• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwadrantydy

  Przeczytaj także...
  Kometa – małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, które na krótko pojawia się w pobliżu gwiazdy centralnej. Ciepło tej gwiazdy powoduje, że wokół komety powstaje koma, czyli gazowa otoczka. W przestrzeń kosmiczną jądro komety wyrzuca materię, tworzącą dwa warkocze kometarne – gazowy i pyłowy, skierowane pod różnymi kątami do kierunku ruchu komety. Gazowy warkocz komety jest zawsze zwrócony w kierunku przeciwnym do gwiazdy, co spowodowane jest oddziaływaniem wiatru słonecznego, który zawsze jest skierowany od gwiazdy. Pyłowy warkocz składa się z drobin zbyt masywnych, by wiatr słoneczny mógł znacząco zmienić kierunek ich ruchu.Meteor – świecący ślad, jaki zostawia po sobie meteoroid lecący w atmosferze ziemskiej. Jasny ślad powstaje w wyniku świecenia par ulatniających się z powierzchni meteoroidu oraz z nagrzanych i zjonizowanych gazów atmosfery wzdłuż trasy jego przelotu. Niektóre meteoroidy pozostawiają za sobą ślad złożony z „dymu”, który powstaje z jego cząstek oderwanych od jego powierzchni w procesie ablacji. Meteory są potocznie nazywane „spadającymi gwiazdami”.
  Radiant – niewielki obszar lub punkt na sferze niebieskiej, w którym przecinają się przedłużone wstecz pozorne drogi meteorów (z którego "rozbiegają się" drogi meteorów) należących do danego roju. Radiant jest efektem skrótu perspektywicznego, któremu ulega strumień meteorów widziany z Ziemi.

  Kwadrantydy (QUA) – styczniowy rój meteorów, którego maksimum przypada na 3 stycznia (aktywny od 1 do 7 stycznia).

  Nazwa roju pochodzi od nieistniejącego już gwiazdozbioru Kwadrantu Ściennego – łac. Quadrans Muralis (obecnie część Wolarza), a jego radiant jest położony na pograniczu Wolarza, Herkulesa i Smoka. Prędkość meteorów wynosi ok. 41 km/s, co jest wartością średnią w porównaniu z wolnymi Capricornidami, a bardzo szybkimi Leonidami. Aktywność roju jest wysoka i wynosi w maksimum 120 meteorów na godzinę. Wzrost aktywności podczas maksimum jest bardzo krótki i gwałtowny. Szerokość połówkowa piku wynosi ok. 6 - 8 godzin.

  Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS) – wspólny program NASA i Lowell Observatory rozpoczęty w 1993 i kierowany przez dr Teda Bowella. Poszukuje planetoid i komet, które mogą zagrozić Ziemi. W ramach tego przeglądu nieba w latach 1998-2008 odkryto 19 249 planetoidy.Zenitalna liczba godzinna (ang. Zenithal Hourly Rate, ZHR) – liczba meteorów, jaką może zaobserwować pojedynczy obserwator podczas jednej godziny przy widoczności granicznej LM=6,5 mag i radiancie roju meteorów w zenicie.

  Pierwsze doniesienia o roju Kwadrantydów pochodzą z 1835 (Kronk, 1988). Obserwowano je również w latach 1838 i 1840. Hasegawa (1979) zasugerował, iż kometą macierzystą jest C/1490 Y1, obserwowana w Chinach, Korei oraz Japonii. Podejrzewano również, że ciałem macierzystym roju może być kometa 96P/Machholz1. 6 marca 2003 roku automatyczny przegląd nieba LONEOS (Near-Earth Object Survey) odkrył 2003 EH1, nieaktywną już kometę, której parametry orbitalne są podobne do Kwadrantydów (Jenniskens, 2004). Tanigawa (2009) zaproponował dwa możliwe scenariusze dotyczące historii 2003 EH1. W pierwszym jest on wygasłą kometą C/1490 Y1. W drugim, oba ciała powstały w wyniku rozpadu lub zderzenia w 1490 roku. Drobiny materii powstałe w ten sposób stworzyły strumień Kwadrantydów. Model rozpadu ma poparcie w rozkładzie masowym roju wyliczonych przez Jenniskensa.

  Wolarz (łac. Boötes, dop. Boötis, skrót Boo) – jeden z wyraźnych gwiazdozbiorów nieba północnego, znany już w starożytności. W Polsce widoczny od zimy do lata. Liczba gwiazd widocznych nieuzbrojonym okiem wynosi około 90.alfa Kaprikornidy (α Kaprikornidy, CAP) – rój meteorów aktywny od 3 lipca do 15 sierpnia. Jego radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Koziorożca. Maksimum roju przypada na 30 lipca, jego aktywność jest średnia, a obfitość roju wynosi 4 meteory/h. Prędkość meteorów z roju wynosi 23 km/s. alfa Kaprikornidy są rojem związanym z kometą 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková.

  Zobacz też[]

 • Lista rojów meteorów
 • Przypisy

  1. Peter Jenniskens: 2003 EH1 is the Quadrantid shower parent comet. San Jose Astronomical Association Ephemeris, 2003-12-08.

  Linki zewnętrzne[]

 • PKiM: Kwadrantydy 2012
 • PKiM: Kwadrantydy
 • Kalendarz meteorowy na rok 2011 na stronach International Meteor Organization
 • Kalendarz meteorowy na rok 2012 na stronach International Meteor Organization
 • Wykresy aktywności meteorów z roju kwadrantydów na stronach IMO:

  Leonidy, LEO – rój meteorów aktywny od 10 do 23 listopada, którego maksimum przypada na 17/18 listopada każdego roku. Radiant roju znajduje się w pobliżu gwiazdy poczwórnej Gamma Leonis o jasności 2,01.Rój meteorów – zjawisko polegające na spalaniu się drobinek materii z roju meteoroidów w górnych warstwach atmosfery ziemskiej. Powstaje wtedy zjawisko tzw. "spadających gwiazd". Meteory, wskutek skrótu perspektywicznego, wybiegają z jednego punktu na sferze niebieskiej zwanego radiantem.
 • Rok 2008
 • Rok 2009
 • Rok 2011
 • Rok 2012
 • Rok 2013
 • Rok 2014 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.