• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwasy dikarboksylowe

  Przeczytaj także...
  Kwas szczawiowooctowy – organiczny związek chemiczny z grupy dikarboksylowych ketokwasów, jeden ze składników zapoczątkowujących cykl Krebsa – drugim jest Acetylo-CoA.Kwas fumarowy (fumaran, kwas trans-butenodiowy, HOOC–CH=CH–COOH) – organiczny związek chemiczny z grupy nienasyconych alifatycznych kwasów dikarboksylowych. Występuje w mchach i grzybach. Jest stosowany jako lek w łuszczycy.
  Kwas ftalowy, C6H4(COOH)2 – organiczny związek chemiczny z grupy dikarboksylowych kwasów aromatycznych. Jest stosowany w syntezie organicznej.

  Kwasy dikarboksylowe to kwasy karboksylowe zawierające dwie grupy karboksylowe (–COOH).

  Kwas adypinowy (E355) – organiczny związek chemiczny zaliczany do kwasów dikarboksylowych. Otrzymuje się go poprzez utlenianie cykloheksanolu. Jest stosowany w syntezie poliamidów (np. nylonu).Kwas maleinowy (kwas cis-butenodiowy, HOOC-CH=CH-COOH) – organiczny związek chemiczny, nienasycony alifatyczny kwas dikarboksylowy.

  Nazwy systematyczne najprostszych kwasów tworzy się przez dodanie końcówki -odiowy do nazwy alkanu zawierającego tyle atomów węgla, co dany kwas.

  Kwas α-ketoglutarowy – organiczny związek chemiczny z grupy dikarboksylowych ketokwasów, ketonowa pochodna kwasu glutarowego.Kwas korkowy, kwas suberynowy – organiczny związek chemiczny, kwas dikarboksylowy o wzorze półstrukturalnym: HOOC-(CH2)6-COOH lub wzorze sumarycznym: C8H14O4. W stanie czystym występuje w postaci białych płatków lub białego, ziemistego proszku; topi się w temperaturze 141–144 °C i wrze w temperaturze 300 °C.

  Ważniejsze kwasy dikarboksylowe[]

 • Nasycone
 • kwas szczawiowy (kwas etanodiowy), HOOC–COOH
 • kwas malonowy (kwas propanodiowy), HOOC–CH2–COOH
 • kwas bursztynowy (kwas 1,4-butanodiowy), HOOC–(CH2)2–COOH
 • kwas glutarowy (kwas pentanodiowy), HOOC–(CH2)3–COOH
 • kwas adypinowy (kwas heksanodiowy), HOOC–(CH2)4–COOH
 • kwas pimelinowy (kwas heptanodiowy), HOOC–(CH2)5–COOH
 • kwas korkowy (kwas suberynowy, kwas oktanodiowy), HOOC–(CH2)6–COOH
 • kwas azelainowy (kwas nonanodiowy), HOOC–(CH2)7–COOH
 • kwas sebacynowy (kwas dekanodiowy), HOOC–(CH2)8–COOH
 • Nienasycone
 • kwas maleinowy, HOOC–CH=CH–COOH (cis)
 • kwas fumarowy, HOOC–CH=CH–COOH (trans)
 • Aromatyczne
 • kwas ftalowy, (kwas o-benzenodikarboksylowy) HOOC–C6H4–COOH
 • kwas tereftalowy, (kwas p-benzenodikarboksylowy)
 • kwas izoftalowy, (kwas m-benzenodikarboksylowy)
 • Hydroksykwasy dikarboksylowe
 • kwas tartronowy, HOOC–CH(OH)–COOH
 • kwas jabłkowy, HOOC–CH2–(CH–OH)–COOH
 • kwas winowy, HOOC–(CH–OH)2–COOH
 • kwas glukarowy, HOOC–(CH-OH)4–COOH
 • Ketokwasy dikarboksylowe
 • kwas mezoksalowy, (HOOC–C(O)–COOH)
 • kwas szczawiooctowy, (HOOC–C(O)–CH2–COOH)
 • kwas α-ketoglutarowy, (HOOC–C(O)–CH2–CH2–COOH)
 • Kwas glukarowy - (lub kwas sacharowy) organiczny związek chemiczny, dikarboksykwas. Jest produktem utleniania glukozy (przy węglu C1 i C6).Kwas winowy (E334), HOOC–CH(OH)–CH(OH)–COOH – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów dikarboksylowych zawierający dwie grupy hydroksylowe (–OH). Występuje w owocach (zwykle enancjomer D), zwłaszcza winogronach w stanie wolnym i w postaci soli.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kwas azelainowy (Acidum azelaicum) – organiczny, kwas dikarboksylowy o wzorze półstrukturalnym: HOOC-(CH2)7-COOH lub wzorze sumarycznym: C9H16O4. Topi się w temperaturze 106-108 °C i wrze w temperaturze 225 °C (przy 10 mm Hg).
  Kwas bursztynowy (według obecnej nomenklatury IUPAC kwas 1,4-butanodiowy, dawniej kwas 1,2-etanodikarboksylowy) – związek organiczny, kwas dikarboksylowy o wzorze (CH2COOH)2.
  Kwas tartronowy – organiczny związek chemiczny, kwas dikarboksylowy o wzorze półstrukturalnym HOOC–CH(OH)–COOH. Tworzy bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie.
  Kwas glutarowy – związek organiczny, kwas dikarboksylowy o wzorze półstrukturalnym: HOOC-(CH2)3-COOH lub wzorze sumarycznym: C5H8O4. Kwas ten topi się w temperaturze 95-98 °C i wrze w temperaturze 200 °C.
  Kwas tereftalowy (kwas 1,4-benzenodikarboksylowy), C6H4(COOH)2 – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów aromatycznych, zawierający dwie grupy karboksylowe w pozycji para. Jego izomer orto to kwas ftalowy, a izomer meta to kwas izoftalowy.
  Kwas jabłkowy (kwas hydroksybursztynowy, E296) – organiczny związek chemiczny, hydroksykwas dikarboksylowy występujący m.in. w jabłkach i rabarbarze. Jest produktem ubocznym metabolizmu węglowodanów. Jego forma zjonizowana (jabłczan) występuje jako produkt pośredni w cyklu kwasu cytrynowego (cyklu Krebsa).
  Kwas pimelinowy – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów dikarboksylowych. Pochodne kwasu pimelinowego uczestniczą w biosyntezie lizyny i biotyny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.