Kwas arsenowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kwas arsenowy (nazwa Stocka: kwas arsenowy(V)), H3AsO4nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych. Jest kwasem trójprotonowym o mocy zbliżonej do kwasu fosforowego (pKa 2,26, 6,76 i 11,29). Jest silnie trujący.

Higroskopijność – podatność niektórych substancji na wchłanianie wilgoci lub nawet wiązanie się z wodą. Woda ta może pochodzić z pary wodnej znajdującej się w powietrzu, z wilgoci znajdującej się w gruncie, z rosy osadzającej się na powierzchni substancji itp. Pochłanianie występuje wtedy, gdy woda przenika z miejsca kontaktu z materiałem higroskopijnym do jego wnętrza. Odbywać się to może na różne sposoby.Kwasy mineralne – kwasy nieorganiczne (dawniej otrzymywane z różnych minerałów). Należą do nich m.in. kwas solny, kwas siarkowy,kwas siarkawy kwas azotowy, kwas fosforowy.

Otrzymywanie[ | edytuj kod]

Roztwory kwasu arsenowego otrzymać można przez rozpuszczenie bezwodnika arsenowego (pentatlenku diarsenu) w wodzie: As2O5 + 3H2O2H3AsO4

Poprzez odwodnienie (np. dekatlenkiem tetrafosforu) reakcja ulega odwróceniu. Inną reakcją otrzymywania kwasu arsenowego jest utlenianie arsenu albo tritlenku diarsenu za pomocą stężonego kwasu azotowego: As + 5HNO35NO2 + H2O + H3AsO4 As2O3 + 4HNO3 + H2O4NO2 + 2H3AsO4

Właściwości[ | edytuj kod]

Kwas arsenowy jest silnie higroskopijny. W temperaturze −30 °C stabilne są jego dwa hydraty: H3AsO4·½H2O oraz H3AsO4·2H2O. Przy podgrzewaniu do 100 °C powstaje związek o stosunku As2O5:H2O = 3:5. Po przekroczeniu 300 °C powstaje bezwodny As2O5. Bezwodny kwas arsenowy nie został dotąd uzyskany.

Kwas azotowy, HNO3 – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych. Resztą kwasową jest w nim grupa azotanowa zawierająza azot na V stopniu utlenienia.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. David R. Lide (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-49, 8-40, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
  2. kwas arsenowy i jego sole, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
  3. Arsenic acid (ZVG: 500006) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2011-12-27].
  4. Arsenic Acid. Chemical Labels. [dostęp 2011-12-27].
Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.Kwas fosforowy (E338, nazwa Stocka: kwas ortofosforowy(V)), H3PO4 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych, składnik kwasów nukleinowych.
Warto wiedzieć że... beta

Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
Arsen (As, łac. arsenicum) – pierwiastek chemiczny z grupy azotowców o właściwościach metaloidu. Arsen i jego związki są silnie trujące.
CRC Handbook of Chemistry and Physics – encyklopedia naukowa będąca obszernym i wiarygodnym źródłem informacji z dziedzin chemii i fizyki. Wydawana jest w języku angielskim od 1913 roku, najpierw przez Chemical Rubber Company, a od 1972 roku przez CRC Press. Ukazuje się także w wersji elektronicznej oraz internetowej.
Pentatlenek diarsenu (nazwa Stocka: tlenek arsenu(V)), As2O5 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym arsen występuje na V stopniu utlenienia. Jest jednym z najdłużej znanych tlenków, jednak jego struktura krystaliczna zbadana została dopiero w 1977 roku. Wykazuje działanie rakotwórcze.
Europejska Agencja Chemikaliów, (ECHA z ang. European Chemicals Agency) agencja wspólnotowa odpowiedzialna za realizację rozporządzenia REACH (z ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), w zakresie utworzenia i administrowania systemu rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie substancji chemicznych na szczeblu wspólnotowym. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie bazą danych substancji chemicznych zgłoszonych do rejestracji:

Reklama