• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kutno  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9]
  Przeczytaj także...
  Ignacy Jasiukowicz ros. Игнатий Игнатьевич Ясюкович (ur. w 1847 w Kownie, zm. 26 sierpnia 1914 w Kutnie) – polski przedsiębiorca, dyrektor czołowych przedsiębiorstw metalurgicznych w Rosji.Adam Stebelski (ur. 10 lipca 1894 w Kutnie, zm. 6 lipca 1969 w Łodzi) – polski archiwista, historyk, wydawca źródeł.
  Przypisy
  1. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2012 r. Stan w dniu 31 XII. , 2013-06-05. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 2083-3342. 
  2. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.. , 2013-07-26. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-5507. 
  3. Informacja z Biura Prasowego UM w Kutnie, z dnia 23.03.2010.
  4. Przeglądanie TERYT (Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju).
  5. Strategia rozwoju miasta Kutna na lata 2006–2013.
  6. Bielicki, Pęgowski, Walerczak: Kutnowska Ochotnicza i Zawodowa Straż Pożarna w latach 1879–2014.
  7. Materiały MiPBP w Kutnie.
  8. R. Rosin, Kutno i okoliczne miejscowości do 2 połowy XVI w., w: Kutno. Dzieje miasta, red. tenże, Warszawa-Łódź 1984, s. 20, 36.
  9. Ziemacki J. Z kart historii. Początki parafii. Pierwszy drewniany kościół, w: 700 lat parafii św. Wawrzyńca w Kutnie, red. tenże, Kutno 2001, s. 12. Janusz Ziemacki przytacza tekst łaciński i tłumaczenie polskie dokumentu z 23 kwietnia 1301 roku, w którym czytamy: (...) domino Michaele rectorae ecclesiae de Cuthno (Ksiądz Michał proboszcz kościoła w Kutnie). Jako miejsce wystawienia dokumentu przyjmuje się Włocławek. Janusz Ziemacki za ks. M. Aleksandrowiczem wskazuje na Inowrocław.
  10. Cmentarz parafialny w Kutnie, ks. Zbigniew Drzewiecki.
  11. 150 Lat Kolei w Kutnie ISBN 978-83-929750-6-9.
  12. http://life.time.com/history/world-war-ii-color-photos-from-nazi-occupied-poland-1939-1940/.
  13. Kutno Poprzez wieki, pod red. J. Szymczaka, t.2, Kutno-Łódź 2011, s. 62.
  14. Kutno Poprzez wieki, pod red. J. Szymczaka, t.2, Kutno-Łódź 2011, s. 117
  15. Kutno Poprzez wieki, pod red. J. Szymczaka, t.2 Kutno-Łódź 2011, s. 628.
  16. Aleksandra Kuźmińska, Szkoła przy Oporowskiej, Kutno 2006, s. 49
  17. PRL na kutnowskim urzędzie – Gazeta Lokalna Kutna i Regionu.
  18. K. Koszada, H. Lesiak, E. Świątkowska, Szpital Kutnowski 1840–2005, Kutno 2005.
  19. Zdjęcia, pomnik B. Wituszyńskiego oficjalnie odsłonięty
  20. 1250 r. – ufundowanie parafii św. Wawrzyńca.
  21. Historia parafii św. Wawrzyńca w Kutnie.
  22. Zobacz J. Ziemacki Skąd się wzięła nazwa Kutno? w: 700 lat parafii św Wawrzyńca w Kutnie, rd. tenże, Kutno 2001, s. 80.
  23. Zobacz J. Łaski, Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukawski, Gniezno 1881, t. II, s. 478.
  24. Zobacz Słownik geograficzny Królestwa Polskiego pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, Warszawa 1883 r., t. IV, s. 956. tutaj.
  25. The Urban Institute, Strategic planning workshop, March 10-12, 1997; Kutno, Poland.
  26. Uchwała Rady Miejskiej w Kutnie Nr 571/LXII/98 z dn. 16.06.1998 r. w sprawie określenia lokalnej polityki rozwoju gospodarczo-przestrzennego oraz zasad nabywania nieruchomości na własność przez Gminę Miejską Kutno w obszarze Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego.
  27. Gospodarka (pol.). Kutno online – Internetowy serwis miasta. [dostęp 2010-01-29].
  28. Uchwała Rady Miejskiej w Kutnie Nr 367/XXX/2000 z dn. 5.12.2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Kutna Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.
  31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.
  32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.
  33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.
  34. D.Grąbczewska – Zatkana Łódź pozwala rozwijać się mniejszym (pol.). Dziennik Łódzki. [dostęp 2010-02-06].
  35. Kutno online – Internetowy serwis miasta – Przemysł.
  36. Terminal PCC w Kutnie.
  37. TVN24: W godzinę zginie tysiąc świń.
  38. Atrakcje w Kutnie | Przewodnik Noclegowo.pl, www.noclegowo.pl [dostęp 2016-03-17].
  39. Bank Danych Lokalnych – Strona główna (pol.). GUS. [dostęp 2013-12-15].
  40. Polska w liczbach, Kutno, w oparciu o dane GUS.
  41. www.dabrowszczak.pl
  42. www.kasprowicz.edu.pl
  43. www.troczewski.pl
  44. www.wsgk.com.pl
  45. Ekumenizm.pl – Kutno: Mariawickie nabożeństwo u luteranów [dostęp: 05.04.2016.]
  46. www.kutno.mariawita.pl
  47. Dane według raportów wyszukiwarki zborów (www.jw.org) z 26 maja 2014.
  48. Jeremi Przybora: Piosenki prawie wszystkie. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2003, s. 232, 233. ISBN 837079940X.
  49. Honorowi obywatele. um.kutno.pl. [dostęp 2009-02-17].
  50. Andrzej Olewnik, Aneks 2. Ulice i place Kutna W: Kutno Poprzez Wieki, pod red. J. Szymczaka, t.2, Kutno-Łódź 2011, s. 658

  Bibliografia[]

 • „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, wyd. TPZK.
 • Kutno Poprzez Wieki, pod red. J. Szymczaka, t.1 i t.2, Kutno-Łódź 2011.
 • Tomasz Skuza i Monika Glinda, „Kutno i region kutnowski”, wyd. Progres.
 • Biuro Promocji i Rozwoju Miasta Kutna, „Kutno”, wyd. Progres.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Urząd Miejski w Kutnie
 • Kościoły w Kutnie
 • Ciekawe miejsca w Kutnie
 • Historia Żydów w Kutnie (ang.)
 • Kutno w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom IV (Kęs – Kutno) z 1883 r.
 • Klasa okręgowa (lub liga okręgowa) (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa i klasa okręgowa) – szósta w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa to szósty poziom rozgrywek ligowych, natomiast klasa okręgowa to siódmy poziom). Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą polską, a klasą A (w województwie zachodniopomorskim między ligą okręgową, a Klasą A, natomiast liga okręgowa to pośredni poziom rozgrywkowy między IV ligą, a klasą okręgową) będąc jednocześnie drugim szczeblem regionalnym (VI poziom ligowy) (w województwie zachodniopomorskim drugim i trzecim szczeblem regionalnym) (VI i VII poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla polskich klubów piłkarskich, grających w grupach okręgowych (swym zasięgiem obejmują one kilka leżących obok siebie powiatów danego województwa). Zwycięzcy każdej z grup klasy okręgowej uzyskują awans do IV ligi polskiej (w województwie zachodniopomorskim zwycięzcy grup ligi okręgowej awansują do IV ligi, a klasy okręgowej do ligi okręgowej), zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup klas A (w województwie zachodniopomorskim najsłabsze drużyny grup ligi okręgowej spadają do klasy okręgowej, a najsłabsze zespoły klasy okręgowej spadają do Klasy A). Zarządzana przez – działające w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Okręgowe Związki Piłki Nożnej.Zakłady Podzespołów Radiowych Miflex SA w Kutnie (dawniej "Unitra-MIFLEX") - polski zakład produkcyjny wytwarzający głównie bierne elementy elektroniczne, przede wszystkim kondensatory (papierowe i foliowe).


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szalom Asz, jid. שלום אַש (ur. 1 stycznia, 1 października lub 1 listopada 1880 w Kutnie, zm. 10 lipca 1957 w Londynie) - żydowski prozaik, dramaturg i eseista piszący w języku jidysz.
  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.
  Kutná Hora (niem. Kuttenberg) – stolica powiatu Kutná Hora w kraju środkowoczeskim, w Czechach w odległości ok. 65 km od Pragi. Populacja miasta wyniosła w 2003 r. 21 218 mieszkańców.
  Łowicz – miasto, gmina miejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim (siedziba władz powiatu) nad rzeką Bzurą, na północnym skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Był miastem duchownym.
  Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.
  Powiat skierniewicki – powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Skierniewice. Same Skierniewice nie są jednak częścią tego powiatu, gdyż jest to miasto na prawach powiatu, tj. stanowi osobny powiat samo w sobie.
  Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Kutnie – parafia znajduje się na terenie dekanatu Kutno-św. Wawrzyńca w diecezji łowickiej. Powstała w 1988. Kościół dwupoziomowy, pobudowany w latach 1982 - 1988 według projektu inż. architekta Bogusława Szczęsnego z Warszawy, (inż. nadzoru Zbigniew Wirski). Mieści się przy ulicy Kanclerza Jana Zamoyskiego. Główny ołtarz stanowi płaskorzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, poświęcona przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu 14 czerwca 1999 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.09 sek.