• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kutenajowie

  Przeczytaj także...
  Saliszowie Nadmorscy (ang. Coast Salish) - grupa plemion Indian zamieszkujących Kolumbię Brytyjską w Kanadzie. Plemionami wchodzącymi w skład grupy są m.in.:Indianie – najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana z trzech – obok Inuitów (Eskimosów) i Aleutów – grup ludności tubylczej (rdzennej, autochtonicznej) zamieszkujących oba kontynenty amerykańskie, obejmująca – zarówno dawniej, jak i dziś – setki ludów, plemion i grup o bardzo różnym charakterze i stopniu rozwoju. W tradycyjnej antropologii zaliczani są do rasy żółtej.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Kobiety Kutenajów na zdj. Edwarda S. Curtisa z roku 1911

  Kutenajowie (ang. Kootenai) – plemię Indian Ameryki Północnej, którego jeden z odłamów znany był pierwszym traperom i handlarzom futer jako Flatbows, zapewne od rzeki Kootenai w stanach Montana i Idaho zwanej w pierwszym okresie podboju Flat Bow River. Byli blisko spokrewnieni z Saliszami, z którymi nawet przez pewien czas tworzyli federację plemienną. Kutenajowie zamieszkiwali ogromne obszary dzisiejszej Kanady oraz stanów Montana, Waszyngton i Idaho. Istnieją przypuszczenia, że pierwotnie zamieszkiwali wschodnie obszary Wielkich Równin, skąd zostali wyparci w góry przez Czarne Stopy.

  Waszyngton, D.C., formalnie Dystrykt Kolumbii (ang. Washington, D.C. /ˈwɒʃɪŋtən ˌdiːˈsiː/, District of Columbia), potocznie nazywany Waszyngtonem lub D.C. – założona 16 lipca 1790 stolica Stanów Zjednoczonych. Kootenay (w pisowni amerykańskiej Kootenai River) – rzeka o długości 655 km, główny dopływ rzeki Kolumbii, płynąca przez Kolumbię Brytyjską, Montanę i Idaho. Jest to jedyna rzeka w Ameryce Północnej, która rozpoczyna swój bieg w Kanadzie, wpływa do Stanów Zjednoczonych, a następnie ponownie kieruje się do Kanady.

  20 września 1975 Kutenajowie, pod wodzą Amy Trice, porwali za broń przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych. Obstawili drogi wjazdowe i wyjazdowe na ich terytorium i zaczęli – pod groźbą użycia broni – pobierać opłaty za przejazd. Zebrane pieniądze miały zostać przeznaczone na budowę domu starców i na opiekę nad nimi. Pozornie bezsensowny zryw miał podstawy prawne, bowiem Kutenajowie – w przeciwieństwie do większości plemion – nigdy nie zawarli żadnego traktatu z władzami Stanów Zjednoczonych, a do incydentu doszło na ziemi zamieszkanej przez nich już w czasie przybycia w te strony białych.

  Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.Wielkie Równiny – rozległa kraina geograficzna, a zarazem krąg kulturowy na obszarze Kanady i USA, u podnóża Kordylierów. Obszar ten, zbudowany z mezozoicznych i trzeciorzędowych wapieni i piaskowców, charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu i niemal wyłącznie trawiastą roślinnością (poza lasami łęgowymi w dolinach rzecznych), tzw. prerią. Obszar ten leży w kilku strefach klimatycznych. Silny wpływ na jego klimat ma bliskość Kordylierów.

  Doszło do rokowań, na mocy których rząd federalny odstąpił im 10,5 akra (5 ha) ziemi. Od tego czasu teren ten – w sumie 18,9 akra (7,7 ha) stanowi ich rezerwat w hrabstwie Boundary w stanie Idaho, około 3 km na północny zachód od miasteczka Bonners Ferry. Według spisu z roku 2000 zamieszkiwało w nim 75 osób.

  Kootenay National Park (ang. Kootenay National Park, fr. Parc national Kootenay) - park narodowy położony w południowo-wschodniej części prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie. Został utworzony w 1920 na obszarze o powierzchni 1406 km². Różnica wysokości występująca na terenie parku jest znaczna. Najniżej położony punkt znajduje na wysokości 918 m n.p.m. (wejście do parku), natomiast najwyżej położony na wysokości 3424 m n.p.m. (góry Deltaform).Kootenai Falls – święte miejsce północnoamerykańskich Indian, wodospady na rzece Kootenai w stanie Montana. Dla Indian z plemienia Kootenai z Montany, Idaho i Kolumbii Brytyjskiej miejsce tradycyjnych pielgrzymek, modlitw, ceremonii, poszukiwania wizji i składania ofiar, wykorzystywane od czasów przed europejską kolonizacją Ameryki Północnej do dziś. Ocalone decyzją władz w czerwcu 1987 roku, odmawiającą wydania siedmiu lokalnym spółkom elektrycznym zgody na budowę zapory i elektrowni wodnej planowanej na wodospadach. Jedno z wielu odwiedzanych od wieków, a obecnie zagrożonych zniszczeniem i profanacją, świętych miejsc tubylczych ludów Ameryki.

  Nazwę od nich wziął Park Narodowy Kootenay w Kanadzie oraz wodospad Kootenai Falls w Montanie.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Barry M. Pritzkert: A Native American Encyclopedia: History, Culture, and Peoples. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 978-0-19-513877-1. (ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kanada (ang. i fr. Canada) – państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Na południu i północnym zachodzie graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, granice morskie: na północy z Danią (Grenlandia) i na wschodzie z Francją (wyspy Saint-Pierre i Miquelon). Drugie państwo świata pod względem powierzchni (po Rosji) oraz 36. pod względem ludności. Kanada jest członkiem ONZ, NAFTA, Wspólnoty Narodów, Frankofonii, NATO, G8, APEC.
  Czarne Stopy (Siksika, Blackfoot) – federacja trzech blisko spokrewnionych plemion Indian Ameryki Północnej zamieszkujących prowincję Alberta w Kanadzie i stan Montana w Stanach Zjednoczonych. W skład grupy wchodziły plemiona: Pikuni (Piegan), Kainah i Siksika, które w XIX w. obejmowały swoją opieką także sąsiednie mniejsze plemiona Gros Ventre i Sarsi. Do dziś wielu z nich zamieszkuje rezerwaty po obu stronach granicy amerykańsko-kanadyjskiej i posługuje się językiem siksika z grupy języków algonkińskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.