• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwadryka  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Hiperboloida jednopowłokowa – powierzchnia drugiego stopnia otrzymana w następujący sposób: daną hiperbolę H obraca się dookoła jej osi symetrii L równoległej do kierownic tej hiperboli, uzyskując w ten sposób powierzchnię obrotową nazywaną hiperboloidą jednopowłokową obrotową. Obraz hiperboloidy jednopowłokowej obrotowej w powinowactwie płaszczyznowym prostokątnym f względem płaszczyzny P zawierającej hiperbolę H jest hiperboloidą jednopowłokową.Walec eliptyczny – walec prosty, którego podstawą jest elipsa. Jego szczególnym przypadkiem jest walec kołowy prosty mający w podstawie koło.
  Określenie typu na podstawie współczynników[ | edytuj kod]

  Korzystając ze znaku niezmienników można określić typ powierzchni danej równaniem (1) niezależnie od jej położenia w układzie współrzędnych.

 • tzw. powierzchnie środkowe:
 • elipsoida (w szczególnym przypadku sfera)
 • hiperboloida dwupowłokowa
 • hiperboloida dwupowłokowa
 • zbiór pusty (tzw. elipsoida urojona)
 • hiperboloida jednopowłokowa
 • hiperboloida jednopowłokowa
 • pojedynczy punkt (tzw. stożek urojony)
 • powierzchnia stożkowa
 • powierzchnia stożkowa
 • paraboloidy:
 • paraboloida eliptyczna (w szczególnym przypadku paraboloida obrotowa)
 • paraboloida hiperboliczna

 • przypadek zdegenerowany (suma dwóch płaszczyzn, jedna płaszczyzna, prosta lub zbiór pusty)
 • w przeciwnym wypadku powierzchnia walcowa oparta na krzywej stożkowej:
 • walec eliptyczny rzeczywisty lub urojony
 • walec hiperboliczny
 • walec paraboliczny
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew: Matematyka – Poradnik encyklopedyczny. Wyd. 6. Warszawa: PWN, 1976, s. 299–301.
 • Definicja intuicyjna: Powierzchnia (ściślej: brzeg) kuli. Zbiór punktów oddalonych o pewną zadaną odległość (promień sfery) od wybranego punktu (środek sfery).Linia prosta lub prosta – jedno z podstawowych pojęć geometrii, szczególny przypadek nieograniczonej z obydwu stron krzywej o nieskończonym promieniu krzywizny w każdym punkcie.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Paraboloida obrotowa to nieograniczona powierzchnia drugiego stopnia posiadająca jedną oś symetrii, jedna z odmian paraboloidy, szczególny przypadek paraboloidy eliptycznej.
  Hiperboloida dwupowłokowa - powierzchnia drugiego stopnia otrzymana w następujący sposób: daną hiperbolę H obraca się dookoła prostej L przechodzącej przez ogniska tej hiperboli, uzyskując powierzchnię obrotową nazywaną hiperboloidą dwupowłokową obrotową: obraz hiperboloidy dwupowłokowej obrotowej w powinowactwie płaszczyznowym prostokątnym f względem płaszczyzny P zawierającej hiperbolę H jest hiperboloidą dwupowłokową. Każda hiperboloida dwupowłokowa jest niespójna; rozpada się na sumę dwóch zbiorów punktów powstałych przez obrót odpowiednich gałęzi hiperboli. Zbiory te nazywają się powłokami hiperboloidy dwupowłokowej.
  Powierzchnia to dwuwymiarowy odpowiednik pojęcia krzywej. Także potoczne określenie pola powierzchni (np. mówiąc o "powierzchni w km²" mamy na myśli właśnie pole powierzchni).
  Paraboloida hiperboliczna to nieograniczona powierzchnia drugiego stopnia posiadająca jedną oś symetrii i dwie płaszczyzny symetrii, jedna z dwóch odmian paraboloidy obok paraboloidy eliptycznej.
  Walec paraboliczny - to powierzchnia walcowa w przestrzeni trójwymiarowej spełniająca w pewnym układzie współrzędnych nierówności:
  Paraboloida eliptyczna to nieograniczona powierzchnia drugiego stopnia mająca jedną oś i dwie wzajemnie prostopadłe płaszczyzny symetrii, jedna z dwóch odmian paraboloidy.
  Elipsoida – powierzchnia, której wszystkie przekroje płaskie są elipsami. Czasem tym słowem oznacza się też bryłę, ograniczoną tą powierzchnią. Szczególnym przypadkiem elipsoidy jest elipsoida obrotowa, powierzchnia ograniczona powstała przez obrót elipsy wokół własnej osi symetrii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.