• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kurier Litewski

  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Gabriel Rzączyński SJ, herbu Ślepowron (ur. 6 lipca 1664 na Podlasiu, zm. 12 listopada 1737 w Gdańsku) – polski jezuita, fizjograf, przyrodnik, wierszopisarz, prekursor zoologii w Polsce.
  Gazety Wileńskie - czasopismo informacyjne wychodzące w języku polskim w Wilnie od 1761 r. (wg Jakubėnas od 1764 r.) do 1792 r.
  Kurier Litewski (1760 r.)

  Kurier Litewski – czasopismo informacyjne wychodzące w języku polskim w Wilnie od kwietnia 1760 do sierpnia 1763 r.

  Historia[ | edytuj kod]

  Organizatorem i wydawcą „Kuriera” był zakon jezuitów. Czasopismo wychodziło raz w tygodniu, zamieszczając wiadomości krajowe i zagraniczne. Redaktorem „Kuriera” byli księża Franciszek Paprocki i Aleksander Januszkiewicz.

  „Kurier” od 1761 r. posiadał cztery dodatki: regularnie wydawane „Wiadomości Cudzoziemskie” (istniejące jako samodzielne pismo pt. „Wiadomości Uprzywilejowane” od 1760, po włączeniu do „Kuriera” zmienił tytuł i specjalizował się w informacjach zagranicznych) i „Supplement do Gazet Wileńskich” (zawierał dość dużo reklam i ogłoszeń oraz informacji bieżących) oraz dodatek nadzwyczajny, wydawany okazjonalnie od 1761 r. pt. „Addytament do Gazet Wileńskich”. Odmienny charakter miał dodatek nazwany „Wiadomości Literackie”, wydawany od 1760 r. Ukazywał się on co tydzień, a od maja 1761 r. generalnie raz w miesiącu, specjalizując się w artykułach popularnonaukowych, edukacyjnych, w znacznie mniejszej mierze w literaturze. Artykuły publikowane w tym dodatku były wykorzystywane na Akademii Wileńskiej jako materiały pomocnicze. W dodatku tym drukowano m.in. Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae XX divisa Rzączyńskiego.

  Uniwersytet Wileński (lit. Vilniaus universitetas) – państwowy uniwersytet w Wilnie, założony w 1579 przez króla Polski Stefana Batorego jako Akademia i Uniwersytet Wileński, w okresie II Rzeczypospolitej w latach 1919–1939 Uniwersytet Stefana Batorego; trzeci najstarszy uniwersytet na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej, współcześnie nazwę tę nosi największy uniwersytet litewski.

  Wraz z likwidacją „Kuriera” zamknięto też „Wiadomości Literackie” i „Wiadomości Cudzoziemskie”, natomiast oba dodatki: „Supplement...” i „Addytament...” zostały przejęte przez pismo „Gazety Wileńskie”.

  W latach 1906-1912 wychodziło pismo o nazwie Kurjer Litewski.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jakubėnas, s. 178, 192.
  2. Jakubėnas, s. 159.
  3. Jakubėnas, strona 178.
  4. Jakubėnas, s. 180, 192.
  5. Jakubėnas, s. 179, 180.
  6. Jakubėnas, s. 182.
  7. Jakubėnas, s. 182–184.
  8. Jakubėnas, s. 184.
  9. Według K. Estreichera w Bibliografii Polskiej, Kraków 1938 r., t. 32, s. 418, patrz: przypis w: Jakubėnas, s. 184.
  10. Jakubėnas, strony 181 i 192.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Regina Jakubėnas, 2006: Początki i sytuacja prasy w Europie i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Senoji Lietuvos literatūra. 20 knyga. S. 159–202. ISSN 1822-3656.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.