• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwas winowy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Aktywność optyczna, skręcalność optyczna, lub czynność optyczna – właściwość niektórych związków chemicznych polegająca na zdolności skręcania płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego. Skręcalność optyczna jest rodzajem dwójłomności, powiązanym zjawiskiem związanym z absorpcją światła jest dichroizm kołowy.Emetyk (gr. εμετικός emetikós – wymiotny) – organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty.

  Kwas winowy (łac. acidum tartaricum, E334) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów dikarboksylowych zawierający dwie grupy hydroksylowe (–OH). Występuje w owocach (zwykle enancjomer D), zwłaszcza winogronach w stanie wolnym i w postaci soli.

  Kwasy aldarowe (przestarzale: kwasy glikarowe) – grupa kwasów cukrowych o wzorze ogólnym HOOC[CH(OH)]nCOOH pochodnych aldoz, w których końcowe grupy aldehydowa i hydroksylowa zostały utlenione do grup karboksylowych. Utlenienie jedynie grupy aldehydowej prowadzi do powstania kwasu aldonowego, a grupy hydroksylowej – kwasu uronowego.Enancjomery to izomery optyczne, które są własnymi lustrzanymi odbiciami – mniej więcej tak jak prawa i lewa rękawiczka. Mogą istnieć tylko dwa enancjomery danego związku chemicznego.

  Spis treści

 • 1 Izomery i aktywność optyczna
 • 2 Zastosowanie
 • 2.1 Zastosowanie w medycynie
 • 3 Preparaty – Polska
 • 4 Przypisy
 • 5 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.
  Owoc (łac. fructus) − w znaczeniu botanicznym występujący u okrytozalążkowych organ powstający z zalążni słupka, zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie.
  Diastereoizomery to izomery konfiguracyjne (np. izomery optyczne lub izomery E-Z), które nie pozostają z sobą w relacji odbić lustrzanych, nie są to więc enancjomery.
  Ludwik Pasteur (fr. Louis Pasteur, ur. 27 grudnia 1822 w Dole, zm. 28 września 1895 w Saint-Cloud) – francuski chemik i prekursor mikrobiologii.
  Klasyczna chemiczna analiza jakościowa związków nieorganicznych to przede wszystkim analiza jonów występujących w roztworze. Do roztworu dodaje się różnych odczynników i obserwuje się zmiany koloru roztworu, wytrącanie osadów, oraz inne charakterystyczne reakcje, które świadczą o obecności pewnych jonów oraz grup jonów. W skład klasycznej analizy jakościowej wchodzi też barwienie płomienia palnika. Różne jony barwią płomień na różne i zwykle łatwo rozróżnialne kolory.
  Winian amonowo-sodowy NaNH4C4H4O6•4H2O – organiczny związek chemiczny, sól amonowo-sodowa kwasu winowego. Inna, rzadko spotykana nazwa to "Ammonium Rochelle Salt" (ARS). Krystaliczne ciało stałe, dobrze rozpuszczalne w wodzie, mające tendencję do tworzenia roztworów przechłodzonych. Stosowany jest m.in. jako sekwestrant kationów miedziowych (Cu). Winian amonowo-sodowy był jednym ze związków, dzięki którym Ludwik Pasteur odkrył zjawisko chiralności.
  Kornel Stanisław Gibiński (ur. 7 września 1915 w Krakowie, zm. 31 marca 2012 w Katowicach) – polski lekarz, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, członek rzeczywisty PAN, PAU, dr.h.c.mult. , internista, gastroenterolog, farmakolog kliniczny oraz filozof medycyny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.