• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kurs

  Przeczytaj także...
  Kurs rzeczywisty (KR) – kąt zawarty między północną częścią południka rzeczywistego, a dziobową częścią linii symetrii statku. W praktyce żaden przyrząd nawigacyjny nie wskazuje dokładnie kursu rzeczywistego ze względu na błąd wyznaczenia północy (kompasy) lub niedokładne określenie diametralnej (GPS). W pierwszym przypadku trzeba określić i uwzględnić całkowitą poprawkę.Kurs kompasowy - kurs statku wskazywany przez kompas magnetyczny, (kąt między kierunkiem północnym wskazywanym przez dany kompas a linią symetrii statku) nie uwzględniający całkowitej poprawki korygującej zakłócenia wskazań (deklinacja magnetyczna i dewiacja kompasu).
  Kurs – cykl edukacyjnych zajęć, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji. W czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia, np. lekcje z nauczycielem lub na odległość, wykłady i seminaria akademickie, kierowana przez instruktora praca z tekstami (instrukcje, podręczniki, encyklopedie), ćwiczenia praktyczne (np. laboratoria, warsztaty, pracownie projektowe).


  Kurs magnetyczny - kąt zawarty między północną częścią linii magnetycznej N-S, a dziobową częścią diametralnej statku. Z algebraicznego punktu widzenia kurs magnetyczny jest sumą kursu kompasowego i dewiacji. Zatem różnica między kursem kompasowym a magnetycznym związana jest z rodzajem materiałów, z których wykonany jest statek oraz z danym kursem, którym statek płynie.Sojuz (ros. Союз, "związek, zjednoczenie, sojusz") – nazwa serii radzieckich i rosyjskich wielomiejscowych pojazdów kosmicznych przeznaczonych do długotrwałych lotów po orbicie okołoziemskiej oraz do manewrowania i łączenia się z innymi obiektami w przestrzeni kosmicznej. Mogą one zabrać na swój pokład załogi liczące maksymalnie do trzech osób. Od 1967 r. Sojuzy są środkiem transportu kosmonautów na orbitę. Zgodnie z radziecką tradycją nazwy Sojuz zaczęto również używać do rakiety nośnej, która wynosiła na orbitę ten statek kosmiczny.
 • kurs giełdowy
 • kurs akcji
 • kurs walutowy
 • kurs (nawigacja)
 • kurs kompasowy
 • kurs magnetyczny
 • kurs żyrokompasowy
 • kurs rzeczywisty
 • kurs (żeglarstwo)
 • kurs (lotnictwo)
 • kurs (kształcenie)
 • Kurs - system zbliżania używany w rosyjskich pojazdach kosmicznych Sojuz i Progress
 • Kurs walutowy – cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, aby podkreślić, że występuje na nim: podaż, popyt i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.Kurs żyrokompasowy – kurs statku wskazywany przez żyrokompas (kąt między kierunkiem północnym wskazywanym przez dany kompas a linią symetrii statku).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kurs (ros. Курс) – system telemetrii radiowej wykorzystywany w programach kosmicznych prowadzonych przez ZSRR i Federację Rosyjską, zaprojektowany w latach 80. przez radziecki Instytut Badań nad Sprzętem Precyzyjnym, zaś budowany przez kijowskie zakłady radiowe.
  Kurs giełdowy - jest to cena zakupu lub sprzedaży w określonym momemcie na danej sesji giełdowej papierow wartościowych, instrumentów finansowych, lub aktywami które są notowane na tej giełdzie. Kurs giełdowy okreslany jest na podstawie zleceń maklerskich przekazanych na giełdę.
  Kurs akcji – bieżąca cena akcji ustalona na rynku, np. na giełdzie. Może być ustalana według ściśle określonej zasady i może obowiązywać przez pewien czas lub zmieniać się w sposób ciągły, uzależniony od podaży i popytu, po każdej transakcji.
  Progress (ros. Прогресс - postęp) — rosyjski bezzałogowy transportowy statek kosmiczny, zaprojektowany na bazie statku Sojuz. Obecnie pojazdy Progress służą do zaopatrywania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Każdy z 3-4 wystrzeliwanych w ciągu roku pojazdów pozostaje zacumowany do stacji do czasu przybycia następnego - tuż przed startem następcy, kapsuła wypełniana jest odpadkami, odczepiana od stacji, sprowadzana z orbity i ulega kontrolowanemu zniszczeniu w górnej atmosferze.
  Kurs – kąt zawarty między południkiem geograficznym a linią symetrii statku powietrznego lub jednostki pływającej. Ogólnie kierunek ruchu statku.
  Kurs to w nawigacji jednostek pływających kąt zawarty pomiędzy południkiem (czyli liną północ-południe), a osią symetrii statku: kierunek, w którym płynie jednostka. Mówi się, że jednostka płynie kursem, lub leży na kursie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.