• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kursor

  Przeczytaj także...
  Film animowany – rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery. Źródłem danych jest często ręcznie rysowana grafika przedstawiająca na pojedynczych klatkach filmu kolejne fazy ruchu (stąd też film animowany określany jest zazwyczaj mianem filmu rysunkowego lub kreskówki). Mogą być również wykorzystywane techniki animacji poklatkowej zdjęć poklatkowych. Obecnie coraz czesciej stosowana jest grafika i animacja wspomagana komputerowo.Klawiatura komputerowa – uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.
  Ideogram (łac. idea – prawzór; gr. idea – kształt, wyobrażenie, gr. grámma – litera, pismo) – umowny znak graficzny lub pisemny wyrażający określone pojęcie bez użycia liter. Ideogramami posługuje się współcześnie pismo chińskie, a w starożytności także hieroglify egipskie i pismo klinowe.
  Mrugający kursor tekstowy
  Strzałka i ręka – kursory myszy

  Kursor (łac. cursor „biegacz”) – ruchomy znacznik wyświetlany na wyświetlaczu, służący do wskazywania miejsca, w którym operator zamierza podjąć jakąś akcję. Zależnie od urządzenia i rodzaju wykonywanej pracy znacznik ten może przybierać różne kształty i kolory; w pewnych przypadkach może to być nawet krótka animacja. Kształt kursora informuje operatora o aktualnych możliwościach działania.

  Mysz komputerowa, myszka (ang. mouse) – urządzenie wskazujące używane podczas pracy z interfejsem graficznym systemu komputerowego. Pióro świetlne (ang. light pen) – obecnie rzadko spotykane (głównie w pracowniach projektowych) urządzenie peryferyjne w kształcie długopisu służące do sterowania komputerem (np. zamiast myszy).

  Podczas wprowadzania znaków z klawiatury kursor zwykle ma kształt poziomej kreski przesuwającej się pod znakami, lub pionowej kreski przesuwającej się między znakami na wyświetlaczu. Kreska może mieć różną grubość lub kolor w zależności od trybu pracy: wstawiania lub nadpisywania. Tego rodzaju kursor wskazuje dwa obszary: nad lub na lewo od kursora – tutaj pojawi się kolejny znak odpowiadający naciśniętemu klawiszowi – oraz na prawo od kursora, gdzie w przypadku naciśnięcia klawisza Delete znajdujący się tam znak zostanie usunięty. Po wpisaniu lub usunięciu znaku kursor automatycznie przesuwa się na najbliższą możliwą pozycję na wyświetlaczu. Kursor może być również przemieszczany przy pomocy klawiszy kierunkowych.

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Kursor wykorzystywany do sterowania przemieszczany jest najczęściej za pomocą urządzenia wskazującego, na przykład myszy lub pióra świetlnego. Taki kursor jest zwykle ideogramem, niewielkim obrazkiem adekwatnym do wykonywanej czynności. Przy wskazywaniu najczęściej ma kształt strzałki, różdżki lub celownika. Jeden z punktów kursora, na przykład ostrze strzałki, zostaje wybrany jako wiodący (jest to tak zwany gorący punkt), co pozwala precyzyjnie wskazać na wyświetlaczu miejsce zamierzonej akcji operatora.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.