• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwasy polikarboksylowe

  Przeczytaj także...
  EGTA – organiczny związek chemiczny będący związkiem chelatującym. Jest stosowany w chemii analitycznej. Często jest składnikiem tzw. płynu Krebsa. Właściwości chelatujące podobne do EDTA, w odróżnieniu od niego silniej wiąże jony wapniowe od magnezowych.Kwas Kempa (nazwa systematyczna: kwas cis, cis-1,3,5-trimetylocykloheksano-1,3,5-trikarboksylowy) – organiczny związek chemiczny, kwas trójkarboksylowy będący pochodną cykloheksanu. Związek ten wykorzystuje się do syntezy receptorów molekularnych oraz w badaniach modelowania miejsc aktywnych enzymów.
  Kwas 1,3,5-benzenotrikarboksylowy – organiczny związek chemiczny, kwas aromatyczny zawierający trzy grupy karboksylowe w pozycjach 1,3,5.

  Kwasy polikarboksylowekwasy karboksylowe zawierające więcej niż jedną grupę karboksylową. Mogą być łańcuchowe, cykliczne lub aromatyczne.

  Kwas cytrynowy (E330) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów karboksylowych. Zawiera 3 grupy karboksylowe.EDTA (kwas edetynowy, kwas wersenowy, komplekson II; łac. acidum edeticum) – organiczny związek chemiczny kwas polikarboksylowy i jednocześnie α-aminokwas. Z mocnymi zasadami tworzy sole werseniany. Jest szeroko stosowanym czynnikiem kompleksującym wiele kationów metali, takich jak Ca, Mg czy Fe. Zazwyczaj stosowany w postaci soli disodowej (wersenian disodowy) ze względu na jej większą rozpuszczalność w wodzie (tzw. komplekson III).

  Ważniejsze kwasy trójkarboksylowe:

  Kwas nitrylotrioctowy (skrót NTA od ang. – nitrilotriacetic acid), C6H9NO6 − organiczny związek chemiczny stosowany powszechnie jako ligand chelatowy tworzący kompleksy z takimi kationami jak: Ca, Cu czy Fe.Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych o wzorze –COOH. Charakterystyczna dla wszystkich kwasów karboksylowych. Ma charakter kwasowy, a kwasowość zależy od reszty węglowodorowej. Grupa ta jest jedną z dwóch grup funkcyjnych aminokwasów.
 • kwas cytrynowy
 • kwas izocytrynowy
 • EDTA
 • EGTA
 • kwas melitowy
 • kwas Kempa
 • kwas 1,3,5-benzenotrikarboksylowy
 • kwas nitrylotrioctowy
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kwasy dikarboksylowe
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.825 sek.