• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwasy humusowe

  Przeczytaj także...
  Moc kwasu – ilościowa miara jego chemicznej „siły działania”. Miarą tej mocy jest zazwyczaj minus logarytm dziesiętny ze stałej dysocjacji kwasu (Ka) w danych warunkach, oznaczany skrótem pKa.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Huminy (łac. humus ‘ziemia’) – substancje podstawowe próchnicy, węgla brunatnego i kamiennego. Frakcja, która nie ulega rozpuszczeniu pod wpływem działania roztworów alkalicznych.
  Wzór strukturalny typowego kwasu humusowego

  Kwasy humusowe, kwasy próchnicowe – mieszanina wielkocząsteczkowych związków organicznych o zmiennym składzie (w zależności od składu materii organicznej, z której powstają) i charakterze kwasowym, wchodzących w skład próchnicy glebowej i roztworów wód naturalnych. Tworzą się one w biochemicznych procesach rozkładu związków organicznych budujących żywe organizmy. Budowa tych wyjątkowo skomplikowanych związków nie jest jeszcze do końca poznana, dlatego najczęściej rozpatruje się je na zasadzie różnic pomiędzy różnymi rodzajami tych substancji.

  Kwasy fulwowe – organiczne związki chemiczne o charakterze kwasowym stanowiące część frakcji organicznej gleby (obok kwasów humusowych i humin). Zbudowane są z pierścieni aromatycznych zawierających liczne kwasowe grupy funkcyjne (fenolowe i karboksylowe) i łańcuchy boczne, powiązane wiązaniami wodorowymi i siłami van der Waalsa. Masa cząsteczkowa wynosi od 1000 do 30 000 daltonów. Ulegają one rozpuszczaniu i ekstrakcji pod wpływem wodorotlenku sodu (NaOH).Saturnin Zawadzki (ur. 7 lipca 1923 w Radomiu, zm. 17 września 2003) – polski gleboznawca, profesor nauk rolniczych, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Naukowej Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych.

  Wyróżnia się dwie podstawowe grupy tych związków:

  Próchnica (humus) – bezpostaciowe, organiczne szczątki w różnym stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu rozkładu, głównie roślinne, nagromadzone w glebach, albo na jej powierzchni (np. w lesie). Zależnie od rozpatrywanych właściwości, stosowane są różne określenia próchnicy:Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
 • kwasy huminowe – grupa związków o różnych właściwościach
 • kwasy hymatomelanowe – trudno rozpuszczalne w wodzie, a łatwo w alkoholu, o barwie brunatnej, najczęściej w postaci koloidów
 • kwasy huminowe brunatne
 • kwasy huminowe szare
 • kwasy fulwowe (fulwokwasy) – łatwo rozpuszczalne w wodzie związki, o barwie od żółtej do jasnobrązowej, mniejszej masie cząsteczkowej niż kwasy huminowe i większym stopniu dysocjacji
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • huminy
 • Literatura[ | edytuj kod]

 • Saturnin Zawadzki (red.): Gleboznawstwo. Wyd. IV, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1999. ​ISBN 83-09-01703-0
 • I. Galeska, T. Hickey, F. Moussy, D. Kreutzer i inni. Characterization and biocompatibility studies of novel humic acids based films as membrane material for an implantable glucose sensor. „Biomacromolecules”. 2 (4), s. 1249–1255, 2001. DOI: 10.1021/bm010112y. PMID: 11777399. 
 • GE. Fredheim, BE. Christensen. Polyelectrolyte Complexes: Interactions between Lignosulfonate and Chitosan. „Biomacromolecules”. 4 (2). s. 232–239. DOI: 10.1021/bm020091n. PMID: 12625717. 
 • A. Piccolo. The supramolecular structure of humic substances: A novel understanding of humus chemistry and implications in soil science. „Adv Agron”. 75, s. 57–134, 2002. DOI: 10.1016/S0065-2113(02)75003-7. 
 • DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Układ koloidalny (koloid, układ koloidowy, roztwór koloidalny) – niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej. Rozdrobnienie (czyli dyspersja) substancji rozproszonej jest tak duże, że fizycznie mieszanina sprawia wrażenie substancji jednorodnej, jednak nie jest to wymieszanie na poziomie pojedynczych cząsteczek.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.