• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwartalnik Historyczny

  Przeczytaj także...
  Oswald Marian Balzer (ur. 23 stycznia 1858 w Chodorowie, zm. 11 stycznia 1933 we Lwowie) – polski historyk ustroju i prawa polskiego.Franciszek Bujak (ur. 16 sierpnia 1875 we wsi Maszkienice, pow. Brzesko, zm. 21 marca 1953 w Krakowie) – polski historyk dziejów gospodarczych i społecznych Polski.
  Ludwik Michał Emanuel Finkel (ur. 20 marca 1858 w Bursztynie, zm. 24 października 1930 we Lwowie) – polski historyk, bibliograf, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego.

  Kwartalnik Historyczny – najstarsze polskie czasopismo historyczno-humanistyczne założone we Lwowie w 1887 roku przez historyka Ksawerego Liskego. W latach 1946–1950 wydawane w Krakowie (roczniki 52/53–57) pod redakcją m.in. J. Dąbrowskiego, R. Grodeckiego, K. Lepszego. Po roku 1950 roku przeniesione do Warszawy, gdzie wydawane jest przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Pismo publikuje artykuły o ściśle naukowym charakterze dotyczące historii średniowiecza, czasów nowożytnych i najnowszych (bez uwzględnienia starożytności).

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Układ czasopisma[ | edytuj kod]

 • Artykuły
 • Przeglądy – polemiki – propozycje
 • Artykuły recenzyjne i recenzje
 • Kronika
 • In memoriam
 • Komunikaty
 • Redaktorzy naczelni[ | edytuj kod]

 • Ksawery Liske (1887–1891)
 • Oswald Balzer (1891–1894)
 • Aleksander Semkowicz (1895–1898, 1899–1904, 1906–1914, 1920–1922)
 • Józef Korzeniowski (1898–1899)
 • Ludwik Finkel (1918–1919)
 • Franciszek Bujak (1930–1931)
 • Kazimierz Tyszkowski (1937–1940)
 • Roman Grodecki (1945–1947)
 • Kazimierz Lepszy (1945–1946)
 • Jan Dąbrowski
 • Stanisław Arnold (1950–1952)
 • Bogusław Leśnodorski (1953–1974)
 • Tadeusz Jędruszczak (1975)
 • Jerzy Michalski (1985–1999)
 • Wojciech Kriegseisen
 • Roman Michałowski
 • Andrzej Nowak
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kwartalnik Historyczny. W. Encyklopedia Krakowa, Warszawa–Kraków: PWN, 2000

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Kwartalnik Historyczny. Rocznik 1–53 (lata 1887–1939) – całe czasopisma.
 • Kwartalnik Historyczny. Rocznik 53–59 (lata 1939–1952) – całe czasopisma.
 • Kwartalnik Historyczny. Rocznik 60–118 (lata 1953–2011) – spisy treści, artykuły udostępniane w miarę pozyskiwania licencji od autorów lub ich spadkobierców.
 • Ksawery Liske (ur. 1838, zm. 1891) – polski historyk, twórca lwowskiej szkoły historycznej, założyciel oraz pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.Kazimierz Lepszy (ur. 11 czerwca 1904 w Krakowie, zm. 30 maja 1964 w Krakowie) – historyk polski, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności, redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego, bezpartyjny poseł na Sejm PRL III kadencji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Andrzej Nowak (ur. 12 listopada 1960 w Krakowie) - polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN (kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na UJ), były redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”.
  Kazimierz Tyszkowski (ur. 30 lipca 1894 w Kzówce koło Brzeżan, zm. 25 kwietnia 1940 we Lwowie) - polski historyk, badacz dziejów nowożytnych Polski. Studiował we Lwowie tamże uzyskał doktorat (1918 - Poselstwo Lwa Sapiehy do Moskwy w roku 1600) i habilitację. Był uczniem Ludwika Finkla. Od 1922 do końca życia pracował jako kustosz w Ossolineum we Lwowie. Działacz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, organizator Zjazdów Historyków Polskich. Redaktor "Kwartalnika Historycznego" w latach 1937-1939. Specjalizował się w stosunkach polsko-rosyjskich w XVI i XVII wieku.
  Stanisław Arnold (ur. 20 grudnia 1895 w Dąbrowie Górniczej, zm. 3 listopada 1973 w Warszawie) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN, szef Marksistowskiego Zrzeszenia Historyków.
  Roman Grodecki herbu Poraj (ur. 21 kwietnia 1889 w Rzeszowie, zm. 17 kwietnia 1964 w Krakowie) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAU.
  Roman Michałowski (ur. 1949) – polski historyk mediewista. Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat i habilitacja tamże w 1979 i 1990. Tytuł profesora nauk humanistycznych 2006. Zatrudniony w IH UW od 1972 kolejno jako asystent stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny od 1994, profesor zwyczajny od 2008. Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UW, pracuje też w Instytucie Historii PAN. Dyrektor Centre de Civilisation Polonaise na Uniwersytecie Paris IV i profesor Sorbony 1998-2001. Przewodniczący Rady Naukowej IHUW 2002-2008. Redaktor "Kwartalnika Historycznego". Zajmuje się średniowieczem polskim i powszechnym ze szczególnym uwzględnieniem historii religii i kultury.
  Jan Konstanty Dąbrowski (ur. 21 grudnia 1890 w Krośnie, zm. 17 lipca 1965 w Krakowie), historyk polski, profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Jagiellońskiego, członek PAN.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.713 sek.