• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwasy  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.Moc kwasu – ilościowa miara jego chemicznej „siły działania”. Miarą tej mocy jest zazwyczaj minus logarytm dziesiętny ze stałej dysocjacji kwasu (Ka) w danych warunkach, oznaczany skrótem pKa.
  Wybrane kwasy[ | edytuj kod] Wybrane tlenowe kwasy nieorganiczne
 • kwas azotowy (azotowy(V)), HNO3
 • kwas azotawy (azotowy(III)), HNO2
 • kwas siarkowy (siarkowy(VI)), H2SO4
 • kwas siarkawy (siarkowy(IV)), H2SO3
 • kwas nadtlenodisiarkowy, H2S2O8
 • kwas fosforowy (fosforowy(V)), H3PO4
 • kwas fosfonowy (fosforawy, fosforowy(III)), H3PO3
 • kwas węglowy, H2CO3
 • kwas podchlorawy, (chlorowy(I)) HClO
 • kwas chlorawy (chlorowy(III)), HClO2
 • kwas chlorowy (chlorowy(V)), HClO3
 • kwas nadchlorowy (chlorowy(VII)), HClO4
 • kwas borowy, H3BO3
 • Wybrane beztlenowe kwasy nieorganiczne
 • kwas fluorowodorowy, HFaq
 • kwas chlorowodorowy (solny), HClaq
 • kwas bromowodorowy, HBraq
 • kwas jodowodorowy, HIaq
 • kwas siarkowodorowy, H2Saq
 • kwas cyjanowodorowy, HCNaq
 • Wybrane kwasy organiczne
 • kwasy karboksylowe:
 • kwas mrówkowy, HCOOH
 • kwas octowy, CH3COOH
 • kwas szczawiowy, (COOH)2
 • kwas benzoesowy, PhCOOH
 • kwas mlekowy, CH3CH(OH)COOH
 • kwas cytrynowy, HOOC−CH2−C(OH)(COOH)−CH2−COOH
 • kwasy organiczne niezawierające grupy karboksylowej:
 • fenole, np. kwas pikrynowy, C6H2(NO2)3OH
 • kwas moczowy, Harnsäure Ketoform.svg
 • kwasy hydroksamowe, RC(=O)NHOH
 • kwasy organiczne zawierające resztę kwasu nieorganicznego:
 • kwas p-toluenosulfonowy, CH3−C6H4−SO3H
 • kwas decylofosfonowy, CH3(CH2)9−PO3H2
 • kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) i kwasy rybonukleinowe (RNA) – poli(diestry kwasu fosforowego)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • moc kwasu, tlenek kwasowy
 • skala pH
 • kwasy wielo- i jednoprotonowe (wielo- i jednozasadowe)
 • Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, "do końca, granicy"; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia należącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie.Svante August Arrhenius (ur. 19 lutego 1859 w Uppsali, zm. 2 października 1927 w Sztokholmie) – szwedzki chemik i fizyk, jeden z twórców chemii fizycznej.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kwas siarkowy (nazwa Stocka: kwas siarkowy(VI)), H2SO4 – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami. Bywa zwany krwią przemysłu chemicznego, ze względu na to, że używa się go w bardzo wielu kluczowych syntezach. Sole kwasu siarkowego to siarczany.
  Reszta kwasowa – tradycyjna nazwa fragmentu cząsteczki kwasu, powstałego po oderwaniu się od kwasu w wyniku dysocjacji elektrolitycznej jednego lub więcej atomów wodoru.
  Kwas mlekowy (kwas 2-hydroksypropanowy, E270), C2H4OHCOOH – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów, obecny w skwaśniałym mleku (skąd pochodzi jego nazwa) oraz powstający w mięśniach w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego, kiedy dochodzi do procesu beztlenowej glikolizy, zwanej fermentacją mlekową.
  Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej.
  Jon wodorowy – kation (jon dodatni) utworzony z atomu wodoru, poprzez oderwanie jego jednego elektronu. Praktycznie biorąc jon wodorowy jest po prostu wolnym protonem. W zapisach przebiegu reakcji chemicznych zapisuje się go jako: H.
  Elektrofil (czynnik elektrofilowy) – cząsteczka lub grupa, w której występuje niedomiar elektronów i w odpowiednich warunkach jest w stanie je przyjąć, czyli być ich akceptorem.
  Kwasy tlenowe (oksokwasy) – kwasy nieorganiczne, które zawierają przynajmniej jeden atom tlenu połączony z atomem centralnym kwasu. Przykładem tego rodzaju kwasu jest kwas siarkowy H2SO4.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.