• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kutno  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Ignacy Jasiukowicz ros. Игнатий Игнатьевич Ясюкович (ur. w 1847 w Kownie, zm. 26 sierpnia 1914 w Kutnie) – polski przedsiębiorca, dyrektor czołowych przedsiębiorstw metalurgicznych w Rosji.Adam Stebelski (ur. 10 lipca 1894 w Kutnie, zm. 6 lipca 1969 w Łodzi) – polski archiwista, historyk, wydawca źródeł.

  Kutnomiasto w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, siedziba powiatu kutnowskiego oraz wiejskiej gminy Kutno, nad rzeką Ochnią (dopływem Bzury). Powstało na przełomie XIII i XIV wieku, prawa miejskie od 1432 i ponownie po 1766.

  Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 45 975 mieszkańców.

  Klasa okręgowa (lub liga okręgowa) (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa i klasa okręgowa) – szósta w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa to szósty poziom rozgrywek ligowych, natomiast klasa okręgowa to siódmy poziom). Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą polską, a klasą A (w województwie zachodniopomorskim między ligą okręgową, a Klasą A, natomiast liga okręgowa to pośredni poziom rozgrywkowy między IV ligą, a klasą okręgową) będąc jednocześnie drugim szczeblem regionalnym (VI poziom ligowy) (w województwie zachodniopomorskim drugim i trzecim szczeblem regionalnym) (VI i VII poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla polskich klubów piłkarskich, grających w grupach okręgowych (swym zasięgiem obejmują one kilka leżących obok siebie powiatów danego województwa). Zwycięzcy każdej z grup klasy okręgowej uzyskują awans do IV ligi polskiej (w województwie zachodniopomorskim zwycięzcy grup ligi okręgowej awansują do IV ligi, a klasy okręgowej do ligi okręgowej), zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup klas A (w województwie zachodniopomorskim najsłabsze drużyny grup ligi okręgowej spadają do klasy okręgowej, a najsłabsze zespoły klasy okręgowej spadają do Klasy A). Zarządzana przez – działające w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Okręgowe Związki Piłki Nożnej.Zakłady Podzespołów Radiowych Miflex SA w Kutnie (dawniej "Unitra-MIFLEX") - polski zakład produkcyjny wytwarzający głównie bierne elementy elektroniczne, przede wszystkim kondensatory (papierowe i foliowe).

  Węzeł komunikacyjny, do czasu transformacji ustrojowej ośrodek przemysłu elektronicznego (zakłady Unitra Miflex), maszynowego (Zakłady Maszynowe Kraj). Aktualnie siedziba podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 1.1 Podział Kutna
 • 2 Środowisko naturalne
 • 2.1 Klimat
 • 3 Historia
 • 3.1 Początki miasta
 • 3.2 Czasy nowożytne
 • 3.3 II wojna światowa i prześladowania Żydów
 • 3.4 Polska Ludowa
 • 3.5 Po 1989 roku
 • 4 Legendy
 • 4.1 Legenda o powstaniu miasta
 • 5 Gospodarka
 • 5.1 Kutnowski Park Agro-Przemysłowy
 • 5.2 Podstrefa Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • 5.3 Kluczowe gałęzie przemysłu i usług
 • 6 Turystyka
 • 6.1 Atrakcje turystyczne i zabytki
 • 6.2 Kościoły w Kutnie
 • 6.3 Parki miejskie
 • 7 Demografia
 • 7.1 Zmiany liczby ludności na przestrzeni wieków
 • 8 Edukacja
 • 9 Media
 • 9.1 Prasa
 • 9.2 Internetowe portale informacyjne
 • 10 Religia
 • 11 Kultura
 • 11.1 Kutno w kulturze
 • 12 Sport
 • 13 Współpraca międzynarodowa
 • 14 Komunikacja
 • 14.1 Drogi
 • 14.2 Kolej
 • 14.3 Transport autobusowy
 • 14.4 Transport lotniczy
 • 15 Honorowi Obywatele Miasta Kutno
 • 16 Kutnianie
 • 16.1 Ludzie związani z Kutnem
 • 17 Dawne nazwy ulic w mieście
 • 18 Ciekawostki
 • 19 Zobacz też
 • 20 Przypisy
 • 21 Bibliografia
 • 22 Linki zewnętrzne
 • Szalom Asz, jid. שלום אַש (ur. 1 stycznia, 1 października lub 1 listopada 1880 w Kutnie, zm. 10 lipca 1957 w Londynie) - żydowski prozaik, dramaturg i eseista piszący w języku jidysz.Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.

  Położenie[]

  Kutno znajduje się w północnej części województwa łódzkiego i leży zaledwie o 20 km na północny zachód od geometrycznego środka Polski.

  Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia miasta wynosi 33,59 km².

  Według fizycznogeograficznego podziału Polski miasto to leży na zachodnim skraju Równiny Kutnowskiej, należącej do makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej. Na południe od Kutna Równina Kutnowska graniczy z należącą do tego samego regionu Równiną Łowicko-Błońską, na zachodzie rozciąga się Wysoczyzna Kłodawska, zaliczona do Niziny Południowowielkopolskiej. Na północ od linii PrzedeczGostynin zaczyna się pojezierze Kujawskie, należące do makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego.

  Kutná Hora (niem. Kuttenberg) – stolica powiatu Kutná Hora w kraju środkowoczeskim, w Czechach w odległości ok. 65 km od Pragi. Populacja miasta wyniosła w 2003 r. 21 218 mieszkańców.Łowicz – miasto, gmina miejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim (siedziba władz powiatu) nad rzeką Bzurą, na północnym skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Był miastem duchownym.

  Kutno leży również na pograniczu czterech krain historycznych. W jego sąsiedztwie stykały się ziemie Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza i Łęczyckiego.

  Miasto sąsiaduje z gminą Krzyżanów i gminą Kutno.

  Podział Kutna[]

  Jedno z osiedli mieszkaniowych Kutna – widok znad rzeki Ochni

  Kutno nie wydzieliło jednostek pomocniczych miasta (dzielnic, osiedli). Pewne części miasta przyjęło się nazywać zwyczajowo osiedlem (np. Osiedle Łąkoszyn). Podziały te są najczęściej pozostałością historyczną i tak na przykład Os. Łąkoszyn jest pozostałością po mieście Łąkoszyn, które dawniej zostało wcielone w skład Kutna.

  Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.Powiat skierniewicki – powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Skierniewice. Same Skierniewice nie są jednak częścią tego powiatu, gdyż jest to miasto na prawach powiatu, tj. stanowi osobny powiat samo w sobie.

  Wyróżnia się następujące części miasta, które zostały ujęte w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju: Antoniew, Azory, Bielawki, Dybów, Kościuszków, Kotliska Małe, Łąkoszyn, Puśniki, Sklęczki, Stara Wieś, Stodółki, Walentynów, Wiktoryn, Żwirownia.

  Zwyczajowy podział Kutna: Dybów, Piaski, Rejtana, Tarnowskiego, Kościuszków, Olimpijska, Sklęczki, Łąkoszyn (Łąkoszyn Stary – domki i Łąkoszyn Nowy – bloki), Wenecja, Majdany, Grunwald, Batorego, Rataje (pomiędzy Rondem Solidarności, Targowicą a Kutnowskim Domem Kultury), Belfast (od wiaduktu w stronę Azorów).

  Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Kutnie – parafia znajduje się na terenie dekanatu Kutno-św. Wawrzyńca w diecezji łowickiej. Powstała w 1988. Kościół dwupoziomowy, pobudowany w latach 1982 - 1988 według projektu inż. architekta Bogusława Szczęsnego z Warszawy, (inż. nadzoru Zbigniew Wirski). Mieści się przy ulicy Kanclerza Jana Zamoyskiego. Główny ołtarz stanowi płaskorzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, poświęcona przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu 14 czerwca 1999 roku.Aleksandra Koszada z domu Szafran (ur. 14 września 1949 w Kutnie) – polska polityk, doktor nauk technicznych, senator V kadencji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Róża (Rosa L.) – rodzaj krzewów należących do rodziny różowatych (Rosaceae). Znanych jest 150–200 gatunków występujących na półkuli północnej, czasem podaje się nawet dwukrotnie większą liczbę, co wynika z różnego traktowania taksonów. Większość ozdobnych odmian róży rozmnaża się przez okulizację na podkładkach z dzikich róż.
  Linia kolejowa nr 18 – linia kolejowa łącząca stację Kutno ze stacją Piła Główna. Przebiega przez obszar województwa łódzkiego, województwa kujawsko-pomorskiego i województwo wielkopolskiego, zaliczona do linii o znaczeniu państwowym.
  Eugeniusz Filipowicz (ur. 31 grudnia 1903 w Koluszkach, zm. 3 marca 1999 w Warszawie) – polski wojskowy, polityk, samorządowiec, poseł na Sejm V kadencji w II RP.
  Wojciech Sławnikowic (czes. Vojtěch Slavníkovec, niem. Adalbert; ur. ok. 956 w Libicach, zm. 23 kwietnia 997 w Świętym Gaju w okolicach Pasłęka lub Tękit, Tenkitten, obecnie Letnoje; inne źródła podają pruski Chollin) – czeski duchowny katolicki, biskup praski, benedyktyn, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolickiego.
  Ryszard Ochódzki (zwany Misiem) – to postać fikcyjna, antybohater, kombinator i kanciarz, grany przez Stanisława Tyma w filmach Miś, Rozmowy kontrolowane i Ryś. Prezes klubu sportowego "Tęcza". Były mąż Ireny Ochódzkiej (rozwiedziony). Ma duże powodzenie u kobiet.
  AMZ City Smile CS12LF – niskopodłogowy autobus z serii AMZ City Smile przeznaczony dla komunikacji miejskiej, produkowany od 2011 roku przez polską firmę AMZ-Kutno z Kutna. Produkowana jest również wersja elektryczna AMZ City Smile CS12E.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.13 sek.