• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kutno  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Order Sztandaru Pracy, pierwotnie order „Sztandar Pracy” – polskie wysokie odznaczenie państwowe Polski Ludowej ustanowione ustawą z dnia 2 lipca 1949 roku ... w celu nagrodzenia wyjątkowych zasług położonych dla Narodu i Państwa... Ostatni raz nadano go w 1991. Został zniesiony w 1992. Komunistyczna Partia Polski (w latach 1918-1925: Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) – partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRR.

  Kutnomiasto w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, siedziba powiatu kutnowskiego oraz wiejskiej gminy Kutno, nad rzeką Ochnią (dopływem Bzury).

  Powstanie miejscowości mogło nastąpić już w połowie XII wieku. Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1386 roku. W XII-XIII w znajdowało się w kasztelani łęczyckiej prowincji łęczyckiej i w kasztelani łęczyckiej księstwa łęczyckiego. W XVI wieku położone było w powiecie gostynińskim województwa rawskiego. Zdegradowane przed 1500 rokiem, ponowna lokacja w 1504 roku, degradacja przed 1700 rokiem, nadanie praw miejskich w 1766 roku. W latach 1975–1998 Kutno administracyjnie należało do województwa płockiego.

  Województwo płockie – województwo istniejące w latach 1975–1998. Jego stolicą był Płock. W 1999 roku połowę włączono do województwa mazowieckiego, połowę do łódzkiego. Graniczyło z województwami:Zakłady Podzespołów Radiowych Miflex SA w Kutnie (dawniej "Unitra-MIFLEX") - polski zakład produkcyjny wytwarzający głównie bierne elementy elektroniczne, przede wszystkim kondensatory (papierowe i foliowe).

  Według danych z 31 grudnia 2017 r. miasto miało 44 513 mieszkańców.

  Węzeł komunikacyjny, do czasu transformacji ustrojowej ośrodek przemysłu elektronicznego (zakłady Unitra Miflex), maszynowego (Zakłady Maszynowe Kraj). Aktualnie siedziba podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 1.1 Podział Kutna
 • 2 Środowisko naturalne
 • 2.1 Klimat
 • 3 Historia
 • 3.1 Początki miasta
 • 3.2 Czasy nowożytne
 • 3.3 II wojna światowa i prześladowania Żydów
 • 3.4 Polska Ludowa
 • 3.5 Po 1989 roku
 • 4 Legendy
 • 4.1 Legenda o powstaniu miasta
 • 5 Gospodarka
 • 5.1 Kutnowski Park Agro-Przemysłowy
 • 5.2 Podstrefa Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • 5.3 Kluczowe gałęzie przemysłu i usług
 • 6 Turystyka
 • 6.1 Atrakcje turystyczne i zabytki
 • 6.2 Kościoły w Kutnie
 • 6.3 Parki miejskie
 • 7 Demografia
 • 7.1 Zmiany liczby ludności na przestrzeni wieków
 • 8 Edukacja
 • 9 Media
 • 9.1 Telewizja
 • 9.2 Radio
 • 9.3 Prasa
 • 9.4 Internetowe portale informacyjne
 • 10 Wspólnoty wyznaniowe
 • 11 Kultura
 • 11.1 Kutno w kulturze
 • 12 Sport
 • 12.1 Obiekty sportowe
 • 12.2 Kluby sportowe
 • 13 Współpraca międzynarodowa
 • 14 Komunikacja
 • 14.1 Drogi
 • 14.2 Kolej
 • 14.3 Transport autobusowy
 • 14.4 Transport lotniczy
 • 15 Honorowi Obywatele Miasta Kutno
 • 16 Dawne nazwy ulic w mieście
 • 17 Zobacz też
 • 18 Przypisy
 • 19 Bibliografia
 • 20 Linki zewnętrzne
 • Położenie[ | edytuj kod]

  Kutno znajduje się w północnej części województwa łódzkiego i leży zaledwie o 20 km na północny zachód od geometrycznego środka Polski.

  Szalom Asz, jid. שלום אַש (ur. 1 stycznia, 1 października lub 1 listopada 1880 w Kutnie, zm. 10 lipca 1957 w Londynie) - żydowski prozaik, dramaturg i eseista piszący w języku jidysz.Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.

  Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia miasta wynosi 33,59 km².

  Według fizycznogeograficznego podziału Polski miasto to leży na zachodnim skraju Równiny Kutnowskiej, należącej do makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej. Na południe od Kutna Równina Kutnowska graniczy z należącą do tego samego regionu Równiną Łowicko-Błońską, na zachodzie rozciąga się Wysoczyzna Kłodawska, zaliczona do Niziny Południowowielkopolskiej. Na północ od linii PrzedeczGostynin zaczyna się pojezierze Kujawskie, należące do makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego.

  Kutná Hora (niem. Kuttenberg) – stolica powiatu Kutná Hora w kraju środkowoczeskim, w Czechach w odległości ok. 65 km od Pragi. Populacja miasta wyniosła w 2003 r. 21 218 mieszkańców.Łowicz – miasto, gmina miejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim (siedziba władz powiatu) nad rzeką Bzurą, na północnym skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Był miastem duchownym.

  Kutno leży również na pograniczu czterech krain historycznych. W jego sąsiedztwie stykały się ziemie Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza i Ziemi łęczyckiej.

  Miasto sąsiaduje z gminą Krzyżanów i gminą Kutno.

  Podział Kutna[ | edytuj kod]

  Jedno z osiedli mieszkaniowych Kutna – widok znad rzeki Ochni

  Kutno nie wydzieliło jednostek pomocniczych miasta (dzielnic, osiedli). Pewne części miasta przyjęło się nazywać zwyczajowo osiedlem (np. Osiedle Łąkoszyn). Podziały te są najczęściej pozostałością historyczną i tak na przykład Os. Łąkoszyn jest pozostałością po mieście Łąkoszyn, które dawniej zostało wcielone w skład Kutna.

  Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.Powiat skierniewicki – powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Skierniewice. Same Skierniewice nie są jednak częścią tego powiatu, gdyż jest to miasto na prawach powiatu, tj. stanowi osobny powiat samo w sobie.

  Na potrzeby Systemu Informacji Miejskiej przyjęto podział miasta na szesnaście obszarów: Azory, Batorego, Centrum, Dybów, Grunwald, Józefów, Kościuszków, Łąkoszyn, Łęczycka, Majdany, Piaski, Rejtana, Sklęczki, Tarnowskiego, Warszawskie Przedmieście, Wenecja.

  Środowisko naturalne[ | edytuj kod]

  Klimat[ | edytuj kod]

  Klimat Kutna zbliżony jest do klimatu panującego na całym obszarze nizinnym Polski. Temperatury kształtują się pod wpływem zarówno powietrza kontynentalnego, jak i również oceanicznego. Roczna amplituda temperatury wynosi 21,7°C, a średnia trzydziestoletnia w styczniu: – 3,3°C; w lipcu: 18,4°C.

  Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Kutnie – parafia znajduje się na terenie dekanatu Kutno-św. Wawrzyńca w diecezji łowickiej. Powstała w 1988. Kościół dwupoziomowy, pobudowany w latach 1982 - 1988 według projektu inż. architekta Bogusława Szczęsnego z Warszawy, (inż. nadzoru Zbigniew Wirski). Mieści się przy ulicy Kanclerza Jana Zamoyskiego. Główny ołtarz stanowi płaskorzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, poświęcona przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu 14 czerwca 1999 roku.Róża (Rosa L.) – rodzaj krzewów należących do rodziny różowatych (Rosaceae). Znanych jest 150–200 gatunków występujących na półkuli północnej, czasem podaje się nawet dwukrotnie większą liczbę, co wynika z różnego traktowania taksonów. Większość ozdobnych odmian róży rozmnaża się przez okulizację na podkładkach z dzikich róż.

  Kutno leży w strefie najniższych opadów w Polsce. Przeciętna ich suma roczna kształtuje się na poziomie 550 mm, jednak w poszczególnych latach może być ona znacznie niższa. Brak opadów wywołuje groźne dla Kutna i okolic zjawisko stepowienia obszarów rolnych. Proces ten pogłębia dodatkowo mała lesistość i bardzo intensywne rolnictwo prowadzone w całym powiecie kutnowskim. Najwięcej opadów występuje w okresie letnim, a zwłaszcza w lipcu, kiedy w Kutnie spada około 17% wszystkich opadów w roku. Najmniej opadów notuje się w miesiącach zimowych i marcu. Kutno wyróżnia się wyjątkowo małą ilością burz. Średnio w roku liczba dni burzowych wynosi 5 (liczba ta stanowi połowę średniej dla całego kraju). Pokrywa śnieżna utrzymuje się dość krótko, to jest około 39 dni w roku. Na obszarze miasta notuje się w ciągu roku przeciętnie 21 dni z mgłą. Najczęściej pojawia się ona późną jesienią i zimą. W dolinie rzeki Ochni unosi się często mgła lokalna.

  Linia kolejowa nr 18 – linia kolejowa łącząca stację Kutno ze stacją Piła Główna. Przebiega przez obszar województwa łódzkiego, województwa kujawsko-pomorskiego i województwo wielkopolskiego, zaliczona do linii o znaczeniu państwowym.Eugeniusz Filipowicz (ur. 31 grudnia 1903 w Koluszkach, zm. 3 marca 1999 w Warszawie) – polski wojskowy, polityk, samorządowiec, poseł na Sejm V kadencji w II RP.

  Zachmurzenie waha się od 50% we wrześniu do 80% w grudniu, a na przestrzeni roku odnotowuje się średnio 50 dni pogodnych i 130 pochmurnych.

  Ukształtowanie kierunków wiatrów jest zbieżne z charakterystyką innych regionów. Dominują przede wszystkim wiatry zachodnie, natomiast w okresie zimowym wzrasta częstotliwość wiatrów południowo-zachodnich. Latem najczęstsze są wiatry północno-zachodnie.

  Wojciech Sławnikowic (czes. Vojtěch Slavníkovec, niem. Adalbert; ur. ok. 956 w Libicach, zm. 23 kwietnia 997 w Świętym Gaju w okolicach Pasłęka lub Tękit, Tenkitten, obecnie Letnoje; inne źródła podają pruski Chollin) – czeski duchowny katolicki, biskup praski, benedyktyn, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolickiego.Ryszard Ochódzki (zwany Misiem) – to postać fikcyjna, antybohater, kombinator i kanciarz, grany przez Stanisława Tyma w filmach Miś, Rozmowy kontrolowane i Ryś. Prezes klubu sportowego "Tęcza". Były mąż Ireny Ochódzkiej (rozwiedziony). Ma duże powodzenie u kobiet.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Warto wiedzieć że... beta

  AMZ City Smile CS12LF – niskopodłogowy autobus z serii AMZ City Smile przeznaczony dla komunikacji miejskiej, produkowany od 2011 roku przez polską firmę AMZ-Kutno z Kutna. Produkowana jest również wersja elektryczna AMZ City Smile CS12E.
  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.
  Azory – przystanek kolejowy w Azorach, dzielnicy Kutna, w województwie łódzkim, w Polsce. Z tego przystanku pociągami osobowymi można dojechać do Płocka, Kutna i Sierpca.
  Powiat kutnowski – powiat w Polsce (w północnej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kutno.
  Lądowisko Kutno-Szpital Samorządowy – lądowisko sanitarne w Kutnie, w województwie łódzkim, położone przy ul. Kościuszki 52. Przeznaczone jest do wykonywania startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych w dzień i w nocy o dopuszczalnej masie startowej do 5700 kg.
  Towarzystwo Salezjańskie (Towarzystwo św. Franciszka Salezego) zostało założone w 1859 przez ks. Jana Bosko (1815-1888) w celu kontynuowania jego pracy z młodzieżą i dziećmi.
  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.133 sek.