• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwas glutarowy

  Przeczytaj także...
  Cyjanek potasu (potocznie: cyjanek) – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu cyjanowodorowego. Jest silną trucizną.Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. W jej wyniku powstają nowe związki chemiczne. Jest szczególnym przypadkiem liolizy (solwolizy). Często przebiega w obecności katalizatorów (kwasów lub zasad). Hydrolizę wykorzystuje się w przemyśle chemicznym (np. hydroliza wielocukrów na cukry proste lub hydroliza chlorobenzenu do fenolu).
  PubChem – baza danych związków chemicznych zarządzana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), który jest częścią National Library of Medicine, który z kolei jest instytucją podległą United States National Institutes of Health (NIH). Baza powstała w 2004 r., a jej głównym celem jest przyspieszenie badań nad lekami poprzez obniżenie kosztów dostępu do informacji.

  Kwas glutarowyzwiązek organiczny, kwas dikarboksylowy.

  Piran – organiczny związek chemiczny z grupy nienasyconych eterów cyklicznych o sześcioczłonowym pierścieniu heterocyklicznym. Ma 2 izomery różniące się układem wiązań podwójnych:Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.

  Otrzymywanie[]

  Kwas glutarowy można otrzymać w reakcji otwarcia pierścienia butyrolaktonu za pomocą cyjanku potasu otrzymując nitrylokarboksylan potasu, który następnie można zhydrolizować do kwasu dikarboksylowego. Alternatywnie hydroliza, a następnie utlenianie dihydropiranu daje kwas glutarowy. Można go również otrzymać w reakcji 1,3-dibromopropanu z cyjankiem sodu bądź potasu otrzymując dinitryl, którego hydroliza daje kwas dikarboksylowy.

  Przypisy

  1. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska X. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276. ISBN 978-83-63724-47-7.
  2. Kwas glutarowy – podsumowanie (ang.). PubChem Public Chemical Database.
  3. G. Paris, L. Berlinguet, R. Gaudry. Glutaric Acid and Glutaramide. „Organic Syntheses”. 4, s. 496, 1963 (ang.). [dostęp 13-12-2008].   w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.