• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kursor

  Przeczytaj także...
  Klawisz – element klawiatury, rodzaj przycisku, który spełnia funkcję obsługi jakiegoś urządzenia. Zrobiony jest zwykle z tworzywa sztucznego, rzadziej z metalu. Naciśnięcie klawisza zwykle powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego lub wywołuje jakieś zdarzenie mechaniczne, jak na przykład w maszynie do pisania lub w muzycznych instrumentach klawiszowych.Film animowany – rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery. Źródłem danych jest często ręcznie rysowana grafika przedstawiająca na pojedynczych klatkach filmu kolejne fazy ruchu (stąd też film animowany określany jest zazwyczaj mianem filmu rysunkowego lub kreskówki). Mogą być również wykorzystywane techniki animacji poklatkowej zdjęć poklatkowych. Obecnie coraz czesciej stosowana jest grafika i animacja wspomagana komputerowo.
  Klawiatura komputerowa – uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.
  Mrugający kursor tekstowy
  Strzałka i ręka – kursory myszy

  Kursor (łac. cursor - biegacz) to ruchomy znacznik wyświetlany na wyświetlaczu, służący do wskazywania miejsca, w którym operator zamierza podjąć jakąś akcję. Zależnie od urządzenia i rodzaju wykonywanej pracy znacznik ten może przybierać różne kształty i kolory, w pewnych przypadkach może to być nawet krótka animacja. Kształt kursora informuje operatora o aktualnych możliwościach działania.

  Ideogram (łac. idea – prawzór; gr. idea – kształt, wyobrażenie, gr. grámma – litera, pismo) – umowny znak graficzny lub pisemny wyrażający określone pojęcie bez użycia liter. Ideogramami posługuje się współcześnie pismo chińskie, a w starożytności także hieroglify egipskie i pismo klinowe.Pióro świetlne (ang. light pen) – obecnie rzadko spotykane (głównie w pracowniach projektowych) urządzenie peryferyjne w kształcie długopisu służące do sterowania komputerem (np. zamiast myszy).

  Podczas wprowadzania znaków z klawiatury kursor zwykle ma kształt poziomej kreski przesuwającej się pod znakami, lub pionowej kreski przesuwającej się pomiędzy znakami na wyświetlaczu. Kreska może mieć różną grubość lub kolor w zależności od trybu pracy: wstawiania lub nadpisywania. Tego rodzaju kursor wskazuje dwa obszary: nad lub na lewo od kursora - tutaj pojawi się kolejny znak odpowiadający naciśniętemu klawiszowi, oraz na prawo od kursora − w przypadku naciśnięcia klawisza Delete znajdujący się tam znak zostanie usunięty. Po wpisaniu lub usunięciu znaku kursor automatycznie przesuwa się na najbliższą możliwą pozycję na wyświetlaczu. Kursor może być również przemieszczany przy pomocy klawiszy kierunkowych.

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Kursor wykorzystywany do sterowania przemieszczany jest zwykle przy pomocy urządzenia wskazującego, np. myszy lub pióra świetlnego. Taki kursor jest zwykle ideogramem, niewielkim obrazkiem adekwatnym treścią do wykonywanej czynności. Przy wskazywaniu najczęściej ma kształt strzałki, różdżki lub celownika. Jeden z punktów kursora zostaje wybrany jako wiodący, tzw. gorący punkt (na przykład ostrze strzałki), co pozwala precyzyjnie wskazać na wyświetlaczu miejsce zamierzonej akcji operatora.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.