• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kultury paleolitu

  Przeczytaj także...
  Kultura baradosteńska - (również baradostyjska) - kultura górnopaleolityczna występująca w górskich masywach Zagrosu, rozwijała się w okresie od ok. 36 tys. lat p.n.e. do ok. 20 tys. lat p.n.e.Kultura brynzjeńska - nazwa tej kultury pochodzi od eponimicznej jaskini Brynzjeny położonej w Mołdawii. Kultura Brynzjeńska rozwinęła się na miejscowym podłożu kultur o środkowo paleolitycznych tradycji z narzędziami zębatymi. Kultura ta rozwijała się w okresie między 26 a 14 tys lat temu. Obszar na którym spotykane są elementy kulturowe utożsamiane z kulturą bryzjeńską ograniczał się do terenów dzisiejszej Mołdawii i Rumunii. Do narzędzi przewodnich owej kultury należy zaliczyć ostrza liściowate.
  Kompleks z narzędziami mikroodłupkowymi - znany jest głównie z terenów Środkowej i Wschodniej części Europy kompleks ten rozwijał się w przedziale między 500 a 300 tys. lat temu.

  Kultury paleolitu[ | edytuj kod]

  W paleolicie pojawił się człowiek zdolny wytwarzać narzędzia, a te stopniowo dały mu coraz większą przewagę nad zwierzętami. Narzędzia były początkowo bardzo prymitywne i nieobrobione, z czasem coraz mniej przypominały przypadkowo znaleziony kamień, a coraz bardziej pieczołowicie obrobiony sprzęt użytkowy.

  Kultura qadańska - nazwa niniejszej jednostki kulturowej związana jest z eponimicznym stanowiskiem Qada znajdującego się w rejonie II katarakty w Egipcie. Zespół zjawisk kulturowych utożsamianych z omawianą kulturą obejmował swym zasięgiem obszary doliny dolnego Nilu. Rozwój owej jednostki kulturowej wyznaczają daty od ok. 13 do ok. 12 tys lat temu. Inwentarz kamienny w owej kulturze reprezentowany jest przez zbrojników w formie szerokich segmentów do których wytworzenia posługiwano się techniką lewaluaską. Gospodarka kultury qadańskiej miała charakter mieszany gdyż poświadczone jest stosowanie przez ludność tej kultury łowiectwa, rybołówstwa i zbieractwa roślinnego na co wykazują znaleziska kamienni żarnowych.kultura kamiennobałecka - nazwa tej kultury związana jest z eponimicznym stanowiskiem Kamiennaja Bałka położonego nad Morzem Azowskim. Zespół zjawisk kulturowych utożsamianych z kulturą kamiennobałecką obejmował swym zasięgiem obszary nadczarnomorskie np stanowisko Fiedorowka. Rozwój niniejszej kultury wyznaczają daty między 13 a 11 tys lat temu. Inwentarz kamienny owej kultury reprezentowany jest przez ostrza i zbrojniki tylcowe. Gospodarka kultury kamiennobałeckiej oparta była na polowaniach na bizony oraz konie.

  Kultury paleolityczne nazwane są zazwyczaj od miejsca odkrycia pierwszych narzędzi danego typu. W zależności od kształtu i stopnia obróbki wyróżnia się cztery główne typy kamiennych narzędzi, którymi posługiwały się różne kultury paleolityczne.

  | edytuj kod]

 • kultura Olduvai
 • narzędzia nieobrobione, tzw. narzędzia otoczakowe i rozłupce
 • kultura aszelska
 • narzędzia wytworzone metodą odłupkową, tzw. odłupki
 • kompleks z narzędziami mikroodłupkowymi
 • narzędzia wykonywane z małych otoczaków tzw. mikro-choppery i mikro-chopping-tool's
 • kultura klaktońska
 • narzędzia wytworzone w drodze obróbki odłupków (ostrza, rylce)
 • | edytuj kod]

 • kompleks lewaluaski
 • kultura tejacka
 • kultura mustierska
 • kultura prądnicka
 • kultura mikocka
 • | edytuj kod]

 • kultury ostrzy liściowatych
 • kultura Ranis-Mauern
 • kultura jerzmanowicka
 • kultura szelecka
 • kultura strielecka
 • kultura solutrejska
 • kultury oryniackie
 • kultura oryniacka
 • kultura Krems
 • kultura circejska
 • kultura olszewska
 • kultura gorodcowska
 • kultura brynzjeńska
 • kultura badegulska
 • kultura baradosteńska
 • kultury graweckie
 • kultura szatelperońska
 • kultura ulucka
 • kultura sebilska
 • kultura zwierzyniecka
 • kultura arenieńska
 • kultura pawlowska
 • kultura willendorfska
 • kultura mołodowska
 • kultura lipska
 • kultura sagwarska
 • kultura dniepro-desneńskie
 • kultura miezyńska
 • kultura jelisiejewiczańska
 • kultura zarzyjska
 • kultura zamiatnińska
 • kultura kebaryjska
 • kultura ballańska
 • kultura kostienkowska
 • kultura kamiennobałecka
 • kultury ostrzy trzoneczkowatych
 • kultury ostrzy tylcowych
 • kompleks Federmesser
 • kultura Bromme-Lyngby
 • kultura ahrensburska
 • kultura świderska
 • kultura aterska
 • kultura ahmarska
 • kultura angarska
 • | edytuj kod]

 • kultura magdaleńska
 • kultury z tylczakami łukowymi
 • kultura kamiennobałecka
 • kultura kreswelsko-hamburska
 • kultura muszabieńska
 • kultura qadańska
 • kultura isnańska
 • kultura iberomauruzyjska
 • kultury z liściakami
 • kultura eburrańska
 • kultura afontowska
 • kultura kokoniewska
 • kultura diuktajska
 • kultura selemdżańska
 • Pod koniec epoki kamiennej człowiek żył w niewielkich gromadach łowieckich, mieszkał w jaskiniach lub własnoręcznie wytworzonych pomieszczeniach typu ziemianek i szałasów. Oddawał cześć duchom zwierząt, również tych przez siebie zabitych, odprawiał obrzędy magiczne i pogrzebowe, malował sceny łowieckie na ścianach jaskiń, i rzeźbił w kości, rogu i kamieniu. W Europie żyły dwa gatunki (nie mylić z podgatunkiem) rodzaju Homo:

  Kultura strielecka - nazwa tej kultury pochodzi od eponimicznego stanowiska Kostenki-Strieleckaja znajdujących się nad Donem koło Woroneża.Kultura pawlowska - jedna z kultur horyzontu graweckiego. Ukształtowała się w okresie górnego paleolitu na Morawach. Do najważniejszych stanowisk z tego okresu zaliczane są zespoły stanowisk z Dolnych Vestonic i Pavlova oraz późniejsze stanowisko z Ostrawa-Petrikovice.
 • Homo sapiens
 • Homo neanderthalensis.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • sztuka prehistoryczna
 • kultury epoki brązu
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Brézillon Michell, Encyklopedia kultur pradziejowych, WAiF, Warszawa 1981.
 • Clark Desmont J., Prahistoria Afryki, PWN, Warszawa 1978.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Kultury oryniackie to krąg kultur górnego paleolitu. Zalicza się do niego kultury: kultura oryniacka właściwa, Krems, circejska, olszewska. Nazwa tego kręgu wywodzi się od jaskini Aurignac w departamencie Haute-Garonne we Francji.
  kultura iberomauruzyjska - zespół zjawisk kulturowych utożsamianych z omawianą kulturą obejmował swym zasięgiem obszary Maghrebu. Rozwój owej jednostki kulturowej wyznaczają daty od ok 20 tys lat temu do końca plejstocenu. Inwentarz kamienny w owej kulturze reprezentowany jest przez rożnego rodzaju zbrojniki. Gospodarka kultury iberomauruzyjskiej miała charakter mieszany gdyż poświadczone jest stosowanie przez ludność tej kultury polowań na antylopy oraz owce berberyjskie i zbieractwa roślinnego na co wykazują znaleziska kamienni żarnowych. Z wypalonej gliny wykonywano figurki zoomorficzne co poświadczone jest na stanowisku Afalou Bou Rhumel znajdującego się w wschodniej części Algierii oraz bransolety co poświadczone jest na stanowisku jaskiniowym Tamar Hat.
  Kultura jerzmanowicka (również jerzmanowicko-telmańska) – kultura z kręgu kultur ostrzy liściowatych występującego w górnym paleolicie w Polsce, na Ukrainie i Morawach.
  Kompleks Kultur z tylczakami łukowymi, niekiedy zwanym kręgiem tarnowiańskim, datowany jest na interstadiał Allerød (dla terenów Polski ok. 11-12 tys. lat temu). W miarę ocieplania się klimatu, nowe obszary leśne Niżu Europejskiego zasiedliły społeczności myśliwych i rybaków. Kultury te wyróżniały się charakterystycznymi formami narzędzi: tylczakami łukowymi oraz krótkimi drapaczami tarnowiańskimi.
  Człowiek rozumny (Homo sapiens) – gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych (Hominidae), jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na wszystkich kontynentach.
  Kultura angarska – kultura archeologiczna górnego paleolitu z okolic jeziora Bajkał na Syberii. Nazwa pochodzi od rzeki Angara.
  Narzędzia otoczakowe (ang. pebble tools; fr. galets aménagés; ros. галенные орудия) narzędzia charakteryzujące pierwsze przemysły dolnopaleolityczne. Były to otoczaki (niekiedy okruchy skał twardych) przystosowane do pracy przez odbicie odłupków na obwodzie. Wyróżniamy trzy grupy narzędzi otoczakowych:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.