• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kuplerstwo

  Przeczytaj także...
  Stręczycielstwo – nakłanianie innych osób do prostytucji, w wielu państwach uznane za działanie karalne w rozumieniu prawa karnego.Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.
  Małoletni – w rozumieniu polskiego prawa cywilnego to osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa, przez co małoletni uzyskuje pełnoletność.

  Kuplerstwo – zachowanie polegające na ułatwianiu innej osobie uprawiania prostytucji. Najczęściej przybiera formę udostępnienia lokalu, ułatwianie kontaktu klientów z prostytutkami (doprowadzanie, wskazywanie adresu). W Polsce kuplerstwo stanowi przestępstwo, o ile jest dokonywane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przestępstwo kuplerstwa określone jest w art. 204 § 1, a także § 3 i 4 Kodeksu karnego i zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (lub karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności, jeśli osoba prostytuująca się jest małoletnia lub uprowadzona za granicę). Kuplerstwo łączy się z sutenerstwem (czerpaniem korzyści majątkowych z cudzej prostytucji) - art. 204 § 2 w zw. z § 1. Kuplerstwem często w języku potocznym błędnie nazywa się stręczycielstwo (i na odwrót).

  Kara (prawo) – określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym.Granica państwowa – powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich. Do określania granic często używa się charakterystycznych elementów geograficznych, jak na przykład rzeki, łańcuchy górskie lub wybrzeża morskie. Oznaczana jest specjalnymi znakami . Stopień rozwinięcia granicy państwa określa współczynnik rozwinięcia granicy.

  Zobacz też[]

 • stręczycielstwo
 • sutenerstwo
 • Elizabeth Needham
 • Przypisy

  1. Seksuologia społeczna, pod.red.Kazimierza Imielińskiego, Warszawa 1977, str.546-547
  Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.Sutenerstwo – czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę. Zwykle jest powiązane ze stręczycielstwem (nakłanianiem do uprawiania prostytucji) i kuplerstwem (ułatwianiem uprawiania prostytucji), a czasami z innymi przestępstwami, jak handel ludźmi oraz stosowanie gróźb i przemocy wobec prostytutek. Oprócz indywidualnych sutenerów, jest to jedno z pól działalności, którą zajmują się zorganizowane grupy przestępcze.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język potoczny – forma posługiwania się językiem służąca bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej i przeważnie niezapisywana.
  Prostytucja, nierząd – oddanie własnego ciała do dyspozycji większej liczbie osób w celu osiągnięcia przez nie zaspokojenia seksualnego i pobieranie za to wynagrodzenia materialnego. Przy prostytucji ma więc miejsce świadczenie usług w dziedzinie seksu, polegających zwykle na odbywaniu stosunków płciowych za pieniądze lub inne korzyści.
  Elizabeth Needham (zm. 3 maja 1731), znana również jako Mother Needham (matka Needham) – angielska kuplerka i właścicielka domu publicznego w Londynie. Stręczycielkę witającą Moll Hackabout namalował William Hogarth na pierwszej z cyklu satyrycznych akwafort Historia ulicznicy. Mimo że Needham była postacią znaną w ówczesnym Londynie, niewiele wiadomo o jej życiu i nie zachował się żaden autentyczny portret rajfurki. Jej dom należał do najbardziej ekskluzywnych w Londynie, a klienci, których przyjmowała, pochodzili z najwyższych klas społecznych. Matka Needham zyskała sobie jednak wrogów wśród zwolenników moralnej odnowy społeczeństwa i zmarła na skutek okrutnego traktowania po skazaniu na gąsior.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.