3
 • kwas siarkowy, kwas siarkowy(VI) – H2SO4
 • kwas sulfonowy – HSHO3
 • kwas pirosiarkowy, kwas disiarkowy (występuje w oleum) – H2S2O7
 • kwas nadtlenosiarkowy, kwas Caro – H2SO5
 • kwas nadtlenodisiarkowy – H2S2O8
 • kwas tiosiarkawy, kwas tiosiarkowy(IV) – H2S2O2
 • kwas tiosiarkowy, kwas tiosiarkowy(VI) – H2S2O3
 • kwas ditionawy, kwas podsiarkawy – H2S2O4
 • kwas ditionowy, kwas podsiarkowy – H2S2O6

 • Kwas nadtlenosiarkowy (kwas Caro), H2SO5 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych. W kwasie tym centralny atom sześciowartościowej siarki wraz z przyłączonymi atomami tlenu przybiera charakterystyczną formę czworościanu. Nazwę "kwas Caro" zawdzięcza swemu odkrywcy, Heinrichowi Caro.Kwas siarkawy (nazwa Stocka: kwas siarkowy(IV)), H2SO3 – nieorganiczny związek chemiczny, słaby i nietrwały kwas powstający w reakcji dwutlenku siarki z wodą. Z metalami tworzy trwałe sole – siarczyny.
  Kwas ditionowy (kwas dwutionowy, kwas podsiarkowy) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych siarki. Jest związkiem nietrwałym, istnieje tylko w rozcieńczonych roztworach. Sole kwasu ditionowego, ditioniany (podsiarczany), otrzymuje się przez utlenianie siarczynów dwutlenkiem manganu w środowisku kwaśnym. Ogrzewanie kwaśnych roztworów dwutionianów prowadzi do ich rozkładu:Kwas nadtlenodisiarkowy (kwas nadsiarkowy), H2S2O8 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych. Otrzymywany przez elektrolityczne utlenianie kwasu siarkowego na elektrodach platynowych. Sole tego kwasu to nadsiarczany (np. nadsiarczan amonu).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kwas tiosiarkowy, H2S2O3 – nieorganiczny związek chemiczny, słaby kwas tlenowy siarki. Jest nietrwały, w temperaturze pokojowej natychmiast po powstaniu ulega rozpadowi. Rozpada się również w roztworach wodnych (na dwutlenek siarki i wodę). Jego sole to tiosiarczany.

  Reklama