• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwarta - podatek

  Przeczytaj także...
  Królewszczyzna (królewszczyzny, domena królewska, dobra królewskie) – ziemie będące własnością (dominium) monarchy, istniały we wszystkich monarchiach europejskich.Wojsko kwarciane – elitarne, zaciężne oddziały wojskowe autoramentu narodowego istniejące tylko w Koronie od ustanowienia w 1563 roku kwarty przez Zygmunta II Augusta. Wywodziło się ono z formacji obrony potocznej powstałej w końcu XV wieku, będącej systemem obrony kresów południowo-wschodnich przed najazdami wojsk państw bezpośrednio z nimi sąsiadującymi, głównie Tatarami. Stanowiły one stałe siły zbrojne w odróżnieniu od pospolitego ruszenia czy oddziałów powoływanych doraźnie. Podlegali oni całkowicie władzy hetmana.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Kwarta (łac. quarta pars, czyli czwarta część) – nazwa dawnego podatku ustanowionego w 1563 roku naliczanego dzierżawcom w wysokości 1/4, a od 1567 1/5 dochodów z dóbr królewskich. Podatek ten przeznaczony był na utworzenie i utrzymanie tzw. wojska kwarcianego.

  Wykorzystanie kwarty:

  - na cele obrony potocznej,

  - w 1602r. kwarta poszła na wydatki w Inflantach

  - w 1605r. na wojnę w Inflantach

  - w 1610r. opłacono wojsko pod Smoleńskiem

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kwarta
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Majewski Wiesław: Polskie tradycje wojskowe. s. 184.Sprawdź autora:1.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Andrzej Grabski, Stanisław Herbst i inni, Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864 T. 1. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1966.
 • Polskie tradycje wojskowe. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1990. ISBN 83-11-07675-8.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Słownik historyczny
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.726 sek.