• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwartalnik

  Przeczytaj także...
  Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.Czasopismo – periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.
  Kwartalnik

  Kwartalnikczasopismo ukazujące się cztery razy w roku.

  Część z tych czasopism ukazuje się raz na trzy kolejne miesiące roku kalendarzowego (czyli raz na kwartał). Posiadają one z reguły numerację nawiązującą do kolejnych kwartałów lub tworzących je miesięcy roku. Terminy ukazywania się pozostałych (np. przyrodniczych, ogrodniczych, rolniczych, turystycznych) związane są zwykle z porami roku (np. zima – wiosna – lato – jesień). Często tego typu czasopisma mają znacznie większą objętość w porównaniu z miesięcznikami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.672 sek.