• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kurułtaj

  Przeczytaj także...
  Karakorum – stolica mongolskiego imperium w XIII wieku. Początkiem była baza wojenna założona przez Czyngis-chana w 1220. Stolicą została za wielkiego chana Ugedeja w 1234. Karakorum zbudowano w północnej Mongolii nad Orchon gol (Orchonem), w uświęconym tradycjami rejonie głównych siedzib władców imperiów koczowniczych od czasów Xiongnu. Do zasług Ugedeja należy rozbudowa tego ośrodka do rozmiarów rozległego, aczkolwiek niezbyt gęsto ani też niezbyt wspaniale zabudowanego miasta. Wyjątek stanowiły takie większe budowle, jak pałac wielkiego chana lub dwory innych książąt, czy też najwyższych dostojników państwowych. Poza częścią pałacową miasto posiadało dzielnicę kupiecką, gdzie przeważali muzułmanie, i rzemieślniczą, którą zamieszkiwali głównie Chińczycy. W Karakorum można było spotkać mistrzów rzemieślniczych uprowadzonych z krajów Azji zachodniej, Bliskiego Wschodu, a nawet Europy.Chan – głowa chanatu, tytuł oznaczający władcę w dawnych krajach Azji Środkowej i Europy Wschodniej; także część imienia, oznaczająca wysokie urodzenie w krajach muzułmańskich.
  Jan di Piano Carpini (ur. ok. 1180 – zm. 1 sierpnia 1252) – włoski franciszkanin, jeden z pierwszych towarzyszy św. Franciszka. Posłując wraz z Benedyktem Polakiem na dwór wielkiego chana Mongołów w okolicach Karakorum stał się jednym z pierwszych europejczyków, który dotarł do Mongolii. Biskup Baru w Czarnogórze i prymas Serbii w latach 1247-52.

  Kurułtaj - rada chanów mongolskich zbierająca się dla odbycia narad politycznych lub wyboru nowego wielkiego chana. Kompetencje tej rady nie były ściśle wyznaczone.

  Prof Peter Jackson znaczenie słowa kurułtaj (w polskojęzycznej wersji jego książki zastosowano zapis "kuryłtaj") określa jako: zgromadzenie książąt, księżniczek i dowódców, zwołane w celu dokonania wyboru kagana lub by rozważyć inne ważne sprawy, takie jak zbliżające się kampanie.

  Gujuk (ok. 1206–1248) (Güjük, Guyuk, Kuyuk, itp.) – trzeci Wielki Chan mongolski, syn Ugedeja i wnuk Czyngis-chana. Gujuk panował od 1246 do 1248, jego stolicą było Karakorum.Benedykt Polak (łac. Benedictus Polonus, ur. ok. 1200, zm. ok. 1280 roku) – pierwszy polski podróżnik, franciszkanin, autor sprawozdania De Itinere Fratrum Minorum ad Tartaros będącej relacją z pierwszej wizyty Europejczyków w imperium mongolskim, odbytej od 16 kwietnia 1245 do 18 listopada 1247.

  Znaczące kurułtaje[]

 • Wielki kurułtaj 1206 - wybór Temudżyna czyli Czyngis-chana na wielkiego chana mongolskiego
 • 1219 - decyzja o wyprawie przeciw Imperium Chorezmijskiemu, Czyngis-chan czyni Ugedeja dziedzicem swojej władzy
 • 1235 - decyzja o wielkiej wyprawie zdobywczej skierowanej na zachód pod wodzą Batu-chana
 • 1246 - wybór Gujuka, syna Ugedeja, na wielkiego chana. Obecni na tym kurułtaju byli także Europejczycy - poseł papieski Jan di Piano Carpini i jego towarzysz, Benedykt Polak, którzy jako pierwsi przywieźli do Europy systematyczne i obszerne informacje o ludach i sytuacji politycznej w krajach Azji, co dało możliwość prawidłowej oceny mongolskiego zagrożenia i podjęcia prób jego zażegnania na drodze dyplomatycznej.
 • Zobacz też[]

  Karakorum

  Batu-chan (1205 - 1255) – władca mongolski, wnuk Czyngis-chana, syn Dżocziego, założyciel Złotej Ordy. Nazywany Sajn-chanem - Dobrym chanem.Wielki kurułtaj 1206 – zjazd możnych mongolskich i przedstawicieli podbitych przez Mongołów ludów w 1206 roku. Na nim Czyngis-chan został wybrany Kaganem. Zreformowano szereg instytucji mongolskich i powołano nowe. Uważany jest za formalny początek imperium mongolskiego. Poza reformami instytucjonalnymi, podjęto też na nim decyzję o wyprawie Dżebego przeciw Najmanom.

  Przypisy

  1. Peter Jackson: The Mongols and the West 1221 - 1410. Pearson Education Ltd 2005, [polskie tłumaczenie: Mongołowie i Zachód. Belona S.A. Warszawa 2007.]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.